Hem Vi är Vi vill Vi gör FAQ Länkar Kontakt Sök Kalender Lokala Partiers Nätverk
Vi gör!

Det finns mycket att göra när det gäller att utveckla hela vår kommun. Lyssna på invånarna t.ex. Många kontaktar oss och vi tar intryck av de medborgarförslag som lämnas till vår kommun.

Vill Du komma och berätta om något Du tycker borde göras för att förbättra vår kommun? Du är alltid välkommen att besöka oss när vi har gruppmöten. Vi vill att Du kontaktar oss i förväg så vi kan förbereda oss och avsätta tid till Din fråga.

Vi arbetar med påverkan genom insändare i tidningar och deltagande på Facebook förutom vår egen hemsida. I det traditionella politiska arbetet skriver vi förslag, så kallade motioner. Ofta finner vi märkligheter. Då frågar vi ansvarig makthavare. Det kallas interpellation.

Aktuellt

Frågor och svar om kommundelningsutredning!
Kommundelningsutredning - frågor och svar
Mycket goda erfarenheter från nybildade kommuner gör att vi vill utreda konsekvenserna för vår kommun.


Demokrati, demokrati och demokrati!
Demokrati, demokrati och demokrati!
Christina Berlin, Ja-general i Nykvarn, om de tre viktigaste skälen till att bilda egen kommun.


Blir skatten lägre om vi blir fler invånare?
2018-02-13: Blir skatten lägre om vi blir fler invånare?
Skatten i en kommun beror huvudsakligen på ambitionsnivå för verksamheterna och skatteutjämningen mellan "rika" och "fattiga" kommuner.


Läs om Trosa kommuns framgångsrecept!
2018-02-10: Läs om Trosa kommuns framgångsrecept!
Kommunens verksamheter och utbud skall styras av medborgarnas behov och önskemål!


Vi frågar om vår kommuns översiktsplan och landsbygdens utveckling
2018-02-04: Vi frågar om vår kommuns översiktsplan och landsbygdens utveckling
Förstår inte den politiska ledningen, L, MP och S, att vissa skrivningar motverkar inflyttning till vår kommun?


Vi vill se träffpunkter för äldre i Ösmo, Sorunda och orten Nynäshamn
2018-01-28: Vi vill se träffpunkter för äldre i Ösmo, Sorunda och orten Nynäshamn
Syftet med motionen är att öka livskvaliteten för de äldre i vår kommun genom att skapa mötesplatser på flera platser.


Svar på frågor om fastighetsskatt m.m. för den s.k. Stockholmsmarken
2018-01-23: Svar på frågor om fastighetsskatt m.m. för den s.k. Stockholmsmarken
Vi blir inte klokare av att läsa svaret. Kan någon hjälpa oss?


Svar om hyressättningen för den stängda idrottshallen i Stora Vika
2018-01-23: Svar om hyressättningen för den stängda idrottshallen i Stora Vika
Vi blir inte klokare av att läsa svaret. Kan någon hjälpa oss?


Yttrande Samråd om detaljplan för del av Nynäshamn 2:154 m.fl. Kalvö industriområde, Nynäshamns kommun, Stockholms län
2018-01-22: Yttrande Samråd om detaljplan för del av Nynäshamn 2:154 m.fl. Kalvö industriområde, Nynäshamns kommun, Stockholms län
Vi ser tre utmaningar: 1) Byggnation av en bensinstation och dess placering, 2) Hur reservvattentäkten ska skyddas och 3) Olycksrisker med transporter av farligt gods på väg 73, som är primär transportväg för farligt gods och som ligger nära det tänkta exploateringsområdet.


Yttrande rörande detaljplan för Vidbynäs 1:3 m fl, bostäder Källberga, Nynäshamns kommun, Stockholms län
2018-01-21: Yttrande rörande detaljplan för Vidbynäs 1:3 m fl, bostäder Källberga, Nynäshamns kommun, Stockholms län
Vi hänvisar till vårt tidigare yttrande från 2015-08-28 , med den ändringen att vi uppskattar att remisstiden denna gång har ändrats till strax efter en helg i stället för innan en helg.


Vi frågar om kommundirektörens arbetsinstruktion
2018-01-14: Vi frågar om kommundirektörens arbetsinstruktion
Den 1 januari 2018 infördes ett krav på att kommunstyrelsen ska fastställa en arbetsinstruktion till kommundirektören.


Nej till besparingar som drabbar en redan svag grupp
2018-01-10: Nej till besparingar som drabbar en redan svag grupp
Ingen konsekvensanalys och besparingen är någon tiotusendel av budget!


Arkiv

Vi säger nej till besparingar för de mest utsatta Det är inte rimligt att några av de svagaste grupperna i vår kommun drabbas samtidigt som vi inte ens vet hur stor besparingen blir.
2018-01-10: Vi säger nej till besparingar för de mest utsatta
Det är inte rimligt att några av de svagaste grupperna i vår kommun drabbas samtidigt som vi inte ens vet hur stor besparingen blir.


Inbjudan till årsmöte 2018 Fredagen den 30 mars kl 16.00 i Västerby bygdegård anordnar vi årsmöte.
2018-01-09: Inbjudan till årsmöte 2018
Fredagen den 30 mars kl 16.00 i Västerby bygdegård anordnar vi årsmöte.


Vår ideologi En modern ideologi väl anpassad för framtiden
2018-01-08: Vår ideologi
En modern ideologi väl anpassad för framtiden


Frågor om fastighetsskatt m.m. för den s.k. Stockholmsmarken Hur mycket har vår kommun betalat i fastighetsskatt för Stockholmsmarken sedan inköpet 2012 och fram till och med 2017?
2017-12-29: Frågor om fastighetsskatt m.m. för den s.k. Stockholmsmarken
Hur mycket har vår kommun betalat i fastighetsskatt för Stockholmsmarken sedan inköpet 2012 och fram till och med 2017?


Frågor om hyressättning för den stängda idrottshallen i Stora Vika Hur mycket är det självkostnadspris för idrottshallen i Vika skola när lokalen blev tomställd och övergick till fastighetsavdelningen?
2017-12-29: Frågor om hyressättning för den stängda idrottshallen i Stora Vika
Hur mycket är det självkostnadspris för idrottshallen i Vika skola när lokalen blev tomställd och övergick till fastighetsavdelningen?


Förslag angående webbsändning av nämndmöten Syftet är att stärka demokratin i vår kommun genom att förbättra medborgarnas delaktighet, insyn och förståelse för den politiska diskussion och det arbete och de beslut som sker i nämnderna.
2017-12-29: Förslag angående webbsändning av nämndmöten
Syftet är att stärka demokratin i vår kommun genom att förbättra medborgarnas delaktighet, insyn och förståelse för den politiska diskussion och det arbete och de beslut som sker i nämnderna.


Förslag att införa Nollvision mot självmord Syftet är att minska antalet självmord i vår kommun genom kontinuerligt arbete för att antalet självmord minskar.
2017-12-29: Förslag att införa Nollvision mot självmord
Syftet är att minska antalet självmord i vår kommun genom kontinuerligt arbete för att antalet självmord minskar.


Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-10 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-10
2018-01-10: Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-10
Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-10


Gott Nytt År! Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti
2017-12-27: Gott Nytt År!
Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti


God Jul och Gott Nytt År! Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
2017-12-22: God Jul och Gott Nytt År!
Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!


SCB:s medborgarundersökning – hösten 2017 Vår kommun har många utmaningar att ta tag i!
2017-12-20: SCB:s medborgarundersökning – hösten 2017
Vår kommun har många utmaningar att ta tag i!


Synpunkter gällande villkoren för Norviks hamn avseende transporter på land till och från Norvik Eftersom förutsättningarna i Miljökonsekvensbeskrivning för hamnen inte är uppfyllda anser vi att godsvolymerna ska begränsas tills vidare.
2017-12-20: Synpunkter gällande villkoren för Norviks hamn avseende transporter på land till och från Norvik
Eftersom förutsättningarna i Miljökonsekvensbeskrivning för hamnen inte är uppfyllda anser vi att godsvolymerna ska begränsas tills vidare.


Utveckla Segersäng varsamt! Vi vill att Segersäng blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla!
2017-12-18: Utveckla Segersäng varsamt!
Vi vill att Segersäng blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla!


Utveckla Stora Vika varsamt! Vi vill utveckla Stora Vika till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.
2017-12-09: Utveckla Stora Vika varsamt!
Vi vill utveckla Stora Vika till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.


Debatt om 'Stadskärneföreningen' Hur har 'bidragen' till 'Stadskärneföreningen' hanterats?
2017-12-06: Debatt om 'Stadskärneföreningen'
Hur har 'bidragen' till 'Stadskärneföreningen' hanterats?


Debatt om Stora Vika idrottshall Vad görs för att uppfylla löftet att ordna aktiviteter i idrottshallen?
2017-12-06: Debatt om Stora Vika idrottshall
Vad görs för att uppfylla löftet att ordna aktiviteter i idrottshallen?


Vi svarar på öppet brev från Hyresgästföreningen Hur ska alla ha råd att bo i Nynäshamns kommun i framtiden?
2017-12-01: Vi svarar på öppet brev från Hyresgästföreningen
Hur ska alla ha råd att bo i Nynäshamns kommun i framtiden?


Vad menar Liberalerna med ”bypolitik”? Bo Persson använder i sin insändare ord och begrepp som vi inte riktigt förstår hur vi ska tolka.
2017-11-28: Vad menar Liberalerna med ”bypolitik”?
Bo Persson använder i sin insändare ord och begrepp som vi inte riktigt förstår hur vi ska tolka.


Svar på frågor om den stängda idrottshallen i Stora Vika Boende i Stora Vika har naturligtvis samma rätt att utnyttja kommunens samtliga hallar som övriga medborgare!
2017-11-24: Svar på frågor om den stängda idrottshallen i Stora Vika
Boende i Stora Vika har naturligtvis samma rätt att utnyttja kommunens samtliga hallar som övriga medborgare!


Presentation vid möte: Ny stad i Segersäng? “Vi vill med kunskap och långsiktighet förändra hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.”
2017-11-19: Presentation vid möte: Ny stad i Segersäng?
“Vi vill med kunskap och långsiktighet förändra hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.”


Resultat från undersökningen presenteras Undersökningen om förslag om ny stad i Segersäng är klar.
2017-11-18: Resultat från undersökningen presenteras
Undersökningen om förslag om ny stad i Segersäng är klar.


