Sorundanet Nynäshamns kommunpartis banner!

Västerby 2013-11-04

Replik Lasse Lindberg NynäshamnsPosten 2013-11-01

Ett erkännande och en spark! Så kan man sammanfatta Lasse Lindbergs insändare i NP 2013-11-01. Givetvis sträcker vi på oss när vi blir utnämnda till det aktivaste oppositionspartiet av en ledande Socialdemokrat.

Vi förstår att Socialdemokraterna är nöjda med 99 års maktinnehav och siktar på 103 år. Man är nöjd med utvecklingen i Nynäshamn och vill inte förnya varken politik eller politiker. Budskapet är tydligt; rösta på Socialdemokraterna eller Folkpartiet om Du är nöjd. Om inte, släng bort Din röst på ett oppositionsparti som inte kan samarbeta sinsemellan.

Nynäshamns skattebetalare finansierar 1,5 oppositionsråd; Moderaterna har en heltidstjänst och miljöpartiet och vänsterpartiet delar på 0,5 tjänst. Moderaterna kan inte ens hålla sams med alliansbrodern Centerpartiet, än mindre med Folkpartiet som i Nynäshamn är ett stödparti till Socialdemokraterna sedan 11 år. Sorundanet kan bara hålla med om att allianspartiernas vilja till samarbete och förändring har brutit samman totalt i Nynäshamns kommun. Ett tråkigt budskap för alla de väljare som kan se vad nuvarande styre har lett till och gärna vill se en förändring.

Det tyngsta ansvaret ligger givetvis på Folkpartiet men även ett tungt ansvar vilar på Moderaterna och deras avsaknad av ledarskap. Det finns en hel del att förklara för väljarna hur allianspartierna har tänkt sig ett maktskifte i Nynäshamns kommun.

Sorundanet arbetar med grunden för demokrati; att alla har tillgång till samma information och att debatten baseras på denna information och fakta. Förutom detta vill vi förbättra livskvaliteten för invånarna i hela kommunen. Inte märkligt att Socialdemokraterna känner sig hotade av Sorundanet!

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

gm
Per Ranch