Vi vill
Vi vill utveckla hela vår kommun varsamt! Vi vill utveckla hela vår kommun varsamt!
Vi presenterar stark valsedel inför 2018 års kommunval

Huvudpunkterna i vår valplattform 2018:

Vårt kommunhus

NYSTART Nynäshamn - genomgripande översyn av vår kommuns organisation samt utred förutsättningarna för att bilda 1-2 moderna och effektiva organisationer med fokus på invånarna.


Barn och Ungdom

Likvärdig förskola och skola i hela vår kommun där Dina barn är trygga, trivs och ges förutsättningar att uppnå målen genom stöd direkt vid behov.

Äldreomsorg

Förbättra livskvaliteten: gemenskap, träffpunkter, aktiviteter och högkvalitativ mat i trivsam miljö. Sunnerbos matsal ska bara användas av de boende.

Barn och Ungdom

Vi vill ha varsam utveckling och värna det unika; en mysig skärgårdsstad med bevarad Strandväg och genomföra vårt program för storstadsnära landsbygd.

Äldreomsorg

Vi vill ta fram en modern VA-plan med småskaliga kretsloppslösningar. Bygg gång- och cykelvägar i hela vår kommun. Avlasta väg 225 med pråmar till Södertälje.