Informationsblad rörande möte om utveckling av mark runt Segersäng samt utbyggnad av infrastruktur Invånarna i Nynäshamns kommun är inbjudna till ett Dialogmöte  med ALLA partier i Nynäshamns kommun.
2017-11-16: Informationsblad rörande möte om utveckling av mark runt Segersäng samt utbyggnad av infrastruktur
Invånarna i Nynäshamns kommun är inbjudna till ett Dialogmöte med ALLA partier i Nynäshamns kommun.


Se debatten om etiska riktlinjer Om förtroendevalda uppträder respektlöst mot varandra i den offentliga debatten ökar risken för hot och våld.
2017-11-14: Se debatten om etiska riktlinjer
Om förtroendevalda uppträder respektlöst mot varandra i den offentliga debatten ökar risken för hot och våld.


Vi utmanar staden som norm! Är staden det eftersträvansvärda och står staden för det hållbara och goda livet?
2017-11-13: Vi utmanar staden som norm!
Är staden det eftersträvansvärda och står staden för det hållbara och goda livet?


Mål och Budget 2018 Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2018. Ekonomisk plan 2019 - 2021 för Nynäshamns kommun.
2017-11-06: Mål och Budget 2018
Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2018. Ekonomisk plan 2019 - 2021 för Nynäshamns kommun.


Interpellation angående öppnande av den stängda idrottshallen i Stora Vika Är det rimligt att ha en internhyreskostnad på 311 000 kr/år för en lokal som inte används och som inte ens kan användas förrän omklädningsrum och duschar har renoverats och en ev. separat entré har byggts?
2017-11-03: Interpellation angående öppnande av den stängda idrottshallen i Stora Vika
Är det rimligt att ha en internhyreskostnad på 311 000 kr/år för en lokal som inte används och som inte ens kan användas förrän omklädningsrum och duschar har renoverats och en ev. separat entré har byggts?


Välj valsedeln med den fleråriga septembersolrosen! Det finns fleråriga solrosor och de är mycket iögonfallande. De blommar ganska sent på året, varför man brukar kalla dem för
2017-10-30: Välj valsedeln med den fleråriga septembersolrosen!
Det finns fleråriga solrosor och de är mycket iögonfallande. De blommar ganska sent på året, varför man brukar kalla dem för "höstsolrosor" eller "septembersolrosor".


Informationsfolder ny stad i Segersäng Foldern delas ut till alla hushåll i Segersängs by med omnejd
2017-10-25: Informationsfolder ny stad i Segersäng
Foldern delas ut till alla hushåll i Segersängs by med omnejd


Fordonsmätning vid Sorunda Kyrkskola Fordonsmätningen utfördes från 2017-10-11 kl. 14.30 till 2017-10-18 kl. 14.30. Fordonsmätaren monterades öster om busshållplatsen mellan kyrkan och skolan.
2017-10-24: Fordonsmätning vid Sorunda Kyrkskola
Fordonsmätningen utfördes från 2017-10-11 kl. 14.30 till 2017-10-18 kl. 14.30. Fordonsmätaren monterades öster om busshållplatsen mellan kyrkan och skolan.


Replik på insändare "Kommunens satsningar i Sorunda är många" Liberalerna glömmer också bort att nämna att man varit med om att lägga ned två skolor i Sorunda; Stora Vika och Fagervik.
2017-10-23: Replik på insändare "Kommunens satsningar i Sorunda är många"
Liberalerna glömmer också bort att nämna att man varit med om att lägga ned två skolor i Sorunda; Stora Vika och Fagervik.


Se debatten om andelen lärare med högskolepedagogisk utbildning Vi har frågat barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson (S), angående andelen lärare med högskolepedagogisk utbildning i Nynäshamns kommun.
2017-10-18: Se debatten om andelen lärare med högskolepedagogisk utbildning
Vi har frågat barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson (S), angående andelen lärare med högskolepedagogisk utbildning i Nynäshamns kommun.


Se debatten om byte av bank Vi har frågat kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående byte av bank
2017-10-18: Se debatten om byte av bank
Vi har frågat kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående byte av bank


Se debatten om evakueringen av Tallbacka särskolas verksamhet Vi har frågat  barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson om planen för evakuering av Tallbacka särskolas verksamhet inriktning träning, som idag bedriver sin verksamhet i fukt- och mögelskadade lokaler
2017-10-18: Se debatten om evakueringen av Tallbacka särskolas verksamhet
Vi har frågat barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson om planen för evakuering av Tallbacka särskolas verksamhet inriktning träning, som idag bedriver sin verksamhet i fukt- och mögelskadade lokaler


Se debatten om ekonomisk redovisning av Stockholmsmarken Vi har frågat kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) angående ekonomisk redovisning av den så kallade Stockholmsmarken.
2017-10-18: Se debatten om ekonomisk redovisning av Stockholmsmarken
Vi har frågat kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) angående ekonomisk redovisning av den så kallade Stockholmsmarken.


Vi frågar Dig om förslaget om ny stad i Segersäng Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti lyssnar på invånarna och vill veta vad Du tycker!
2017-10-03: Vi frågar Dig om förslaget om ny stad i Segersäng
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti lyssnar på invånarna och vill veta vad Du tycker!


Se debatten om sjukhusets ekonomi Med anledning av förlusten på 33 miljoner kronor enligt årsredovisningen 2016 har vi ställt ett antal frågor om ekonomin.
2017-09-20: Se debatten om sjukhusets ekonomi
Med anledning av förlusten på 33 miljoner kronor enligt årsredovisningen 2016 har vi ställt ett antal frågor om ekonomin.


Förmodligen en kväll som går till de Nynäs-historiska hävderna. Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2017-09-20: Förmodligen en kväll som går till de Nynäs-historiska hävderna.
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Hur många är många? Det talas om 25 000 invånare i "Nya Segersäng". Vi jämför med några orter i våra grannkommuner. Siffrorna är avrundande nedåt. I vissa fall är det enkla avgränsningar men i andra fall svårare. Västerhaninge t.ex. inkluderar Tungelsta, Ribbyberg, Krigslida och Nedersta. Vi tänker att dessa siffror kan ge en uppfattning om omfattningen av "Nya Segersäng".
2017-09-14: Hur många är många?
Det talas om 25 000 invånare i "Nya Segersäng". Vi jämför med några orter i våra grannkommuner. Siffrorna är avrundande nedåt. I vissa fall är det enkla avgränsningar men i andra fall svårare. Västerhaninge t.ex. inkluderar Tungelsta, Ribbyberg, Krigslida och Nedersta. Vi tänker att dessa siffror kan ge en uppfattning om omfattningen av "Nya Segersäng".


En fritidspolitikers vardag! Handlingar till kommande KF nästa vecka. Ca 700 sidor som ska läsas igenom och sedan behandlas på varje partis gruppmöte några dagar innan KF. Är detta rimligt? Är det konstigt att det är svårt att rekrytera nya fritidspolitiker?
2017-09-13: En fritidspolitikers vardag!
Handlingar till kommande KF nästa vecka. Ca 700 sidor som ska läsas igenom och sedan behandlas på varje partis gruppmöte några dagar innan KF. Är detta rimligt? Är det konstigt att det är svårt att rekrytera nya fritidspolitiker?


Replik på insändare rörande resursfördelningen i vår kommun och frågan om kommundelning Frågan om att utreda kommundelning lever och blir en del av den kommunala valrörelsen 2018, om inte beslutet att utreda har fattats innan dess.
2017-09-11: Replik på insändare rörande resursfördelningen i vår kommun och frågan om kommundelning
Frågan om att utreda kommundelning lever och blir en del av den kommunala valrörelsen 2018, om inte beslutet att utreda har fattats innan dess.


Interpellation om byte av bank När och hur togs beslutet att byta bank?
2017-09-10: Interpellation om byte av bank
När och hur togs beslutet att byta bank?


Interpellation om tillsättning av rektorstjänster i Nynäshamns kommun Har samtliga rektorstjänster utlysts externt och tillsatts i konkurrens med andra sökande?
2017-09-10: Interpellation om tillsättning av rektorstjänster i Nynäshamns kommun
Har samtliga rektorstjänster utlysts externt och tillsatts i konkurrens med andra sökande?


Interpellation om andelen lärare med högskolepedagogisk utbildning i Nynäshamns kommuns grundskolor Hur stor andel i procent av lärarna i grundskolan i vår kommun hade högskolepedagogisk utbildning läsåret 2016/17?
2017-09-10: Interpellation om andelen lärare med högskolepedagogisk utbildning i Nynäshamns kommuns grundskolor
Hur stor andel i procent av lärarna i grundskolan i vår kommun hade högskolepedagogisk utbildning läsåret 2016/17?


Rekordmånga partier startas inför nästa val Lokala frågor viktigare för väljarna
2017-09-07: Rekordmånga partier startas inför nästa val
Lokala frågor viktigare för väljarna


Svar på interpellation om sjukhusets ekonomi Hur många miljoner back ligger vi? 23 eller 33 miljoner?
2017-09-01: Svar på interpellation om sjukhusets ekonomi
Hur många miljoner back ligger vi? 23 eller 33 miljoner?


Har någon sett en motorväg? År 2012 uppmärksammade vi kommunledningen på att beslutsunderlaget var bristfälligt när det gällde köpet av Stockholmsmarken. Bl.a. var inte motorvägen som invigdes 2010 inritad på kartan. Fem år senare konstaterar vi att motorvägen fortfarande inte finns med. Vi får hoppas att vår kommunledning är mer uppdaterad på verkligheten än vad kartan är!
2017-08-22: Har någon sett en motorväg?
År 2012 uppmärksammade vi kommunledningen på att beslutsunderlaget var bristfälligt när det gällde köpet av Stockholmsmarken. Bl.a. var inte motorvägen som invigdes 2010 inritad på kartan. Fem år senare konstaterar vi att motorvägen fortfarande inte finns med. Vi får hoppas att vår kommunledning är mer uppdaterad på verkligheten än vad kartan är!


Replik på insändare rörande väg 225 Liberalerna och Socialdemokraterna har inte bifallit någon av våra tre motioner om GC-vägar på landsbygden trots att två av dessa motioner gäller just väg 225
2017-08-21: Replik på insändare rörande väg 225
Liberalerna och Socialdemokraterna har inte bifallit någon av våra tre motioner om GC-vägar på landsbygden trots att två av dessa motioner gäller just väg 225


Landsbygd och mindre orter lockar Stockholmare När människor från andra delar av länet väljer att flytta till vår kommun så väljer man mindre orter och storstadsnära landsbygd.
2017-08-13: Landsbygd och mindre orter lockar Stockholmare
När människor från andra delar av länet väljer att flytta till vår kommun så väljer man mindre orter och storstadsnära landsbygd.


