Sorunda.nets vision!
 

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Vår kommun är ett unikt kultur- och naturlandskap granne med havet och storstaden Stockholm.

Men vår kommun förändras också. Fler inser att man kan ha högre livskvalitet närmare naturen samtidigt som man har tillgång till storstadens arbetsmarknad. Bättre kommunikationer förkortar restiderna och Internet möjliggör arbete hemifrån.

Omvärlden är i snabb förändring vilket påverkar vår kommun i stor utsträckning. Storstaden växer vilket innebär möjligheter men även hot mot vår kommuns unika värden.

Drakflygare

Vår vision är att människor väljer att flytta till och bo kvar i vår kommun för ett boende med hög livskvalitet baserat på vår kommuns kärnvärden natur och kultur. Ren luft, rent vatten och en bullerfri miljö är en självklarhet.

Vår vision är bra boende i vacker miljö. Bostäder för unga och gamla byggs och både hyresrätter och bostadsrätter finns. Ny bebyggelse sker i harmoni med befintlig bebyggelse. Naturvärden tas tillvara och prioriteras vid bedömning av alla exploateringsplaner. Vid nybyggnationer säkerställs att strandskyddet verkligen efterlevs.

Sorundabygd

Vår vision för skolor, vård och omsorg är småskalighet och närhet. Skolor och fritidsgårdar är utbyggda i takt med att inflyttningen ökar. Skolorna är lokala och relativt små med små klasser.

Mångfald inom barnomsorgen med fler små familjedaghem och föräldrakooperativ. Småskaliga äldreboenden och omsorgsboenden är utspridda i hela vår kommun. Man kan få bo i närheten där man är född och uppvuxen eller där man har sina vänner och anhöriga.

Motorcyklar

Vår vision är vackra och säkra vägar. Vackra väg 225 används huvudsakligen för lokal trafik och kompletteras med ett nät av små vägar. Oskyddade trafikanter som cyklister, gående och hästar kan färdas tryggt. Trafiken mellan orten Nynäshamn och Södertälje har troligen ökat kraftigt p.g.a. utbyggd hamn och allmänt ökad Baltikumtrafik. Denna transittrafik och all tung godstrafik går inte genom Sorunda.

Hästar

Vår vision för arbete är bekväm pendling, nätverksarbete, småskalighet och mångfald. Många har möjlighet att arbeta hemma med hjälp av bredband, som anställda eller i egna firmor. Andra åker frekventa snabbtåg eller bekväma bussar till arbetet i Haninge, Stockholm, Tumba och Södertälje.

Lokala jordbruksprodukter förädlas och erbjuds i gårdsbutiker och livsmedelsaffärer. Vår kommun har många duktiga egenföretagare. De nätverkar flitigt och genererar gemensamma affärsmöjligheter. Möjlighet till arbetsgemenskap i både hantverks- och kontorshotell finns. Verksamheter som förorenar vatten eller luft eller orsakar buller får inte tillstånd att etablera sig i vår kommun. En viktig inkomstkälla är turism.

Cyklar

Vår vision för turism har fokus på kultur, natur och avkoppling. Stressade storstadsbor tar gärna och kopplar av med en miniweekend i vår kommun. Man kan välja på allt från "Bed & Breakfast" till exklusiva övernattningar på herggård med "kulturkväll". "Bo på lantgård", "bed & box", hästgårdar med ridarrangemang och ridleder är väl utbyggt. Caféer med konst och hantverk finns överallt. Cykelturismen är utbredd tack vare det vackra vägnätet. Det lockar även nostalgiska bilägare och motorcyklister. Skärm- och segelflygare startar från fälten. Ett lantbruksmuseum är en ny attraktion. Gäddsafari, vildsvinssafari och sälsafari i vår kommun är välkända och respekterade begrepp. Platser med intressanta växter, fåglar, fjärilar, m.m. liksom fornminnen kan besökas via cykelleden.

Korna

Vår vision för ungdomar är lockande och meningsfulla aktiviteter på hemmaplan. Lokaler och aktiviteter för ungdomar är en viktig del av vår kommuns framtid. Både sport och kulturella aktiviteter förekommer och stor vikt läggs vid allsidighet. Hembygdsföreningen anordnar lajv- arrangemang (rollspel) där vår kommuns historia får inspirera.

Självklart fördelas resurserna lika mellan pojkar och flickor.

Invånarna i hela vår kommun satsar mycket på aktiviteter där människor i alla åldrar kan umgås, utvecklas och ha roligt tillsammans!

Sorundanet

Per, Rolf, Karin, Luzzi, Irene och Christer engagerar sig i vår kommuns nutid och framtid!

Om oss:

Vi är vanliga kommuninvånare som startade sorunda.net våren 2004. Anledningen var att vi tyckte helhetsperspektivet saknades i den politiska debatten. Samtidigt ville vi engagera kommunivånarna i nutids- och framtidsfrågor. Vi vill att sorunda.net skall vara ett forum för idéer och åsikter om hur framtiden i vår kommun skall formas. Nu är vi sex arbetsgrupper som arbetar med frågor runt företagsamhet, vård och omsorg, skolor och ungdom, bredband, vägar och naturresurser.

Vi vill vår kommun väl! Och vi vill gärna ifrågasätta den "utveckling" som sker och lyfta fram alternativ. Höjer inte vi invånare rösten, kommer andra att bestämma och vår kommun kommer att bli en förort som alla andra! Vi driver vår vision och sorunda.net helt idéellt utan bidrag. Därför har vi skapat en hemsida på Internet. Där kan vi effektivt kommunicera vårt budskap och debattera. Vi bearbetar också massmedia och förekommer flitigt i lokaltidningen. Vi har också blivit uppmärksammade av Sveriges Television och Sveriges Radio. Vi anordnar regelbundna möten, delar ut flygblad och samtalar med invånare i hela vår kommun.

Besök vår hemsida på www.sorunda.net

och skicka ett mail / brev om vad som är viktigt för Dig!

Text: Sorunda.net
Fotografier: Gudrun Karlsson, Luzzi Herzog och Per Ranch
Ansvarig utgivare: Per Ranch
Adress: sorunda.net, c/ o Ristomta Gård, 148 97 Sorunda