Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

 

Gång-, cykel- och ridväg längs väg 225

Insändare i Nynäshamnsposten i april 2016

Ta chansen att förbättra trafiksäkerheten längs väg 225 genom samverkan med Trafikverket och Stockholms Hamnar.

Använd massorna till en gång-, cykel- och ridväg längs väg 225

Det är svårt att tänka sig ett upplägg av de här deponitransporterna som skulle vara mer störande för Sorundas befolkning. Transporterna kommer att ytterligare belasta den redan överbelastade väg 225 och kommer sedan att passera genom Sorundas befolkningsrikaste del med skolor, kyrka, ålderdomshem mm uppradade efter vägen. Flera deltagare på informationsmötet i Fagerviks skola påvisade med enkla beräkningar dessutom att det skönmålades en hel del i antalet lastbilar per dag. Att lastbilarna dessutom ska tillbaka samma väg fördubblar ju antalet uppgivna passeringar.

Det har i många år talats om en gång­-, cykel- ­och ridväg, GCR-väg, längs väg 225. Det tillfälle som nu yppas genom att de här deponimassorna läggs på ett lastbilsflak är för bra att inte utnyttja. Massorna uppges till största delen bestå av pinnmo vilket lämpar sig mycket bra till en GCR-­vägbank.

Det här är ett unikt tillfälle att förverkliga denna efterlängtade GCR­-väg där det som ytterligare en positiv komponent finns en villkorad dom mot Stockholms Hamnar att de ska bidra till de infrastrukturförbättringar som Norviks hamn gör nödvändiga. Att förbättringar på väg 225 måste räknas dit är väl självklart.

Det är Nynäshamns Kommuns uppgift att fånga det här tillfället i flykten och i samverkan med Trafikverket och Stockholms Hamnar äntligen sätta igång att projektera GCR­-väg mellan Spångbro och Ösmo.

Det är förstås inte lätt att hitta en plats för den här deponin som ju är mycket stor. Det uppges ca 750 000 m3. Därför innebär att i stället utnyttja massorna till en GCR-­väg en lösning som ju inte bara kommer att skapa den efterlängtade GCR-­vägen utan även minskar transportvolymen eller rent av helt tar bort behovet av en deponi och den olägenhet som deponitransporterna innebär för i första hand Sorundaborna.

För mer information kontakta

Acke Rising, Frölunda
Talesperson trafiksäkerhet
acke.rising@sorundanet.se