Trosa kommun 25 år

Trosa kommun – 25 år av frihet

Texten nedan är tagen ur jubileumstidskriften - du kan läsa hela skriften genom att klicka på ikonen längst ned!

1992 bildades Trosa kommun. De tre tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung skulle bli en egen kommun, olik alla andra. En kommun för invånarna, nära invånarna och i dialog med invånarna.

Med en stabil tillväxt, ordnad ekonomi, kloka investeringar för framtiden och med fokus på en riktigt bra kärnverksamhet, har åren som egen kommun gett utdelning.

Den lilla kommunens fördelar förvaltas och ambitiösa mål förverkligas. Nyckeln till framgång ligger i den vision som kommunen en gång grundades på, Fastlagd kurs för Trosa kommun. Där anges att kommunen ska arbeta utifrån okonventionella metoder, samarbeta med företag och föreningar, och med invånaren i fokus. Det har visat sig fungera.

Nyckeln till framgång

Ur Fastlagd kurs för Trosa kommun

Fastlagd kurs för Trosa antogs redan 1991.

Kommunens verksamheter och utbud ska styras av:

Dessutom: