Jämförelse av indikatorerna i budget och i årsredovisning 2015

Västerby 2016-05-08

Jämförelse av indikatorerna i budget och i årsredovisning

Hur ska vi kunna bedöma måluppfyllelsen med olika indikatorer?

Vi hart jämfört indikatorerna i 2015 års budget och i 2015 års årsredovisning. Sammanfattningen av jämförelsen framgår av bilden nedan.

Sammanfattning av jämförelse av indikatorerna i budget och i årsredovisningen

Nedan finner Du jämförelserna mål för mål (Bilaga 2)

Bilaga 2

JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2015 ÅRS BUDGET (S+L+MP) MED ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2015 (S+L+MP) - sida 1 Mål 1: Antalet arbetstillfällen och andelen sysselsatta ökar i Nynäshamns kommun - sida 2 Mål 2: Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsamhet - sida 3 Mål 2: Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsamhet - sida 4 Jämförelse av indikatorerna i budget och i årsredovisning - sida 5 Antalet invånare i Nynäshamns kommun ökar genom bl a byggande av nya och attraktiva bostäder - sida 6 Antalet invånare i Nynäshamns kommun ökar genom bl a byggande av nya och attraktiva bostäder - sida 7 Mål 4. Nynäshamns kommun upplevs som attraktivt och tryggt - sida 8 Mål 4. Nynäshamns kommun upplevs som attraktivt och tryggt - sida 9 Mål 5. Kommunikationerna till och från, samt inom Nynäshamn upplevs som bra och tillgängliga - sida 10 Mål 5. Kommunikationerna till och från, samt inom Nynäshamn upplevs som bra och tillgängliga - sida 11 Mål 6. Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna - sida 12 Mål 6. Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna - sida 13 Mål 6. Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna - sida 14 Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa - sida 15 Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa - sida 16 Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa - sida 17 Mål 8. Kommunens verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt samhälle - sida 18 Mål 9. Kommunens natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas - sida 19 Mål 9. Kommunens natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas - sida 20 Mål 10: Kommuninvånarna upplever att kommunen ger bra service och gott bemötande - sida 21 Mål 10: Kommuninvånarna upplever att kommunen ger bra service och gott bemötande - sida 22 Mål 11. Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt - sida 23 Mål 12. Nynäshamns förskolor erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande - sida 24 Mål 12. Nynäshamns förskolor erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande - sida 25 Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras - sida 26 Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras - sida 27 Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras - sida 28 Mål 14. Kommuninvånarna är nöjda med tillgången och möjligheterna till bra kultur- och fritidsaktiviteter - sida 29 Mål 14. Kommuninvånarna är nöjda med tillgången och möjligheterna till bra kultur- och fritidsaktiviteter - sida 30 Mål 15. Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt - sida 31 Mål 15. Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt - sida 32 Mål 15. Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt - sida 33 Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare - sida 34 Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare - sida 35 Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare - sida 36