Utred två nya kommuner!

Ösmo, Torö & Sorunda
samt Nynäshamns stad

Efter 42 år behövs nytänkande och kraftfulla åtgärder! Utred ekonomi, organisation och demokrati.

Den här sidan samlar allt material som vi använder i vår kampanj för att utreda bildandet av två nya kommuner. Förutom en digital version av den folder vi delat ut till alla hushåll i hela vår kommun finner Du:

+ text om personnummer och identitetskapning

+ formulär för Dig som vill beställa fler foldrar!

+ formulär för Dig som saknar foldern!

+ formulär där Du kan ställa Din fråga om att bilda ny kommun.

+ FAQ - vanliga frågor och svar

+ länkar till de media som uppmärksammat oss.

+ pressmeddelande.

+ högupplöst PDF-fil av vår folder som delades ut till kommunens alla hushåll

+ högupplöst bild av Lena Dafgård, partiledare.

+ högupplöst bild Per Ranch, kampanjledare.

+ högupplösta diagram från vår foldern

+ SOU 2001:48: "Kommundelningseffekter"

+ Artikel Nynäshamnsposten 1964-02-11: "Ösmo och Sorunda kritiskt inställda"

Tack för alla namnunderskrifter! Skriv på i helgen! Skriv på i helgen! Vi växlar upp tempot i kampanjen för att utreda ny kommun! Beställ talonger! Broschyr inför möte i Västerby Bättre skolresultat i nybildade och mindre kommuner! Varför bättre skolresultat i nybildade och mindre kommuner? Antal anställda / 100 kommuninvånare Att bilda nya kommuner kan gå snabbt om viljan finns! Orolig för att lämna ut Ditt personnummer? Beställ fler talonger! SVT Nyheter Stockholm SVT Nyheter Stockholm Tidningen Skärgården RadioStockholm P4 Saknad folder? Din fråga! Vanliga frågor och svar - FAQ Pressmeddelande Vår eFolder för mobil och dator Hämta digital folder (PDF) Lena Dafgård - hämta högupplöst bild Per Ranch - hämta högupplöst bild Inkomster Andel förvärvsarbetande Ohälsa Utbildningsnivå Skolresultat Kommundelningseffekter Sorunda och Ösmo kritiskt inställda