Vår kommun växer - landsbygden leder! Vår kommun har ett mål att befolkningen ska växa 1-2% årligen. Vi jämför kommundelarna / församlingarna.
2017-08-07: Vår kommun växer - landsbygden leder!
Vår kommun har ett mål att befolkningen ska växa 1-2% årligen. Vi jämför kommundelarna / församlingarna.


Felaktiga påståenden om bössinsamlingen! Vi offentliggör mailkonversationen som ledde fram till att insamlingen inte genomfördes. Läs och bedöm själv.
2017-07-04: Felaktiga påståenden om bössinsamlingen!
Vi offentliggör mailkonversationen som ledde fram till att insamlingen inte genomfördes. Läs och bedöm själv.


Nynäshamn nuläge och vägar framåt Möjligt med 3 000 nya arbeten på Södertörn till år 2030. 600 nya invånare i vår kommun (+50 nya/år) och 170 nya bostäder ( +14 / år).
2017-06-30: Nynäshamn nuläge och vägar framåt
Möjligt med 3 000 nya arbeten på Södertörn till år 2030. 600 nya invånare i vår kommun (+50 nya/år) och 170 nya bostäder ( +14 / år).


Skolinspektionens beslut efter uppföljning Totalt 1 550 000 kronor i vite om bristerna inte har rättats till senast den 22 januari 2018.
2017-06-27: Skolinspektionens beslut efter uppföljning
Totalt 1 550 000 kronor i vite om bristerna inte har rättats till senast den 22 januari 2018.


Remissvar rörande Detaljplan Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1 Planen följer ej 'Grönstrukturplanen' och förslaget till den 'Fördjupade Översiktsplanen' för orten Nynäshamn, som väntas antas under 2017.
2017-06-20: Remissvar rörande Detaljplan Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1
Planen följer ej 'Grönstrukturplanen' och förslaget till den 'Fördjupade Översiktsplanen' för orten Nynäshamn, som väntas antas under 2017.


Remissvar rörande detaljplan för Kullsta 2 med flera Förslaget ansluter inte till kommande fördjupad översiktsplan för orten Nynäshamn som fastlår att bebyggelse ska vara högst 3-4 våningar.
2017-06-19: Remissvar rörande detaljplan för Kullsta 2 med flera
Förslaget ansluter inte till kommande fördjupad översiktsplan för orten Nynäshamn som fastlår att bebyggelse ska vara högst 3-4 våningar.


Remissvar rörande Program för utvecklingen av Landfjärden Vi välkomnar ambitionen att utveckla vår kommuns norra delar där vi bedömer att det finns en stor potential för framtida bostäder.
2017-06-15: Remissvar rörande Program för utvecklingen av Landfjärden
Vi välkomnar ambitionen att utveckla vår kommuns norra delar där vi bedömer att det finns en stor potential för framtida bostäder.


Särskilt yttrande beträffande ärendet Taxa för kopia av allmän handling, Kf § 114, 2017-06-14 Vi är emot att vår kommun tar betalt för kopior av allmänna handlingar och vi röstade därför nej till beslutet som antogs av fullmäktige 2017-06-14.
2017-06-14: Särskilt yttrande beträffande ärendet Taxa för kopia av allmän handling, Kf § 114, 2017-06-14
Vi är emot att vår kommun tar betalt för kopior av allmänna handlingar och vi röstade därför nej till beslutet som antogs av fullmäktige 2017-06-14.


Svar på medborgarförslag om att bygga en matsal till eleverna i Sunnerbyskolan I maj 2016 inkom ett medborgarförslag om att bygga en matsal till Sunnerbyskolans elever. Idag äter eleverna i en matsal i ett närliggande äldreboende.
2017-06-14: Svar på medborgarförslag om att bygga en matsal till eleverna i Sunnerbyskolan
I maj 2016 inkom ett medborgarförslag om att bygga en matsal till Sunnerbyskolans elever. Idag äter eleverna i en matsal i ett närliggande äldreboende.


Insändare i Nynäshamnsposten Omöjligt veta om vår kommun är på rätt väg - replik på inlägg om vår kommun är på rätt väg
2017-06-05: Insändare i Nynäshamnsposten
Omöjligt veta om vår kommun är på rätt väg - replik på inlägg om vår kommun är på rätt väg


Vi föreslår att alla partier får vara med i valberedningen! Bara 3 av 10 partier har plats i kommunfullmäktiges valberedning.
2017-06-04: Vi föreslår att alla partier får vara med i valberedningen!
Bara 3 av 10 partier har plats i kommunfullmäktiges valberedning.


Frågor om ekonomin rörande ”sjukhuset” m.fl. Hur lång tid har kommunen förbundit sig att garantera hyran för de utrymmen som inte hyrs ut?
2017-06-04: Frågor om ekonomin rörande ”sjukhuset” m.fl.
Hur lång tid har kommunen förbundit sig att garantera hyran för de utrymmen som inte hyrs ut?


Motion angående att införa modellen mål- och resultatstyrning vid framtagning av Mål och budgetdokument och kommunens årsredovisning Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att SKL:s rekommendationer gällande mål- och resultatstyrningsmodell ska användas i vår  kommun.
2017-06-04: Motion angående att införa modellen mål- och resultatstyrning vid framtagning av Mål och budgetdokument och kommunens årsredovisning
Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att SKL:s rekommendationer gällande mål- och resultatstyrningsmodell ska användas i vår kommun.


Interpellation angående ekonomisk redovisning av den s.k. Stockholmsmarken Den 13 november 2012 fattade Nynäshamns kommunfullmäktige beslut om att köpa dessa 49 fastigheter, med en sammanlagd areal om ca 2 400 ha, för 255 miljoner kronor.
2017-06-04: Interpellation angående ekonomisk redovisning av den s.k. Stockholmsmarken
Den 13 november 2012 fattade Nynäshamns kommunfullmäktige beslut om att köpa dessa 49 fastigheter, med en sammanlagd areal om ca 2 400 ha, för 255 miljoner kronor.


Vi föreslår att alla partier ska vara med i valnämnden! Bara 4 av 10 partier har plats i valnämnden.
2017-06-04: Vi föreslår att alla partier ska vara med i valnämnden!
Bara 4 av 10 partier har plats i valnämnden.


Varför ingen plan för särskolans mögelskadade lokaler? Hur är det möjligt att kommunen sätter elevernas och medarbetarnas hälsa på spel av ekonomiska skäl?
2017-06-04: Varför ingen plan för särskolans mögelskadade lokaler?
Hur är det möjligt att kommunen sätter elevernas och medarbetarnas hälsa på spel av ekonomiska skäl?


Preliminär Mål & budget för 2018 Framtidsvision & Strategisk plan, Budget 2018, Ekonomisk plan 2019-2021 för Nynäshamns kommun
2017-06-02: Preliminär Mål & budget för 2018
Framtidsvision & Strategisk plan, Budget 2018, Ekonomisk plan 2019-2021 för Nynäshamns kommun


Yttrande rörande trafikförändringar i SL-trafiken i Nynäshamns kommun Vi vill dessutom utreda ny busslinje Stora Vika - Ösmo, anropstyrning och nya infartsparkeringar.
2017-05-12: Yttrande rörande trafikförändringar i SL-trafiken i Nynäshamns kommun
Vi vill dessutom utreda ny busslinje Stora Vika - Ösmo, anropstyrning och nya infartsparkeringar.


Inte går jag direkt stärkt i min tro på demokratin nu efter åtskilliga år på åhörarbänken Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2017-05-10: Inte går jag direkt stärkt i min tro på demokratin nu efter åtskilliga år på åhörarbänken
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Vi yrkar att kommunstyrelsen inte får ansvarsfrihet Allvarliga brister i styrning, ledning, uppföljning och kontroll över arbetsmiljön samt uppsikten över Barn- och utbildningsnämnden samt Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden.
2017-05-10: Vi yrkar att kommunstyrelsen inte får ansvarsfrihet
Allvarliga brister i styrning, ledning, uppföljning och kontroll över arbetsmiljön samt uppsikten över Barn- och utbildningsnämnden samt Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden.


Vi yrkar att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får en anmärkning Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastslagna av fullmäktige eller i föreskrifter samt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
2017-05-10: Vi yrkar att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får en anmärkning
Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastslagna av fullmäktige eller i föreskrifter samt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.


Vi yrkar att Barn- och utbildningsnämnden inte får ansvarsfrihet Under de sex år som Skollagen inte har följts har många elever lämnat skolan med en bristande utbildning vilket kan få långtgående konsekvenser för dessa ungdomars framtida liv.
2017-05-10: Vi yrkar att Barn- och utbildningsnämnden inte får ansvarsfrihet
Under de sex år som Skollagen inte har följts har många elever lämnat skolan med en bristande utbildning vilket kan få långtgående konsekvenser för dessa ungdomars framtida liv.


Jämförelse 2016 Granskning av indikatorer i "Mål och budget 2016" och "Årsredovisning 2016" för Nynäshamns kommun.
2017-05-09: Jämförelse 2016
Granskning av indikatorer i "Mål och budget 2016" och "Årsredovisning 2016" för Nynäshamns kommun.


Pressmeddelande - Namninsamling når ej målet Att utreda två nya kommuner blir därför vår valfråga 2018.
2017-04-30: Pressmeddelande - Namninsamling når ej målet
Att utreda två nya kommuner blir därför vår valfråga 2018.


Yttrande över samrådshandling angående Detaljplan för kv Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1 Vi uppfattar att man i rubricerad handling har förbisett andra planer antagna för kommunen, bl.a. den “Fördjupade översiktsplanen”, FÖP:en.
2017-04-28: Yttrande över samrådshandling angående Detaljplan för kv Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1
Vi uppfattar att man i rubricerad handling har förbisett andra planer antagna för kommunen, bl.a. den “Fördjupade översiktsplanen”, FÖP:en.


Replik på insändare i Nynäshamnsposten den 7 april Finns det verkligen så mycket politik att diskutera i vår kommun så att vi behöver så här många politiker?”
2017-04-23: Replik på insändare i Nynäshamnsposten den 7 april
Finns det verkligen så mycket politik att diskutera i vår kommun så att vi behöver så här många politiker?”


