Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Västerby 2016-08-15

Salem blev egen kommun 1983

Foto: Salems kommun

Salem blev egen kommun 1983

Hans Jörlén (C) berättar om erfarenheterna av att bilda ny kommun.

Pionjäranda och engagemang
Det påstods att den nya kommunen skulle behöva höja skatten och att det inte fanns tillräckligt med politiker. Dessa påståenden kom på skam. Den nya kommunen ledde till en ”pionjäranda” och ett engagemang som var unikt. Det politiska landskapet förändrades drastiskt. Politiker na kände varandra bättre, sakfrågorna kom i centrum, högljudd retorik kom i bakgrunden. Denna ”anda” lever fortfarande kvar efter mer än 30 år. Efter några år tyckte även Botkyrka att nybildningen hade varit bra för dem också.

Vad blev bättre och vad blev sämre?
Närdemokratin blev bättre, ekonomin blev bättre, det politiska klimatet blev bättre, kontakten med kommuninvånarna blev bättre, det gick betydligt snabbare att gå från politisk tanke till beslut. Planering och utveckling tog fart efter att ha stått helt stilla. Det är svårt att se något som blev sämre!

Några kanske tycker att vi politiker kommit för nära verksamheten och gärna lägger oss i detaljer. Det kan så vara. Jag anser det vara en för bättring eftersom vi som bor här känner kommunen och vet vad som ”går hem” och fungerar. Det innebär också att vi kan se många praktiska lösningar, basera de på lokal kunskap.

“Vi vill bestämma där vi hör hemma” sammanfattar min tillbakablick på att bilda ny kommun.

Hans Jörlén, Salems kommun

Hans Jörlén, Salems kommun “Ja”-general för ny kommun och som har haft de flesta politiska uppdrag som finns i kommunpolitiken.