Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Västerby 2016-05-08

Jämförelse av indikatorerna i budget och i årsredovisning

Hur ska vi kunna bedöma måluppfyllelsen med olika indikatorer?

Vi har jämfört indikatorerna i 2015 års budget och i 2015 års årsredovisning. Sammanfattningen av jämförelsen framgår av bilden nedan.

Sammanfattning av jämförelse av indikatorerna i budget och i årsredovisningen

Nedan finner Du jämförelserna mål för mål (Bilaga 2)

Bilaga 2

JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2015 ÅRS BUDGET (S+L+MP) MED ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2015 (S+L+MP) - sida 1
Mål 1: Antalet arbetstillfällen och andelen sysselsatta ökar i Nynäshamns kommun - sida 2
Mål 2: Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsamhet - sida 3
Mål 2: Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsamhet - sida 4
Jämförelse av indikatorerna i budget och i årsredovisning - sida 5
Antalet invånare i Nynäshamns kommun ökar genom bl a byggande av nya och attraktiva bostäder - sida 6
Antalet invånare i Nynäshamns kommun ökar genom bl a byggande av nya och attraktiva bostäder - sida 7
Mål 4. Nynäshamns kommun upplevs som attraktivt och tryggt - sida 8
Mål 4. Nynäshamns kommun upplevs som attraktivt och tryggt - sida 9
Mål 5. Kommunikationerna till och från, samt inom Nynäshamn upplevs som bra och tillgängliga - sida 10
Mål 5. Kommunikationerna till och från, samt inom Nynäshamn upplevs som bra och tillgängliga - sida 11
Mål 6. Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna - sida 12
Mål 6. Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna - sida 13
Mål 6. Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna - sida 14
Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa - sida 15
Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa - sida 16
Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa - sida 17
Mål 8. Kommunens verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt samhälle - sida 18
Mål 9. Kommunens natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas - sida 19
Mål 9. Kommunens natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas - sida 20
Mål 10: Kommuninvånarna upplever att kommunen ger bra service och gott bemötande - sida 21
Mål 10: Kommuninvånarna upplever att kommunen ger bra service och gott bemötande - sida 22
Mål 11. Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt - sida 23
Mål 12. Nynäshamns förskolor erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande - sida 24
Mål 12. Nynäshamns förskolor erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande - sida 25
Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras - sida 26
Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras - sida 27
Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras - sida 28
Mål 14. Kommuninvånarna är nöjda med tillgången och möjligheterna till bra kultur- och fritidsaktiviteter - sida 29
Mål 14. Kommuninvånarna är nöjda med tillgången och möjligheterna till bra kultur- och fritidsaktiviteter - sida 30
Mål 15. Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt - sida 31
Mål 15. Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt - sida 32
Mål 15. Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt - sida 33
Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare - sida 34
Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare - sida 35
Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare - sida 36