Liten är naggande god

Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forskning

Cynthia Reeves, fil.dr.

BYAVERKSAMHET I FINLAND RF:S (SYTY) PUBLIKATIONSSERIE 1/2008

Slutsatsen i den här finska forskningsrapporten från 2008 är att den lilla skolan är bättre än den stora.

Sammanfattning

Läs rapporten här >