Bisarrt politiskt spel - eländiga mikrofoner. Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2017-04-19: Bisarrt politiskt spel - eländiga mikrofoner.
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Gul och Glad Påsk Önskar vi alla!
2017-04-14: Gul och Glad Påsk
Önskar vi alla!


Valet är lätt Sorundanet
2017-04-12: Valet är lätt
Sorundanet


Motion angående etiska riktlinjer för förtroendevalda Det är viktigt att vi förtroendevalda upprätthåller respekten för varandra, att vi föregår med gott exempel och att vi vårdar vårt varumärke.
2017-04-10: Motion angående etiska riktlinjer för förtroendevalda
Det är viktigt att vi förtroendevalda upprätthåller respekten för varandra, att vi föregår med gott exempel och att vi vårdar vårt varumärke.


Replik på insändare i Nynäshamnsposten den 11 mars Ranch har fel om arvoderade politiker
2017-03-22: Replik på insändare i Nynäshamnsposten den 11 mars
Ranch har fel om arvoderade politiker


Slutrapport Förbättringsarbete KSF - Arbetsgivaravdelningen Public Partner har på uppdrag av kommunchefen under 2016 genomfört en översyn av stödfunktionerna som finns vid KSF avseende uppdrag, funktion och arbetssätt.
2017-03-20: Slutrapport Förbättringsarbete KSF - Arbetsgivaravdelningen
Public Partner har på uppdrag av kommunchefen under 2016 genomfört en översyn av stödfunktionerna som finns vid KSF avseende uppdrag, funktion och arbetssätt.


Motion angående demokratisk representation i kommunfullmäktiges arvodesberedning Förbättra den demokratiska insynen och transparensen i arvodesberedningen vars arbete har stor påverkan på samtliga partier.
2017-03-13: Motion angående demokratisk representation i kommunfullmäktiges arvodesberedning
Förbättra den demokratiska insynen och transparensen i arvodesberedningen vars arbete har stor påverkan på samtliga partier.


Redovisning av partistöd för Sorundanet Nynäshamns kommunparti för perioden 1 januari – 31 december 2016 Partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
2017-03-08: Redovisning av partistöd för Sorundanet Nynäshamns kommunparti för perioden 1 januari – 31 december 2016
Partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.


Väldigt olika saker den här gången, men i botten det gamla vanliga; fördelningen av tillgängliga resurser. Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2017-03-08: Väldigt olika saker den här gången, men i botten det gamla vanliga; fördelningen av tillgängliga resurser.
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Yttrande över samrådshandling Detaljplan för ny stadsdel i kvarteren Telegrafen och Vaktberget, orten Nynäshamn, diarienummer 2010.0222
2017-03-07: Yttrande över samrådshandling
Detaljplan för ny stadsdel i kvarteren Telegrafen och Vaktberget, orten Nynäshamn, diarienummer 2010.0222


Befolkning och folkökning 1950-2016 Vår kommun ökar men beskedligt jämfört med Botkyrka och Haninge.
2017-03-06: Befolkning och folkökning 1950-2016
Vår kommun ökar men beskedligt jämfört med Botkyrka och Haninge.


Folkökning 2016 Vår kommun ökar men beskedligt jämfört med andra skärgårdskommuner.
2017-03-03: Folkökning 2016
Vår kommun ökar men beskedligt jämfört med andra skärgårdskommuner.


Yttrande över fördjupad översiktsplan för orten Nynäshamn Vi välkomnar ambitionen att utveckla orten Nynäshamn så den blir mer attraktiv för alla i hela vår kommun.
2017-02-28: Yttrande över fördjupad översiktsplan för orten Nynäshamn
Vi välkomnar ambitionen att utveckla orten Nynäshamn så den blir mer attraktiv för alla i hela vår kommun.


Yttrande grönstrukturplan Vi välkomnar ambitionen att utveckla naturupplevelserna för samtliga boende i hela vår kommun.
2017-02-27: Yttrande grönstrukturplan
Vi välkomnar ambitionen att utveckla naturupplevelserna för samtliga boende i hela vår kommun.


Yttrande deponi Vi anser att platsen för deponin är oacceptabel oavsett färdväg.
2017-02-24: Yttrande deponi
Vi anser att platsen för deponin är oacceptabel oavsett färdväg.


Vansinnigt utreda kommundelning Replik 2017-02-21 på insändare i Nynäshamnsposten den 13 februari;
2017-02-21: Vansinnigt utreda kommundelning
Replik 2017-02-21 på insändare i Nynäshamnsposten den 13 februari;


Namninsamling i helgen! Kom och skriv på i Ösmo, Spångbro och orten Nynäshamn. Här hittar Du tiderna!
2017-02-17: Namninsamling i helgen!
Kom och skriv på i Ösmo, Spångbro och orten Nynäshamn. Här hittar Du tiderna!


Utredning/Rapport Status och underlag inför fortsatt arbete avseende skolstruktur Sorunda rektorsområde
2017-02-14: Utredning/Rapport
Status och underlag inför fortsatt arbete avseende skolstruktur Sorunda rektorsområde


Mycket att utveckla i Stora Vika! Stora Vika har alla möjligheter till positiv utveckling, men då måste den politiska ledningen visa vilja, engagemang och handlingskraft!
2017-02-14: Mycket att utveckla i Stora Vika!
Stora Vika har alla möjligheter till positiv utveckling, men då måste den politiska ledningen visa vilja, engagemang och handlingskraft!


Insändare om att utreda vår kommun En oberoende utredning är bra för hela vår kommun!
2017-02-10: Insändare om att utreda vår kommun
En oberoende utredning är bra för hela vår kommun!


Två nya kommuner? Läs mer!
2017-02-10: Två nya kommuner?
Läs mer!


Rapport från länets bästa skolkommun! Torsdagen den 9 februari var vi på studiebesök till Nykvarns kommun för att lära oss lite om hur de har lyckats få till en så bra skola.
2017-02-09: Rapport från länets bästa skolkommun!
Torsdagen den 9 februari var vi på studiebesök till Nykvarns kommun för att lära oss lite om hur de har lyckats få till en så bra skola.


Snabbt avklarat igen! Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2017-02-08: Snabbt avklarat igen!
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Nedläggning av Vika skola Beror på åratal av bristande resurser och försummelse!
2017-01-19: Nedläggning av Vika skola
Beror på åratal av bristande resurser och försummelse!


Gör undersökningen här och nu! Tar 1-2 minuter! Varför är bara 19 000 av vår kommuns nästan 28 000 invånare listade på en vårdcentral i vår kommun?
2017-01-18: Gör undersökningen här och nu! Tar 1-2 minuter!
Varför är bara 19 000 av vår kommuns nästan 28 000 invånare listade på en vårdcentral i vår kommun?


Vi gör studiebesök i Stockholms läns bästa skolkommun; Nykvarn! Nykvarns kommun får återigen toppresultat när Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar sin undersökning Öppna jämförelser inom grundskolan.
2017-01-17: Vi gör studiebesök i Stockholms läns bästa skolkommun; Nykvarn!
Nykvarns kommun får återigen toppresultat när Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar sin undersökning Öppna jämförelser inom grundskolan.


Namninsamling för att utreda två nya kommuner! En utredning blir en grundlig genomlysning av hela vår kommun.
2017-01-13: Namninsamling för att utreda två nya kommuner!
En utredning blir en grundlig genomlysning av hela vår kommun.


Halleluja för ingenting Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2017-01-11: Halleluja för ingenting
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Inbjudan till årsmöte Vi håller årsmöte söndagen den 26 mars kl 17.00 i Västerby bygdegård.
2017-01-09: Inbjudan till årsmöte
Vi håller årsmöte söndagen den 26 mars kl 17.00 i Västerby bygdegård.


Rösta GULT! Oavsett politisk färg är Du välkommen att rösta gult i kommunvalet!
2017-01-03: Rösta GULT!
Oavsett politisk färg är Du välkommen att rösta gult i kommunvalet!


God Jul och Gott Nytt År Önskar vi alla!
2016-12-22: God Jul och Gott Nytt År
Önskar vi alla!


Snabbt överstökat. Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-12-14: Snabbt överstökat.
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Bli medlem! Var med och påverka utvecklingen i vår kommun. Första året gratis!
2016-11-29: Bli medlem!
Var med och påverka utvecklingen i vår kommun. Första året gratis!


Beställ talonger! Saknar Ni talonger till namninsamlingen? Beställ här!
2016-11-28: Beställ talonger!
Saknar Ni talonger till namninsamlingen? Beställ här!


Tack för Ert engagemang! Tack alla som kommit till våra infomöten!. Vi hoppas Ni väljer att stödja namninsamlingen!
2016-11-27: Tack för Ert engagemang!
Tack alla som kommit till våra infomöten!. Vi hoppas Ni väljer att stödja namninsamlingen!


Egendomligt möte om svåra ting Intryck från Medborgardialog om skolans utveckling i Sorunda av Ingemar Carleman.
2016-11-24: Egendomligt möte om svåra ting
Intryck från Medborgardialog om skolans utveckling i Sorunda av Ingemar Carleman.


Västerby bygdegård söndagen den 27 november kl 16. Välkommen att lyssna och diskutera! Hjälp oss planera - anmäl Dig här. Som tack bjuder vi på fika.
2016-11-21: Västerby bygdegård söndagen den 27 november kl 16. Välkommen att lyssna och diskutera!
Hjälp oss planera - anmäl Dig här. Som tack bjuder vi på fika.


Tack för Ert engagemang! Välkommen till Västerby bygdegård den 27/11 om Du inte kunde komma till Lisö.
2016-11-20: Tack för Ert engagemang!
Välkommen till Västerby bygdegård den 27/11 om Du inte kunde komma till Lisö.


Utskick till hushållen i norra och centrala Sorunda Vi påminner om det sista infomötet som hålls i Västerby bygdegård den 27 november kl 16. Välkomna!
2016-11-18: Utskick till hushållen i norra och centrala Sorunda
Vi påminner om det sista infomötet som hålls i Västerby bygdegård den 27 november kl 16. Välkomna!


Halleluja för ingenting Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-11-16: Halleluja för ingenting
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Synpunkter efter samråd 10 november avseende områdena Fagervik och Fagersjö Vi är positiva och har synpunkter som bör beaktas om planerna ska kunna förverkligas.
2016-11-15: Synpunkter efter samråd 10 november avseende områdena Fagervik och Fagersjö
Vi är positiva och har synpunkter som bör beaktas om planerna ska kunna förverkligas.


