Sorundanet - valet är lätt!

Motion

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Sorunda den 14 augusti 2010

Motion angående lokala kommundelskontor för ökad närhet och direktkontakt mellan medborgare, kommunpolitiker och tjänstemän

Bakgrund

På 1970-talet slogs de tre kommunerna Nynäshamn, Sorunda och Ösmo ihop till en kommun, Nynäshamns kommun. Kommunen blev därefter geografiskt vidsträckt och idag är det också en stor andel kommuninvånare, ca 5.700 personer, som pendlar ut från kommunen för att arbeta. Kommunens politiska och administrativa centrum är placerat i Nynäshamns tätort, vilken ligger i utkanten av kommunen. De som bor i de norra kommundelarna har därför bortåt 8 mil tur och retur till Nynäshamns tätort för att t.ex. kunna träffa kommunens politiker och tjänstemän. Eftersom de flesta, som arbetar utanför kommunen, pendlar mot Stockholm, Haninge, Botkyrka, Södertälje etc. passerar de inte heller Nynäshamns tätort på väg till eller från arbetet.

Vårt samhälle bygger på demokratiska principer och värderingar. En förutsättning för en väl fungerande demokrati är att politiker och tjänstemän är lättillgängliga. Så är inte fallet idag i Nynäshamns kommun, eftersom vissa kommuninvånare måste resa upp till 8 mil för att kunna träffa kommunens politiker och tjänstemän. Dessutom är kollektivtrafikens turtäthet så gles på landsbygden, att om medborgarna ska åka kollektivt, kan bara resan till Nynäshamns tätort och tillbaka igen ta mer än 2,5 timme, väntetid ej medräknad. Det innebär att dessa invånare tvingas ta en semesterdag för att kunna träffa kommunens politiker och tjänstemän och det är inte acceptabelt.

En annan aspekt är att lokalhyrorna är lägre utanför Nynäshamns tätort. Många administrativa arbetsuppgifter kan med fördel skötas på distans. Att flytta ut dessa arbetsuppgifter till kommunens mindre orter och till landsbygden kan minska kostnaderna för kommunen. Exempelvis kan kommundelskontor upprättas i Ösmos och Sorundas f.d. kommunhus samt i bygdegårdar och liknande. Dessa kan samtidigt få ett välbehövligt ekonomiskt stöd, så att dessa lokala mötesplatser, som betyder så mycket för de som bor i närheten, kan finnas kvar.

Ytterligare en aspekt är att kommunen gör det lättare för fler att söka sig till kommunen som arbetsgivare. Idag drar sig många i de norra delarna att arbetspendla till Nynäshamns tätort. Det är närmare och enklare att pendla norrut. Med lokala kommundelskontor bedöms att fler kommuninvånare söker sig till att arbeta för den egna kommunen.

Syfte

Syftet med att inrätta kommundelskontor i Nynäshamns kommun är:

Yrkande

Sorundanet yrkar:
För Sorundanet


Lena Dafgård
Fullmäktigeledamot