Sorundanet Nynäshamns kommunparti symbol och logotyp!

Debatt/insäntsidan, Nynäshamns Posten

Västerby 2013-10-11
Införd NP 2013-10-18

Replik Harry Bouveng NP 2013-10-01

I ett replikskifte med Socialdemokraterna angående barngruppernas storlek går plötsligt moderaten Harry Bouveng till angrepp på Centerpartiet och Sorundanet. Han gör oss ansvariga för att barngrupperna inte kan minskas i Nynäshamns kommun. Uppenbarligen har moderaterna kört fast i argumentationen med Socialdemokraterna och låter frustrationen gå ut över två mindre partier som väljer att följa sin egen övertygelse och utan att låta sig påverkas av de stora partiernas maktspråk. Allianspartierna Moderaterna och Centerpartiet får reda ut detta på egen hand, här kommer Sorundanets replik.

Det är helt riktigt som Moderaterna skriver; Sorundanet vill ha fler och mindre enheter i barnomsorgen. Vi har lagt en budget för detta och om vi hade fått igenom den så hade vi haft fler och mindre enheter. Tyvärr så gillades inte vår budget av kommunledningen som genomför sin politik och sin budget med känt resultat; kommunens ekonomi är körd i botten och frågan är vad som händer om man inte når balanskravet? Kanske kommer kommunen att hamna under tvångsförvaltning? Ur detta perspektiv finns bara en sak att göra, i detta fall upprätthålla kommunens åtaganden när det gäller barnomsorg.

Sorundanet erkänner gärna att detta var ett mycket svårt beslut att fatta men vi vidhåller att alternativet är värre. Varför valde då Sorundanet att lägga ned sin röst? Helt enkelt för att beslutsunderlaget var så dåligt. Vi kunde inte förstå vad en begränsning av barngruppernas storlek skulle få för ekonomiska konsekvenser, t.ex. i form av skattehöjningar, förutom att det skulle kosta mer pengar. Det handlar inte bara om kostnaderna för att minska barngrupperna. Det handlar också om att betala igen två års underskott i kommunens ekonomi och dessutom ett beräknat underskott på -29,7 miljoner för 2013, det året då kommunen måste ha sin ekonomi i balans enligt kommunallagen. Sorundanet tog alltså ett helt logiskt beslut och ett ansvar för kommunens ekonomi.

Moderaterna har inte redovisat hur de tänkt sig finansiera en minskning av barngrupperna trots att även de ofta skriver om kommunens ansträngda ekonomi. Moderaterna borde ägna sin kraft och energi till att argumentera mot kommunledningens omdömeslösa politiska prioriteringar som t.ex en pir för 18 miljoner kronor eller en upprustning av en gatstump för 10 miljoner. Dessa pengar hade kunnat användas till mindre barngrupper och då hade det varit väl använda pengar!

SORUNDANET

gm
Per Ranch