Lägre medelålder i vår kommun än i riket och i nya kommuner. Det påstås bero på ett hårt arbetsliv och mer alkohol, fetma och rökning.
2016-11-14: Lägre medelålder i vår kommun än i riket och i nya kommuner.
Det påstås bero på ett hårt arbetsliv och mer alkohol, fetma och rökning.


Är det positivt med mycket låga kostnader i vår kommuns verksamheter? Vi oroar oss för att kostnadsjakten inverkar på kvaliteten.
2016-11-13: Är det positivt med mycket låga kostnader i vår kommuns verksamheter?
Vi oroar oss för att kostnadsjakten inverkar på kvaliteten.


Vad är Nynäshamnsandan? Begreppet Nynäshamnsandan beskrivs i en rapport från 2016. Rapportens syfte var att belysa tillståndet i vår kommuns organisation och hur personalpolitiken tillämpas.
2016-11-09: Vad är Nynäshamnsandan?
Begreppet Nynäshamnsandan beskrivs i en rapport från 2016. Rapportens syfte var att belysa tillståndet i vår kommuns organisation och hur personalpolitiken tillämpas.


Välkommen till Lisö bygdegård söndagen den 20 november kl 16.00! Hjälp oss planera - anmäl Dig här. Som tack bjuder vi på fika.
2016-11-08: Välkommen till Lisö bygdegård söndagen den 20 november kl 16.00!
Hjälp oss planera - anmäl Dig här. Som tack bjuder vi på fika.


46 procentenheters skillnad mellan skolorna i årskurs 6 Skillnaderna mellan skolorna i vår kommun är upp till 46 procentenheter! I Vanstaskolan får 53% av eleverna i årskurs 6 godkända betyg i alla ämnen. I Svandammsskolans nästan 100%.
2016-11-07: 46 procentenheters skillnad mellan skolorna i årskurs 6
Skillnaderna mellan skolorna i vår kommun är upp till 46 procentenheter! I Vanstaskolan får 53% av eleverna i årskurs 6 godkända betyg i alla ämnen. I Svandammsskolans nästan 100%.


30,1% påbörjade högskolestudier i vår kommun För övriga kommuner i länet är siffran 50%. Dags att ta statistiken på allvar?
2016-11-06: 30,1% påbörjade högskolestudier i vår kommun
För övriga kommuner i länet är siffran 50%. Dags att ta statistiken på allvar?


Mål och Budget 2017 Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2017. Ekonomisk plan 2018-2020 för Nynäshamns kommun.
2016-11-04: Mål och Budget 2017
Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2017. Ekonomisk plan 2018-2020 för Nynäshamns kommun.


Lisö bygdegård, söndagen den 20 november kl 16. Välkommen att lyssna och diskutera! Hjälp oss planera - anmäl Dig här. Som tack bjuder vi på fika.
2016-10-31: Lisö bygdegård, söndagen den 20 november kl 16. Välkommen att lyssna och diskutera!
Hjälp oss planera - anmäl Dig här. Som tack bjuder vi på fika.


Synpunkter på samrådshandlingar nya Landsortsfarleden Både negativa och positiva konsekvenser vilka måste utredas noggrant.
2016-10-31: Synpunkter på samrådshandlingar nya Landsortsfarleden
Både negativa och positiva konsekvenser vilka måste utredas noggrant.


Tack för Ert engagemang! Välkommen till Lisö bygdegård den 20/11 om Du inte kunde komma till Torö.
2016-10-30: Tack för Ert engagemang!
Välkommen till Lisö bygdegård den 20/11 om Du inte kunde komma till Torö.


UTKAST: Synpunkter på samrådshandlingar nya Landsortsfarleden Sista dag för yttrande rörande "Landsortsleden" är den 1 november 2016. Här är vårt utkast till yttrande. Välkommen med kommentarer och förbättringsförslag!
2016-10-27: UTKAST: Synpunkter på samrådshandlingar nya Landsortsfarleden
Sista dag för yttrande rörande "Landsortsleden" är den 1 november 2016. Här är vårt utkast till yttrande. Välkommen med kommentarer och förbättringsförslag!


Torö bygdegård, söndagen den 30 oktober kl 16. Välkommen att lyssna och diskutera! Hjälp oss planera - anmäl Dig här. Som tack bjuder vi på fika.
2016-10-26: Torö bygdegård, söndagen den 30 oktober kl 16. Välkommen att lyssna och diskutera!
Hjälp oss planera - anmäl Dig här. Som tack bjuder vi på fika.


Erfarenheter från nybildade kommuner. Kom, lyssna, fråga och diskutera! Hjälp oss planera; anmäl Dig i förväg. Som tack bjuder vi på fika.
2016-10-24: Erfarenheter från nybildade kommuner. Kom, lyssna, fråga och diskutera!
Hjälp oss planera; anmäl Dig i förväg. Som tack bjuder vi på fika.


Tack för Ert engagemang! Välkommen till Torö den 30/10 om Du inte kunde komma till Segersäng.
2016-10-23: Tack för Ert engagemang!
Välkommen till Torö den 30/10 om Du inte kunde komma till Segersäng.


Landsbygdsprogram 2.2 för hela vår kommun Vår kommun kan erbjuda ett unikt lantligt boende med levande landsbygd i omedelbar närhet till Stockholm.
2016-10-20: Landsbygdsprogram 2.2 för hela vår kommun
Vår kommun kan erbjuda ett unikt lantligt boende med levande landsbygd i omedelbar närhet till Stockholm.


Erfarenheter från nya kommuner. Välkommen att lyssna, fråga och diskutera! Hjälp oss planera - anmäl Dig här. Som tack bjuder vi på fika.
2016-10-19: Erfarenheter från nya kommuner. Välkommen att lyssna, fråga och diskutera!
Hjälp oss planera - anmäl Dig här. Som tack bjuder vi på fika.


Samlat och effektivt. Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-10-19: Samlat och effektivt.
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Nybildade och mindre kommuner verkar ha en bra skola! Andel elever i årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen 2015 i kommunerna Nynäshamn, Salem, Trosa och Nykvarn.
2016-10-18: Nybildade och mindre kommuner verkar ha en bra skola!
Andel elever i årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen 2015 i kommunerna Nynäshamn, Salem, Trosa och Nykvarn.


Andelen elever som lämnar grundskolan med godkänt i alla ämnen ökar En hjälteinsats i Sunnerbyskolan! Vansta, Via och Gröndal tappar.
2016-10-12: Andelen elever som lämnar grundskolan med godkänt i alla ämnen ökar
En hjälteinsats i Sunnerbyskolan! Vansta, Via och Gröndal tappar.


Erfarenheter från nybildade kommuner. Kom, lyssna, fråga och diskutera! Hjälp oss planera; anmäl Dig i förväg. Som tack bjuder vi på fika.
2016-10-11: Erfarenheter från nybildade kommuner. Kom, lyssna, fråga och diskutera!
Hjälp oss planera; anmäl Dig i förväg. Som tack bjuder vi på fika.


Tack Stora Vika för uppslutning och engagemang! Välkommen till Segersäng den 23/10 om Du inte kunde komma till Stora Vika.
2016-10-10: Tack Stora Vika för uppslutning och engagemang!
Välkommen till Segersäng den 23/10 om Du inte kunde komma till Stora Vika.


Small is beautiful! Mindre kommuner är uppenbarligen effektivare än större; färre anställda samtidigt som medborgarna är nöjdare
2016-10-08: Small is beautiful!
Mindre kommuner är uppenbarligen effektivare än större; färre anställda samtidigt som medborgarna är nöjdare


Erfarenheter från nybildade kommuner. Kom, lyssna, fråga och diskutera! Hjälp oss planera; anmäl Dig i förväg. Som tack bjuder vi på fika.
2016-10-03: Erfarenheter från nybildade kommuner. Kom, lyssna, fråga och diskutera!
Hjälp oss planera; anmäl Dig i förväg. Som tack bjuder vi på fika.


Tack Nynäshamn för uppslutning och engagemang! Om du inte kunde komma så är Du välkommen att anmäla Dig till Stora Vika den 7/10.
2016-10-02: Tack Nynäshamn för uppslutning och engagemang!
Om du inte kunde komma så är Du välkommen att anmäla Dig till Stora Vika den 7/10.


Replik Lars G Norman insändare den 5 september i NynäshamnsPosten Sammanslagningen Ösmo, Sorunda och Nynäshamn var inte frivillig; den var påtvingad av regeringen.
2016-09-30: Replik Lars G Norman insändare den 5 september i NynäshamnsPosten
Sammanslagningen Ösmo, Sorunda och Nynäshamn var inte frivillig; den var påtvingad av regeringen.


F.d. kommunalråden Margareta Wallin, Trosa, och Christina Berlin, Nykvarn, delar med sig av sina erfarenheter av att bilda nya kommuner samt svarar på frågor. Hjälp oss med förberedelserna; anmäl Dig i förväg. Som tack bjuder vi på fika.
2016-09-27: F.d. kommunalråden Margareta Wallin, Trosa, och Christina Berlin, Nykvarn, delar med sig av sina erfarenheter av att bilda nya kommuner samt svarar på frågor.
Hjälp oss med förberedelserna; anmäl Dig i förväg. Som tack bjuder vi på fika.


Tack Ösmo för uppslutning och engagemang! Om du inte kunde komma så är Du välkommen till Nynäshamn den 2/10. Lyssna på erfarenheter och ställ frågor till de som bildat ny kommun.
2016-09-26: Tack Ösmo för uppslutning och engagemang!
Om du inte kunde komma så är Du välkommen till Nynäshamn den 2/10. Lyssna på erfarenheter och ställ frågor till de som bildat ny kommun.


Bilda nya kommuner kan gå snabbt om viljan finns! Att bilda två nya kommuner är inte så svårt som man kanske kan tro, skriver Per Ranch (SN), i ett debattsvar.
2016-09-23: Bilda nya kommuner kan gå snabbt om viljan finns!
Att bilda två nya kommuner är inte så svårt som man kanske kan tro, skriver Per Ranch (SN), i ett debattsvar.


Förvirrat och segt. Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-09-21: Förvirrat och segt.
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Debatt om landsbygdens utveckling och skolornas avveckling Vad har den politiska ledningen för strategi när det gäller att utveckla den storstadsnära landsbygden i vår kommun, om det inte längre ska finnas skolor i närområdet?
2016-09-21: Debatt om landsbygdens utveckling och skolornas avveckling
Vad har den politiska ledningen för strategi när det gäller att utveckla den storstadsnära landsbygden i vår kommun, om det inte längre ska finnas skolor i närområdet?


