Västerby 2006-08-18

Infofolder inför valet 2006 - Vi går till val med ledorden "Engagerade, oberoende och obekväma"

Engagerade

Sorundanet är det nya lokala politiska alternativet i Nynäshamns kommun. Namnet kommer från att vi startade i Sorunda. Nu vänder vi oss till alla i Nynäshamns kommun. Vårt engagemang är helt ideellt utan några offentliga bidrag eller ekonomiska ersättningar.

Oberoende

Sorundanet är oberoende av övriga partier, ideologier, organisationer och kommersiella intressen. Vi vill samarbeta med alla som vill utveckla vår kommun positivt. Pragmatiska lösningar utan politiska låsningar.

Obekväma

Vi anser att det behövs röras om i den lokala politiken. Makthavare och opposition har fastnat i sina roller. Vi arbetar för nya tankar och idéer, mer engagerad debatt och lösningar med fokus på kommuninvånarnas vardagsproblem och önskemål om framtiden.

Klicka på PDF-ikonen längst ned för att hämta foldern som PDF-fil!

Infofolder inför valet 2006 - Vi går till val med ledorden "Engagerade, oberoende och obekväma".
Infofolder inför valet 2006 - Vi går till val med ledorden "Engagerade, oberoende och obekväma".
Infofolder inför valet 2006 - Vi går till val med ledorden "Engagerade, oberoende och obekväma".
Infofolder inför valet 2006 - Vi går till val med ledorden "Engagerade, oberoende och obekväma".
Infofolder inför valet 2006 - Vi går till val med ledorden "Engagerade, oberoende och obekväma".
Infofolder inför valet 2006 - Vi går till val med ledorden "Engagerade, oberoende och obekväma".