Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Västerby 2016-08-15

Knivsta blev egen kommun 2001 och är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige!

Foto: Knivsta kommun

Knivsta blev egen kommun 2001

Lennart Lundberg (KNU) berättar om erfarenheterna av att bilda ny kommun.

– I april 2001 sa regeringen ja till att låta Knivsta bli en egen kommun. Kommun­delningen har inneburit ett lyft för den lokala demokratin i Knivsta. När vi var en del av Uppsala var det inte många som visste vilka som satt i kommun­fullmäktige och kommun­styrelsen. Idag är vi välkända för många invånare och får frågor och synpunkter från allmänheten nästan varje vecka.

– Men det bästa med kommun­delningen är att invånarna i Knivsta nu själva får avgöra vilken politisk majoritet som ska styra kommunen. Jag träffar nästan ingen som vill tillbaka till den tid när vi var en sovande kommundel i Uppsala.

En av de snabbast växande kommunerna i Sverige

– Sedan vi blev egen kommun har vårt invånarantal ökat med nära 3 500, från 12 500 till snart 16 000 invånare. Vi är en av de snabbast växande kommunerna i hela Sverige. Så hade det inte blivit om vi varit kvar i Uppsala kommun.

Lennart Lundberg - Erfarenheter av att bilda ny kommun

Lennart Lundberg, Knivsta kommun Vice ord­förande i Kommun­styrelsen, gruppledare i lokala partiet Knivsta.nu. Kampanj­ledare och ordförande för Före­ningen Knivsta 2000 som drev fram kommun­delningen