Liten är naggande god

Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forskning

Cynthia Reeves, fil.dr.

BYAVERKSAMHET I FINLAND RF:S (SYTY) PUBLIKATIONSSERIE 1/2008

Slutsatsen i den här finska forskningsrapporten från 2008 är att den lilla skolan är bättre än den stora.

Sammanfattning

 • Elever från små skolor tenderar att klara sig bättre i fortsatta studier och i universiteten.
   
 • Jämlikheten gynnas oftast bättre i små skolor än i stora.
   
 • Den pedagogiska flexibiliteten i den lilla skolan är oftast viktigare än den stora skolans större utbud av valmöjligheter.
   
 • Små skolor fostrar bättre samhällsmedborgare än stora, mera engagemang och respekt.
   
 • Föräldrar och närsamhälle engagerar sig oftast mera i den lilla skolan – med positiva följder.
   
 • Tryggheten i en liten skola är större – avsevärt större.
   
 • Den lilla skolans fysiska miljö tenderar att stödja det pedagogiska arbetet bättre.
   

Liten är naggande godLiten är naggande god, Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forskning, Cynthia Reeves, fil.dr. Läs rapporten här ...