Anmäl Dig till mötet "Hur går det till att bilda nya kommuner?" Kom och lyssna på hur man lyckades i Trosa och Salem. Ta del av erfarenheter och ställ frågor till de som var med!
2016-09-16: Anmäl Dig till mötet "Hur går det till att bilda nya kommuner?"
Kom och lyssna på hur man lyckades i Trosa och Salem. Ta del av erfarenheter och ställ frågor till de som var med!


Nästa möte den 25/9 i Ösmo! Många erfarenheter och mycket att lära från de som redan bildat ny kommun.
2016-09-12: Nästa möte den 25/9 i Ösmo!
Många erfarenheter och mycket att lära från de som redan bildat ny kommun.


Bra och tydligt svar; 80% mer resurser till orten Nynäshamn jämfört med övriga delen av vår kommun. Svar på interpellation om kultur- och fritidsnämndens resursfördelning
2016-09-08: Bra och tydligt svar; 80% mer resurser till orten Nynäshamn jämfört med övriga delen av vår kommun.
Svar på interpellation om kultur- och fritidsnämndens resursfördelning


Trosas f.d. kommunalråd, Margareta Wallin, berättar entusiastiskt om hur man bildar ny kommun! Hjälp oss med förberedelserna; anmäl Dig minst en dag i förväg. Som tack bjuder vi på fika.
2016-09-05: Trosas f.d. kommunalråd, Margareta Wallin, berättar entusiastiskt om hur man bildar ny kommun!
Hjälp oss med förberedelserna; anmäl Dig minst en dag i förväg. Som tack bjuder vi på fika.


Trosas f.d. kommunalråd, Margareta Wallin, berättar entusiastiskt om hur man bildar ny kommun! Hjälp oss med förberedelserna; anmäl Dig minst en dag i förväg. Som tack bjuder vi på fika.
2016-09-04: Trosas f.d. kommunalråd, Margareta Wallin, berättar entusiastiskt om hur man bildar ny kommun!
Hjälp oss med förberedelserna; anmäl Dig minst en dag i förväg. Som tack bjuder vi på fika.


Orolig för ID-kapning? Varför vi behöver Ditt personnummer och de alternativ vi erbjuder!
2016-09-03: Orolig för ID-kapning?
Varför vi behöver Ditt personnummer och de alternativ vi erbjuder!


Beställ fler talonger! Fyll i formuläret så skickar vi en eller flera talonger till Dig!
2016-09-02: Beställ fler talonger!
Fyll i formuläret så skickar vi en eller flera talonger till Dig!


Nynäshamns kommun kan komma att delas "Då skulle all administration bli dubbelt så dyr som idag. Då skulle det behövas två parallella kommunorganisationer, två kommunhus och två parallella administrativa stöd." Gamla motargument som bevisat sig vara felaktiga.
2016-08-31: Nynäshamns kommun kan komma att delas
"Då skulle all administration bli dubbelt så dyr som idag. Då skulle det behövas två parallella kommunorganisationer, två kommunhus och två parallella administrativa stöd." Gamla motargument som bevisat sig vara felaktiga.


SVT Nyheter Stockholm Exakt samma motargument som vid tidigare nybildningar! Ogenomtänkt eftersom nya kommuner levererar! Se inslaget om namninsamling för att utreda nya kommuner! Inslaget börjar 4:40 in i sändningen.
2016-08-30: SVT Nyheter Stockholm
Exakt samma motargument som vid tidigare nybildningar! Ogenomtänkt eftersom nya kommuner levererar! Se inslaget om namninsamling för att utreda nya kommuner! Inslaget börjar 4:40 in i sändningen.


Ösmo, Torö & Sorunda samt Nya Nynäshamns stad? Efter 42 år behövs nytänkande och kraftfulla åtgärder! Utred ekonomi, organisation och demokrati.
2016-08-26: Ösmo, Torö & Sorunda samt Nya Nynäshamns stad?
Efter 42 år behövs nytänkande och kraftfulla åtgärder! Utred ekonomi, organisation och demokrati.


Radio Stockholm P4 Vi skrev visst ett bra pressmeddelande?
2016-08-25: Radio Stockholm P4
Vi skrev visst ett bra pressmeddelande?


Reportage i tidningen Skärgården Tidningen Skärgården utmanar lokaltidningen i Nynäshamn?
2016-08-25: Reportage i tidningen Skärgården
Tidningen Skärgården utmanar lokaltidningen i Nynäshamn?


Pressmeddelande Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill utreda bildandet av två nya kommuner
2016-08-25: Pressmeddelande
Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill utreda bildandet av två nya kommuner


I morgonsoffan på Bo-leva-etableramässan Politiker, tjänstemän och företagare diskuterar aktuella näringslivsfrågor.
2016-08-24: I morgonsoffan på Bo-leva-etableramässan
Politiker, tjänstemän och företagare diskuterar aktuella näringslivsfrågor.


Digital folder för mobil, läsplatta och dator! Läs vår "efolder" direkt i din mobila enhet.
2016-08-17: Digital folder för mobil, läsplatta och dator!
Läs vår "efolder" direkt i din mobila enhet.


Som tack bjuder vi på fika Hjälp oss med förberedelserna; anmäl Dig minst en dag i förväg
2016-08-16: Som tack bjuder vi på fika
Hjälp oss med förberedelserna; anmäl Dig minst en dag i förväg


Hämta digital folder (PDF) Det här är det digitala tryckoriginalet i hög kvalitet, ca 10 MB. Hämtningen kan ta tid.
2016-08-15: Hämta digital folder (PDF)
Det här är det digitala tryckoriginalet i hög kvalitet, ca 10 MB. Hämtningen kan ta tid.


Förslag till nya kommuner samt fördelning av invånare 52 procent bor i Nynäshamns stad och 48 procent bor i Ösmo, Torö och Sorunda.
2016-08-13: Förslag till nya kommuner samt fördelning av invånare
52 procent bor i Nynäshamns stad och 48 procent bor i Ösmo, Torö och Sorunda.


Antal invånare Vår kommuns kartläggning av landsbygden redovisar 27 041 invånare i hela kommunen 31/12 2014.
2016-08-12: Antal invånare
Vår kommuns kartläggning av landsbygden redovisar 27 041 invånare i hela kommunen 31/12 2014.


Utbildningsnivå Andelen av befolkningen 20-64 år med eftergymnasial utbildning i Nynäshamns stad är 10 procentenheter lägre och i övriga delen av vår kommun 13 procentenheter lägre än i riket.
2016-08-11: Utbildningsnivå
Andelen av befolkningen 20-64 år med eftergymnasial utbildning i Nynäshamns stad är 10 procentenheter lägre och i övriga delen av vår kommun 13 procentenheter lägre än i riket.


Ohälsa I Nynäshamns stad är andelen som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning 9%, d.v.s. 3 procentenheter högre än för Ösmo, Torö & Sorunda som har 6%, samma som i hela riket. Hälsan i Nynäshamns stad är alltså 3 procentenheter sämre än i riket.
2016-08-10: Ohälsa
I Nynäshamns stad är andelen som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning 9%, d.v.s. 3 procentenheter högre än för Ösmo, Torö & Sorunda som har 6%, samma som i hela riket. Hälsan i Nynäshamns stad är alltså 3 procentenheter sämre än i riket.


Andel förvärvsarbetande I Nynäshamns stad är andelen förvärvsarbetande 75%, d.v.s. 6 procentenheter lägre än för Ösmo, Torö & Sorunda som har 81%. För hela riket är andelen förvärvsarbetande 77%.
2016-08-09: Andel förvärvsarbetande
I Nynäshamns stad är andelen förvärvsarbetande 75%, d.v.s. 6 procentenheter lägre än för Ösmo, Torö & Sorunda som har 81%. För hela riket är andelen förvärvsarbetande 77%.


Inkomster Medianinkomsten skiljer 15 000 kr/år mellan Nynäshamns stad och Ösmo, Torö & Sorunda.
2016-08-08: Inkomster
Medianinkomsten skiljer 15 000 kr/år mellan Nynäshamns stad och Ösmo, Torö & Sorunda.


Skolresultat Skillnaderna mellan skolorna i vår kommun är upp till 31 procentenheter! I Sunnerbyskolan får 58% av eleverna godkända betyg i alla ämnen vilket kan jämföras med Gröndalsskolans 89%.
2016-08-07: Skolresultat
Skillnaderna mellan skolorna i vår kommun är upp till 31 procentenheter! I Sunnerbyskolan får 58% av eleverna godkända betyg i alla ämnen vilket kan jämföras med Gröndalsskolans 89%.


Har Du en fråga? Skriv Din fråga här så får Du svar i FAQ-dokumentet!
2016-08-06: Har Du en fråga?
Skriv Din fråga här så får Du svar i FAQ-dokumentet!


Saknar Du Din folder? Fyll i namn, adress och telefonummer så skickar vi en folder till Dig!
2016-08-05: Saknar Du Din folder?
Fyll i namn, adress och telefonummer så skickar vi en folder till Dig!


Vanliga frågor och svar Här finner Du svaren på Dina och andras frågor
2016-08-04: Vanliga frågor och svar
Här finner Du svaren på Dina och andras frågor


Remissvar på betänkandet "Låt fler forma framtiden", SOU 2016:5 För att förbättra demokratin och öka delaktigheten föreslår vi att "Skilda valdagar" och "Teknisk valsamverkan" utreds ingående.
2016-06-16: Remissvar på betänkandet "Låt fler forma framtiden", SOU 2016:5
För att förbättra demokratin och öka delaktigheten föreslår vi att "Skilda valdagar" och "Teknisk valsamverkan" utreds ingående.


Snabba bud och "Glad Sommar!" Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-06-15: Snabba bud och "Glad Sommar!"
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Interpellation om Kultur- och fritidsnämndens resursfördelning Varför avslogs ansökan? Vilka aktiviteter beviljades pengar, med hur mycket och på vilka grunder? Hur har pengarna fördelats geografisk inom vår kommun?
2016-06-14: Interpellation om Kultur- och fritidsnämndens resursfördelning
Varför avslogs ansökan? Vilka aktiviteter beviljades pengar, med hur mycket och på vilka grunder? Hur har pengarna fördelats geografisk inom vår kommun?


