Sorundanet symbol och logo banner!

Nynäshamnsposten Debatt
np.insant@nhp.se

Västerby 2014-03-09

Diagram folkökning Nynäshamns kommun 1950 - 2013

Replik Folkpartiet om befolkningsökningen, Nynäshamnsposten den 7 mars 2014

Vi tackar Folkpartiet och Bo Person för att föra en öppen debatt om befolkningsökningen i Nynäshamns kommun. Folkpartiet ondgör sig över att Sorundanet använt utrycket “halkat efter” när det gäller folkökningen i Nynäshamns kommun. Vi hänvisar till SCBs statistik som åskådliggörs i diagrammet1 och överlåter till läsaren att finna ett bättre uttryck.

Folkpartiet har suttit med makten i Nynäshamns kommun sedan 2002, dvs snart 12 år. Under dessa år har man inte nått sina egna mål om 1 - 2% folkökning mer än 4 gånger. Den genomsnittliga folkökningen dessa 12 år är procentuellt lägre än hela perioden 1950-2013! Detta är skrämmande läsning för alla som vet om att Stockholmsregionen är den mest expansiva i Sverige. Varför flyttas det inte till Nynäshamns kommun i större omfattning? Vi vill här ge Folkpartiet några tips för att nå sina mål när det gäller folkökningen:

 1. Sluta att i tid och otid lyfta fram att Nynäshamns kommun ligger längre bort än andra kommuner. Detta budskap ökar inte inflyttningen.
   
 2. Se över marknadsföringen av kommunen; havsbandets kobbar och skär ökar uppenbarligen inte inflyttningen.
   
 3. Tänk inte planekonomi; nya lägenheter ökar inte inflyttningen per automatik. Nära till arbetsmarknaden, bra företagsklimat, bra kommunikationer, bra skolor mm ökar inflyttningen.
   
 4. Nynäshamns kommuns norra delar ligger lika nära som Haninge kommuns södra delar! Dit flyttar folk i en strid ström och där nås Globen på 20 minuter.
   
 5. Till Ösmo kan man sedan flera år köra pendeltåg med 15-minuters tidtabell. Detta skulle göra Ösmo och Segersäng ännu mer attraktiva och öka inflyttningen. Påverka SL till 15-minuterstrafik till Ösmo.
   
 6. Med 15-minuters trafik blir Segersäng en attraktiv plats att bygga ut förskole- och skolverksamhet. Föräldrar i stora delar av kommunen, på väg till och från arbetet, kan lätt hämta och lämna sina barn.
   
 7. Kommunen har köpt ett stort markområde i norra Nynäshamns kommun. Varför inte utnyttja detta till bostadsbebyggelse och öka inflyttningen?
   
 8. Landfjärden är en mycket attraktiv ort med motorvägen till Stockholm. Vi bedömer att det finns stor potential för inflyttning och folkökning.
   

Nynäshams kommun har alla förutsättningar att ha en folkökning långt större än årets 0,8 procent. Folkpartiet måste börja tänka fritt och offensivt utanför “boxen”. Eller kanske behöver “boxen” där Folkpartiet befinner sig i skakas om ordentligt?

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
gm

Per Ranch

1 Diagrammet visar folkökningen 1950-2013 i kommunerna Nynäshamn, Botkyrka och Haninge. Källa SCB.