Kommunfullmäktige 2011-06-15

 

Kommunfullmäktige 2011-06-15

Vi ogillar bussning av skolbarn.

Se debatten om bussning av elever från Stora Vika.