Logo banner!

Västerby 2014-04-08

Replik Folkpartiet och demokratin, Nynäshamnsposten den 8 april 2014

Folkpartiet, genom Bo Person, raljerar med vårt namn och spekulerar kring våra motiv för en kommundelning i en insändare i Nynäshamnsposten den 8 april 2014. För att vara tydliga:

  1. Vårt namn är Sorundanet Nynäshamns kommunparti. Vi har valt detta namn eftersom vi vänder oss till väljare i hela Nynäshamns kommun och för en positiv utveckling i hela Nynäshamns kommun.
  2. Vi anser att det finns ett demokratiskt underskott i Nynäshamns kommun på grund av att våra gemensamma resurser - skattemedel - inte fördelas jämnt över hela kommunen och inte kommer alla kommuninvånare till del. Ett aktuellt exempel är den skatepark som planeras i Nynäshamns tätort. Samtidigt tvingas eleverna i Sunnerbyskolan, en av kommunens största skolor, bygga sin egen. Sunnerbyskolans elever har inte ens en egen matsal, förväntas det att de ska bygga en själva? Titta på Ösmos centrala delar; vad har kommunen gjort där efter kommunsammanslagningen 1974? Vad har kommunen gjort i Stora Vika, på Torö eller i Landfjärden? Eller Spångbro, Grödby eller Segersäng? Vi har väldigt svårt att se några kommunala investeringar eller initiativ överhuvudtaget utanför tätorten Nynäshamn. Folkpartiet får gärna redovisa en förteckning på de investeringar som gjorts utan tvång och på eget initiativ i de olika kommundelarna sedan Ösmo och Sorunda anslöts till Nynäshamn 1974. Eller, under de senaste mandatperioderna, då Folkpartiet suttit vid makten. Vi ser fram mot att Folkpartiet gör en sådan förteckning.
  3. Vi anser också att det finns demokratiska brister i Nynäshamns kommun eftersom det inte finns en öppen konstruktiv dialog när det gäller de stora frågorna som berör väldigt många människor. Två näraliggande exempel är VA-planen och försäljningen av lägenheter från Nynäshamnsbostäder där ingen som helst samverkan eller insyn förekom. För oss är demokrati att alla är med och bestämmer.

Folkpartiet för ett grumligt resonemang om majoritetens rätt och ja-sägeriets fördelar. Kritiska röster avfärdas som nej-sägare. Vi ber Folkpartiet att utveckla sitt resonemang om demokrati inför valet till landsting, riksdag och EU - något som kan vara bra att känna till för oss som inte har bestämt vilket parti vi ska rösta på.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
gm

Per Ranch