Vi får svar på våra frågor om landsbygdens utveckling! Ordförande i kommunstyrelsen svarar.
2016-06-02: Vi får svar på våra frågor om landsbygdens utveckling!
Ordförande i kommunstyrelsen svarar.


Vi får svar på våra frågor om avveckling av Sorundas skolor! Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden svarar.
2016-05-31: Vi får svar på våra frågor om avveckling av Sorundas skolor!
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden svarar.


Redovisning av partistöd Enligt kommunallagen ska alla partier redovisa vad skattemedlen (partistödet) använts till. Enkelt att göra och viktigt att föregå med gott exempel.
2016-05-30: Redovisning av partistöd
Enligt kommunallagen ska alla partier redovisa vad skattemedlen (partistödet) använts till. Enkelt att göra och viktigt att föregå med gott exempel.


Sammanfattning av jämförelse Mycket allvarligt och missledande att indikatorer som finns i "Mål och budget" saknas i "Årsredovisningen"
2016-05-11: Sammanfattning av jämförelse
Mycket allvarligt och missledande att indikatorer som finns i "Mål och budget" saknas i "Årsredovisningen"


Vi yrkar att kommunstyrelsen inte får ansvarsfrihet Allvarliga brister i styrning, ledning, uppföljning och kontroll över arbetsmiljön samt uppsikten över Barn- och utbildningsnämnden.
2016-05-11: Vi yrkar att kommunstyrelsen inte får ansvarsfrihet
Allvarliga brister i styrning, ledning, uppföljning och kontroll över arbetsmiljön samt uppsikten över Barn- och utbildningsnämnden.


Vi yrkar att barn- och utbildningsnämnden inte får ansvarsfrihet Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastslagna av fullmäktige eller i föreskrifter. Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll samt icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning.
2016-05-11: Vi yrkar att barn- och utbildningsnämnden inte får ansvarsfrihet
Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastslagna av fullmäktige eller i föreskrifter. Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll samt icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning.


Ordning på torpet, disciplinerat men polariserat Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-05-11: Ordning på torpet, disciplinerat men polariserat
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Minnesanteckningar från möte om skolornas framtid i Sorunda Bra uppslutning; ett fyrtiotal föräldrar, ansvariga politiker, förvaltnings- och skolpersonal deltog.
2016-05-09: Minnesanteckningar från möte om skolornas framtid i Sorunda
Bra uppslutning; ett fyrtiotal föräldrar, ansvariga politiker, förvaltnings- och skolpersonal deltog.


Jämförelse av indikatorerna i budget och i årsredovisning Hur ska man kunna bedöma måluppfyllelsen med olika indikatorer?
2016-05-08: Jämförelse av indikatorerna i budget och i årsredovisning
Hur ska man kunna bedöma måluppfyllelsen med olika indikatorer?


Interpellation angående avveckling av skolor i Sorunda. Är det korrekt att det planeras för nedläggning av Fagerviks och Vika skola och när kommer detta i så fall att ske?
2016-05-01: Interpellation angående avveckling av skolor i Sorunda.
Är det korrekt att det planeras för nedläggning av Fagerviks och Vika skola och när kommer detta i så fall att ske?


Interpellation angående landsbygdens utveckling och avveckling. Landsbygdens utveckling ska ges särskilt fokus för att alla som bor i vår kommun ska ha jämlika förutsättningar att leva ett gott liv.
2016-05-01: Interpellation angående landsbygdens utveckling och avveckling.
Landsbygdens utveckling ska ges särskilt fokus för att alla som bor i vår kommun ska ha jämlika förutsättningar att leva ett gott liv.


Möte om skolornas framtid i Sorunda. Alla förskoleklasser flyttas till Kyrkskolan och det ryktas om att skolor ska läggas ned.
2016-04-26: Möte om skolornas framtid i Sorunda.
Alla förskoleklasser flyttas till Kyrkskolan och det ryktas om att skolor ska läggas ned.


Förskoleklasserna i Stora Vika, Fagervik och Sunnerby flyttas till Kyrkskolan! Anmäl Dig till möte om skolornas framtid i Sorunda.
2016-04-26: Förskoleklasserna i Stora Vika, Fagervik och Sunnerby flyttas till Kyrkskolan!
Anmäl Dig till möte om skolornas framtid i Sorunda.


Yttrande över samråd angående inert-deponi vid Grödby. Tungmetallhaltigt avfall i anslutning till vattentäkt, försämrad trafiksäkerhet, ökat buller samt ökade utsläpp av avgaser talar mot en deponi.
2016-04-25: Yttrande över samråd angående inert-deponi vid Grödby.
Tungmetallhaltigt avfall i anslutning till vattentäkt, försämrad trafiksäkerhet, ökat buller samt ökade utsläpp av avgaser talar mot en deponi.


Använd massorna till en gång- och cykelväg Det är vår kommuns uppgift att fånga det här tillfället i flykten och i samverkan med Trafikverket och Stockholms Hamnar äntligen sätta igång att projektera GCR­-väg mellan Spångbro och Ösmo.
2016-04-22: Använd massorna till en gång- och cykelväg
Det är vår kommuns uppgift att fånga det här tillfället i flykten och i samverkan med Trafikverket och Stockholms Hamnar äntligen sätta igång att projektera GCR­-väg mellan Spångbro och Ösmo.


Hjälp oss förbättra vårt yttrande angående deponi i Sorunda. Synpunkter på deponin ska vara inne senast den 25 april 2016. Använd gärna vår text om Du tänker skriva ett eget yttrande!
2016-04-21: Hjälp oss förbättra vårt yttrande angående deponi i Sorunda.
Synpunkter på deponin ska vara inne senast den 25 april 2016. Använd gärna vår text om Du tänker skriva ett eget yttrande!


Virrigt värre. Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-04-13: Virrigt värre.
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Inert deponi - Protokoll från samråd 2016-04-07 Offentligt samrådsmöte hölls i Fagervikskolans matsal den 7 april 2016. 27 personer deltog.
2016-04-09: Inert deponi - Protokoll från samråd 2016-04-07
Offentligt samrådsmöte hölls i Fagervikskolans matsal den 7 april 2016. 27 personer deltog.


Inert deponi - Presentation vid samråd 2016-04-07 Avbaningsmassor från Norvik har ingen avsättningen i närheten. Ca 750 000 kubikmeter "mjuka" massor som inte kan lagras inom Norviksområdet.
2016-04-07: Inert deponi - Presentation vid samråd 2016-04-07
Avbaningsmassor från Norvik har ingen avsättningen i närheten. Ca 750 000 kubikmeter "mjuka" massor som inte kan lagras inom Norviksområdet.


Yttrande över remiss om förändringar i busstrafiken gällande vår kommun Vi har svårt att se att indragning av både hela busslinjer, fler byten och lägre turtäthet, skulle kunna öka antalet resenärer inom kollektivtrafiken och dessutom resultera i en högre andel nöjdare kunder.
2016-04-04: Yttrande över remiss om förändringar i busstrafiken gällande vår kommun
Vi har svårt att se att indragning av både hela busslinjer, fler byten och lägre turtäthet, skulle kunna öka antalet resenärer inom kollektivtrafiken och dessutom resultera i en högre andel nöjdare kunder.


Skilda valdagar ökar utrymmet för frågor om skola, barn- och äldreomsorg. Större möjlighet att utkräva verkligt ansvar av sina lokala politiker.
2016-03-28: Skilda valdagar ökar utrymmet för frågor om skola, barn- och äldreomsorg.
Större möjlighet att utkräva verkligt ansvar av sina lokala politiker.


Motigt för den styrande majoriteten. Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-03-16: Motigt för den styrande majoriteten.
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Stora skillnader i antal arbetslösa och antal arbetssökande i program med aktivitetsstöd i vår kommun Vill vi ha så här stora skillnader i vår kommun?
2016-03-15: Stora skillnader i antal arbetslösa och antal arbetssökande i program med aktivitetsstöd i vår kommun
Vill vi ha så här stora skillnader i vår kommun?


Stora skillnader i hur många som arbetar och vad de tjänar i vår kommun Vill vi ha det så här? Läs mer på sida 13 i vår kommuns kartläggning.
2016-03-14: Stora skillnader i hur många som arbetar och vad de tjänar i vår kommun
Vill vi ha det så här? Läs mer på sida 13 i vår kommuns kartläggning.


Sverige är indelat i distrikt sedan den 1 januari 2016! Indelningen utgår från den territoriella församlingsindelning som fanns den 31 december 1999 inför Svenska kyrkans frigörande från staten vid årsskiftet 1999/2000.
2016-03-09: Sverige är indelat i distrikt sedan den 1 januari 2016!
Indelningen utgår från den territoriella församlingsindelning som fanns den 31 december 1999 inför Svenska kyrkans frigörande från staten vid årsskiftet 1999/2000.


Replik Landsbygdsutskottets insändare i Nynäshamns Posten 2016-02-19 Landsbygdsutskottet framför för oss nya och främmande uppgifter, vilka vi bemöter här.
2016-03-03: Replik Landsbygdsutskottets insändare i Nynäshamns Posten 2016-02-19
Landsbygdsutskottet framför för oss nya och främmande uppgifter, vilka vi bemöter här.


Yttrande över samrådshandling angående självreglerande tröskel i sjön Muskan, Ösmo Brister i den demokratiska processen, avsaknad av alternativa lösningar och kostnader samt ointresse av förbättringsförslag.
2016-02-28: Yttrande över samrådshandling angående självreglerande tröskel i sjön Muskan, Ösmo
Brister i den demokratiska processen, avsaknad av alternativa lösningar och kostnader samt ointresse av förbättringsförslag.


15 procents godsökning i Nynäshamns hamn Både Stena Line och Polferries ökar sina godsvolymer kraftigt. Stena Line ökade med 19 procent och Polferries med hela 46 procent.
2016-02-25: 15 procents godsökning i Nynäshamns hamn
Både Stena Line och Polferries ökar sina godsvolymer kraftigt. Stena Line ökade med 19 procent och Polferries med hela 46 procent.


Tydliga skillnader i studieresultat mellan skolorna i vår kommun. Vill vi ha det så? Läs mer på sida 23 i vår kommuns kartläggning.
2016-02-21: Tydliga skillnader i studieresultat mellan skolorna i vår kommun.
Vill vi ha det så? Läs mer på sida 23 i vår kommuns kartläggning.


