Kommunfullmäktige 2014-06-11

 

Kommunfullmäktige 2014-06-11

§ 76 Nynäshamns kommuns E strategi

Det blev återremiss!

Nynäshamns kommun har en IT-vision från 1997 och den reviderades 2002 och 2006.

E strategins ambitionsnivå är obefintlig; den är på 4 sidor och innehåller inga konkreta förslag och ingen tidplan. Vi yrkade återremiss och det blev det till slut efter en lång debatt.