HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Hela vår kommun ska blomstra!

Vi vill att kommunala resurser fördelas lika i hela vår kommun.

Likvärdig kommunal förskola, skola och omsorg ska vara självklart oavsett var du bor!