Motion

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Sorunda den 26 oktober 2008

Motion angående handlingar till kommunfullmäktige i digital form

Bakgrund

På kommunens hemsida finns det idag endast dagordningar samt protokoll gällande kommunfullmäktige. Naturligtvis kan man hämta handlingarna i pappersform i kommunhuset, men det är många invånare som har lång väg till kommunhuset. Handlingarna finns också tillgängliga i pappersform i möteslokalen innan och under kommunfullmäktiges sammanträden. Det skulle dock underlätta mycket för många invånare att ta del av den information och fakta som finns som underlag till besluten, om inte bara dagordningar och protokoll utan också handlingar fanns tillgängliga i digital form på kommunens hemsida. Eftersom Nynäshamn är en Eko-kommun, har kommunen ett ansvar för att underlätta för kommuninvånarna att undvika onödiga resor.

Syfte

Syftet med att lägga ut kompletta handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens hemsida är att underlätta för invånarna att ta del av samma underlag som kommunfullmäktiges ledamöter. Detta för att invånarna lättare ska kunna ta del av vad som händer i kommunen och kunna påverka vilka beslut som fattas. En sådan service skulle också göra det lättare för åhörare att följa med i debatten i fullmäktige, när man redan har haft möjlighet att sätta sig in beslutsunderlagen. Att lägga ut handlingarna i digital form blir ännu viktigare, om kommunfullmäktige ska sändas via webb-tv. Intresset för att ta del av sammanträdena i kommunfullmäktige kommer då med största sannolikhet att öka, eftersom tillgängligheten blir bättre. Sorundanet anser att det är en viktig demokratifråga, att beslutsunderlag till kommunfullmäktige är lättillgängliga för kommunens invånare. Det skulle också underlä tta för partierna, om handlingarna fanns i digital form, eftersom det också skulle underlätta för alla i partigrupperna att ta del av handlingarna. Ofta är det fler än dem som sitter i fullmäktige och är ersättare, som vill diskutera hur partierna ska ställa sig i olika frågor.

Yrkande

Sorundanet yrkar att


För Sorundanet
Lena Dafgård
Fullmäktigeledamot