Logo banner!

Västerby 2016-05-30

Redovisning av partistöd för Sorundanet Nynäshamns kommunparti för perioden 1 januari – 31 december 2015

Följande redovisning av hur partistödet som Sorundanet Nynäshamns kommunparti mottagit, visar att partistödet har använts för ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen, dvs. att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen avser perioden 1 januari – 31 december 2015.

Partistödet har använts till att betala:

Det partistöd, som utbetalades efter valet 2014, har använts till att täcka kostnaderna från valrörelsen 2014, vilka överskred partiets tillgångar. Resterande partistöd har sparats för att användas 2016 framåt till valrörelsen 2018.

Granskningsrapport

Vi har granskat Sorundanet Nynäshamns kommunpartis ekonomiska redovisning för 2014 och intygar att ovanstående sammanställning ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Av Sorundanet Nynäshamns kommunparti valda revisorer

………………………………                ………………………………

Vi har granskat Sorundanet Nynäshamns kommunpartis ekonomiska redovisning för 2015 och intygar att ovanstående sammanställning ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

………………………………                ………………………………Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.