Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

1992-07-24

Förslag till ekonomisk reglering mellan Nyköping, Gnesta och Trosa

Gnesta, Nyköping och Trosa bildade nya kommuner 1992.

Bakgrund

"Nya" Gnesta, Trosa och Nyköping bildades 1992. Vi har lånat och skannat "bodelningsdokumentet" som reglerade ekonomin. Intressant läsning!

Framsida
Original - 0,711 MB, Komprimerad - 0,130 MB

Förord, innehållsförteckning, förslag och bilagor
Original - 10,974 MB, Komprimerad - 3,454 MB

Nyköpings kommun, specifikation Ingående balans 1992-01-01
Original - 50,689 MB, Komprimerad - 9,865 MB

Gnesta kommun, specifikation Ingående balans 1992-01-01
Original - 22,865 MB, Komprimerad - 4,438 MB

Trosa kommun, specifikation Ingående balans 1992-01-01
Original - 12,041 MB, Komprimerad - 2,435 MB

Baksida
Original - 0,716 MB, Komprimerad - 0,095 MB