Sammanfattning

Sammanfattning av jämförelse av indikatorerna i budget och i årsredovisning


Bilaga 2

JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2015 ÅRS BUDGET (S+L+MP) MED ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2015 (S+L+MP) - sida 1 Mål 1: Antalet arbetstillfällen och andelen sysselsatta ökar i Nynäshamns kommun - sida 2 Mål 2: Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsamhet - sida 3 Mål 2: Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsamhet - sida 4 Jämförelse av indikatorerna i budget och i årsredovisning - sida 5 Antalet invånare i Nynäshamns kommun ökar genom bl a byggande av nya och attraktiva bostäder - sida 6 Antalet invånare i Nynäshamns kommun ökar genom bl a byggande av nya och attraktiva bostäder - sida 7 Mål 4. Nynäshamns kommun upplevs som attraktivt och tryggt - sida 8 Mål 4. Nynäshamns kommun upplevs som attraktivt och tryggt - sida 9 Mål 5. Kommunikationerna till och från, samt inom Nynäshamn upplevs som bra och tillgängliga - sida 10 Mål 5. Kommunikationerna till och från, samt inom Nynäshamn upplevs som bra och tillgängliga - sida 11 Mål 6. Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna - sida 12 Mål 6. Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna - sida 13 Mål 6. Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna - sida 14 Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa - sida 15 Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa - sida 16 Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa - sida 17 Mål 8. Kommunens verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt samhälle - sida 18 Mål 9. Kommunens natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas - sida 19 Mål 9. Kommunens natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas - sida 20 Mål 10: Kommuninvånarna upplever att kommunen ger bra service och gott bemötande - sida 21 Mål 10: Kommuninvånarna upplever att kommunen ger bra service och gott bemötande - sida 22 Mål 11. Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt - sida 23 Mål 12. Nynäshamns förskolor erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande - sida 24 Mål 12. Nynäshamns förskolor erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande - sida 25 Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras - sida 26 Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras - sida 27 Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras - sida 28 Mål 14. Kommuninvånarna är nöjda med tillgången och möjligheterna till bra kultur- och fritidsaktiviteter - sida 29 Mål 14. Kommuninvånarna är nöjda med tillgången och möjligheterna till bra kultur- och fritidsaktiviteter - sida 30 Mål 15. Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt - sida 31 Mål 15. Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt - sida 32 Mål 15. Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt - sida 33 Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare - sida 34 Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare - sida 35 Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare - sida 36

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.

Läs dokumentet som PDF