Replik Landsbygdsutskottets insändare i NynäshamnsPosten 2016-02-19

Västerby 2016-03-03

Replik Landsbygdsutskottets insändare i Nynäshamns Posten 2016-02-19

“Landsbygdsutskottet”, via sin ordförande, framför i en insändare i Nynäshamns Posten fredagen den 19 februari 2016, för oss nya och främmande uppgifter, vilka vi här vill bemöta. Bakgrunden är att efter valet 2014 bildades i vår kommun ett “Landsbygdsutskott” vars syfte är att ta fram ett “Landsbygdsprogram”. Den årliga budgeten för detta är 1,2 miljoner kronor fram till valet 2018, d.v.s. totalt 4.8 miljoner kronor. “Landsbygdsprogram” är inget ovanligt, många kommuner har ett sådant och vi välkomnar att även vår kommun numera har en ambition att ta fram en plan för landsbygden. Det är hög tid, eftersom landsbygden har varit en del i kommunen i 42 år och nästan hälften av kommunens invånare bor på landsbygden. Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti tog fram ett “förslag till Landsbygdsprogram” redan 2013 genom att dels sammanställa alla de synpunkter kommunens invånare framfört till oss sedan vi bildades 2005, dels studera ett antal landsbygdsprogram från kommuner som vunnit priset “årets landsbygdskommun”1.

“Landsbygdsutskottet” har låtit genomföra en “Kartläggning av landsbygden i Nynäshamns kommun” vilken var klar den 30 november 2015. Eftersom en tredjedel av projektiden har förflutit, kartläggningen har genomförts och det finns ett stort intresse för “Landsbygdsutkottet” hos dem det berör, landsbygdsborna, så bjöd vi, Sorundanet Nynäshamns kommunparti, in “Landsbygdsutskottet” att komma och “presentera arbetet med och planerna för landsbygdens utveckling”. Vi tyckte att det var konstigt att politikerna i “Landsbygdsutskottet” inte själva hade bjudit in till möte med landsbygdens invånare för att lyssna på vad som är viktigt för dem och ha en dialog. Vi hade inte bjudit in “Landsbygdsutskottet” till en “politisk debatt”, som Catrine Ek skriver i sin insändare. Det här har vi varit mycket tydliga med vid flera tillfällen; både i e-post och i samtal med “Landsbygdsutskottets” ordförande.

Vår inbjudan riktades alltså till “Landsbygdsutskottet” och vårt förslag var att “Landsbygdsutskottet” skulle få disponera halva mötet, ca en timme. Andra halvan av mötet, ca en timme skulle disponeras av övriga mötesdeltagare, d.v.s. i första hand de som bor på landsbygden. Som värdar för mötet, tyckte vi att detta var ett generöst erbjudande. Vi hade dessutom ordnat en extern moderator för att tona ner vår medverkan. Uppenbarligen tyckte även delar av “Landsbygdsutskottet” att detta var ett bra upplägg, eftersom ordförande Cathrine Ek (MP) och vice ordförande Daniel Adborn (L) tackade ja och ev. skulle de ta med någon tjänsteman, t.ex. den person som gjort kartläggningen, vilket vi ställde oss positiva till. Sedan ändrade sig plötsligt “Landsbygdsutskottet” och meddelade att bara ordförande skulle komma, men att tre tjänstemän skulle delta i stället! Man ville dessutom ändra agendan så den passade “Landsbygdsutskottet”; man ville inte låta mötesdeltagarna ställa frågor, komma med förslag och debattera!

Vi är förvånande över att “Landsbygdsutskottet” vill försöka att få det till att det var vi som ville ändra agendan. Det var i själva verket de som ville göra om det möte vi hade inbjudit till: ett möte med inbjudna politiker i “Landsbygdsutskottet” för dialog och diskussion med landsbygdsborna och ändra det till ett informationsmöte med fr.a. tjänstemän. Att fem av kommunens ledande politiker väljer att inte komma och presentera sitt arbete och att lyssna på kommunens invånare är inte bara förvånande, det är oacceptabelt ur ett demokratiskt perspektiv. Att vara förtroendevald innebär att man ska lyssna på kommuninvånarna och ha en dialog med dem, även mellan valen. Vi är övertygade om att alla som var med på mötet fick sig ett gott skratt efter att ha läst “Landsbygdsutskottets” insändare. Mötet genomfördes i en mycket trevlig ton, helt befriad från partipolitisk debatt, precis som vår avsikt var.

Vi tackar alla engagerade landsbygdsbor för en givande, konstruktiv diskussion och debatt med många goda förslag till förbättringar, som vi kommer att ta vara på i nästa version av vårt landsbygdsprogram!För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Lena Dafgård och Per Ranch1 https://www.helasverige.se/vad-vi-goer/vaara-utmaerkelser/aarets-kommun/ ...