Presentation av 'Kartläggning av landsbygden i Nynäshamns kommun'. Utredningsrapport (version: 2015-11-30)
2016-02-15: Presentation av 'Kartläggning av landsbygden i Nynäshamns kommun'.
Utredningsrapport (version: 2015-11-30)


Presentation av Kommunstyrelsens Landsbygdsutskott i Nynäshamns kommun. Effektmål, budget, tidplan, mm.
2016-02-15: Presentation av Kommunstyrelsens Landsbygdsutskott i Nynäshamns kommun.
Effektmål, budget, tidplan, mm.


Mötet genomförs planenligt trots 'Landsbygdsutskottets' avhopp. Varmt välkommen!
2016-02-12: Mötet genomförs planenligt trots 'Landsbygdsutskottets' avhopp.
Varmt välkommen!


Fastnade på för låg detaljeringsnivå. Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-02-10: Fastnade på för låg detaljeringsnivå.
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Läs vårt Landsbygdsprogram 2.1. Bor Du i en mindre ort? På landsbygden? Eller både och?
2016-02-09: Läs vårt Landsbygdsprogram 2.1.
Bor Du i en mindre ort? På landsbygden? Eller både och?


Bor Du på Torö, Yxlö, Svärdsö, Herrö, Lisö eller på Landsort? Eller i Landfjärden, Segersäng, Lidatorp, Stora Vika, Sunnerby, Grödby eller Spångbro? Läs inbjudan till möte om landsbygdens framtid i hela vår kommun!
2016-02-06: Bor Du på Torö, Yxlö, Svärdsö, Herrö, Lisö eller på Landsort? Eller i Landfjärden, Segersäng, Lidatorp, Stora Vika, Sunnerby, Grödby eller Spångbro?
Läs inbjudan till möte om landsbygdens framtid i hela vår kommun!


Läs inbjudan till möte om landsbygdens framtid i hela vår kommun! Idag distribuerades vår inbjudan till alla hushåll på Torö och i kommundelarna Ösmo och Sorunda.
2016-02-05: Läs inbjudan till möte om landsbygdens framtid i hela vår kommun!
Idag distribuerades vår inbjudan till alla hushåll på Torö och i kommundelarna Ösmo och Sorunda.


Välkommen till årsmöte! Vi håller årsmöte den 20 mars kl 18.30 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på lätt förtäring.
2016-02-02: Välkommen till årsmöte!
Vi håller årsmöte den 20 mars kl 18.30 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på lätt förtäring.


Den hemligstämplade Avonova-rapporten Psykosocial kartläggning inom Sorunda rektorsområde.
2016-01-25: Den hemligstämplade Avonova-rapporten
Psykosocial kartläggning inom Sorunda rektorsområde.


Kom och påverka Din och landsbygdens framtid! Vi bjuder på kaffe och kaka till de som anmäler sin närvaro i förväg och senast den 12 februari.
2016-01-17: Kom och påverka Din och landsbygdens framtid!
Vi bjuder på kaffe och kaka till de som anmäler sin närvaro i förväg och senast den 12 februari.


Intensivt och polariserat. Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2016-01-13: Intensivt och polariserat.
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Vi yrkar på återremiss för platsvarumärket Nynäshamn. Måste omfatta hela vår kommun! Varumärkes- och kärnlöftena måste bli tydligare samt lättare att använda för alla invånare i hela vår kommun.
2016-01-13: Vi yrkar på återremiss för platsvarumärket Nynäshamn.
Måste omfatta hela vår kommun! Varumärkes- och kärnlöftena måste bli tydligare samt lättare att använda för alla invånare i hela vår kommun.


Vi yrkar på avslag till förslaget att köpa fastigheterna Mejseln 11 och 12. Vi anser att köpeskillingen är alldeles för hög, riskerna för stora och att eventuella bostäder blir få och inte attraktiva.
2016-01-13: Vi yrkar på avslag till förslaget att köpa fastigheterna Mejseln 11 och 12.
Vi anser att köpeskillingen är alldeles för hög, riskerna för stora och att eventuella bostäder blir få och inte attraktiva.


Vi yrkar på återremiss för förslag till folkhälsostrategi. Det är viktigt att strategin verkligen bidrar till ökad folkhälsa och att den, som ska ange inriktningen på folkhälsoarbetet under tio år, är väl genomtänkt och har tydliga, mätbara mål.
2016-01-13: Vi yrkar på återremiss för förslag till folkhälsostrategi.
Det är viktigt att strategin verkligen bidrar till ökad folkhälsa och att den, som ska ange inriktningen på folkhälsoarbetet under tio år, är väl genomtänkt och har tydliga, mätbara mål.


Skolvision 2025 Vår kommun står inför ett antal utmaningar för att bemöta den framtida skolorganisationens krav och behov.
2015-12-09: Skolvision 2025
Vår kommun står inför ett antal utmaningar för att bemöta den framtida skolorganisationens krav och behov.


Lite historiskt kanske med tanke på BUN. Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2015-12-09: Lite historiskt kanske med tanke på BUN.
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Kommunen bidrar inte med 5 000 kr till skyltar i Sorunda. Kommunalrådet Anna Ljungdell tillika ordförande i kommunstyrelsen menar att skyltarna är politiska!
2015-12-07: Kommunen bidrar inte med 5 000 kr till skyltar i Sorunda.
Kommunalrådet Anna Ljungdell tillika ordförande i kommunstyrelsen menar att skyltarna är politiska!


Svar på motion om revidering av policy för representation. Kommunstyrelseförvaltningen anser det inte nu aktuellt att samordna uppvaktningsreglerna.
2015-12-01: Svar på motion om revidering av policy för representation.
Kommunstyrelseförvaltningen anser det inte nu aktuellt att samordna uppvaktningsreglerna.


Svar på vår interpellation om skyltar i Sorunda. Kommunalrådet Anna Ljungdell tillika ordförande i kommunstyrelsen svarar.
2015-11-30: Svar på vår interpellation om skyltar i Sorunda.
Kommunalrådet Anna Ljungdell tillika ordförande i kommunstyrelsen svarar.


Kartläggning av landsbygden i Nynäshamns kommun Utredningsrapport
2015-11-30: Kartläggning av landsbygden i Nynäshamns kommun
Utredningsrapport


Sorundabor vill sätta upp egna vägskyltar Foto: Birk Sollenius
2015-11-20: Sorundabor vill sätta upp egna vägskyltar
Foto: Birk Sollenius


Mål och budget 2016 - 2019 - långt och intensivt Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2015-11-18: Mål och budget 2016 - 2019 - långt och intensivt
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Delårsrapporten - raskt undanstökad Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.
2015-11-17: Delårsrapporten - raskt undanstökad
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman.


Vi frågar om skyltning av Sorunda Fullmäktige beslutade 2008 att initiera en diskussion med Vägverket i syfte att finna en lösning på frågan om skyltning av Sorunda.
2015-11-08: Vi frågar om skyltning av Sorunda
Fullmäktige beslutade 2008 att initiera en diskussion med Vägverket i syfte att finna en lösning på frågan om skyltning av Sorunda.


Mål och Budget 2016 Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2016. Ekonomisk plan 2017-2019 för Nynäshamns kommun.
2015-11-08: Mål och Budget 2016
Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2016. Ekonomisk plan 2017-2019 för Nynäshamns kommun.


Tack alla som hjälpt till! Vi lanserade Landsbygdsprogrammet 2013-04-10. Sedan dess har vi fått många bra förbättringsförslag av invånare, föreningar, företagare och förtroendevalda i vår kommun.
2015-11-05: Tack alla som hjälpt till!
Vi lanserade Landsbygdsprogrammet 2013-04-10. Sedan dess har vi fått många bra förbättringsförslag av invånare, föreningar, företagare och förtroendevalda i vår kommun.


Remissvar nya förslaget till kommunallag Vi avger eget remissvar eftersom vi inte givits möjlighet att påverka vår kommuns remissvar.
2015-10-30: Remissvar nya förslaget till kommunallag
Vi avger eget remissvar eftersom vi inte givits möjlighet att påverka vår kommuns remissvar.


Se debatten om Stockholmsmarken Varför har vår kommun inte sökt lagfarter för 45 fastigheter som ingår i den s.k. Stockholmsmarken?
2015-10-14: Se debatten om Stockholmsmarken
Varför har vår kommun inte sökt lagfarter för 45 fastigheter som ingår i den s.k. Stockholmsmarken?


Se debatten om miljonbidrag till Stadskärneförening Varför har vår kommun betalat ut miljonbidrag till Stadskärneförening utan beslut i kommunfullmäktige?
2015-10-14: Se debatten om miljonbidrag till Stadskärneförening
Varför har vår kommun betalat ut miljonbidrag till Stadskärneförening utan beslut i kommunfullmäktige?


Vi yrkar återremiss Läs hela yttrandet för § 124 Reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor i Nynäshamns kommun.
2015-10-14: Vi yrkar återremiss
Läs hela yttrandet för § 124 Reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor i Nynäshamns kommun.


KF har vaknat ur sin sommardvala. Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman
2015-10-14: KF har vaknat ur sin sommardvala.
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman


Svar på interpellation om Stockholmsmarken. Pest eller kolera? När vi ställde frågan trodde vi på slarv. När vi läser svaret så inser vi att man medvetet väljer att inte följa lagen.
2015-10-02: Svar på interpellation om Stockholmsmarken.
Pest eller kolera? När vi ställde frågan trodde vi på slarv. När vi läser svaret så inser vi att man medvetet väljer att inte följa lagen.


Yttrande över samrådshandlingar Grönstrukturplan för Nynäshamns stad samråd 30 juni -30 september 2015
2015-09-30: Yttrande över samrådshandlingar
Grönstrukturplan för Nynäshamns stad samråd 30 juni -30 september 2015


Kortaste KF hittills. Avklarat på 48 minuter. Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman
2015-09-16: Kortaste KF hittills. Avklarat på 48 minuter.
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman


Svar på interpellation om vår kommuns miljonbidrag till Stadskärneföreningen i Nynäshamn. Vi tackar för svaret. Vi bedömer att det inte finns någon vilja att öppet och transparent redovisa hur kommunens skattemedel används. Detta föder misstankar om att man har något att dölja. Vill vi ha det så här i vår kommun?
2015-09-07: Svar på interpellation om vår kommuns miljonbidrag till Stadskärneföreningen i Nynäshamn.
Vi tackar för svaret. Vi bedömer att det inte finns någon vilja att öppet och transparent redovisa hur kommunens skattemedel används. Detta föder misstankar om att man har något att dölja. Vill vi ha det så här i vår kommun?


Interpellation om "Stockholmsmarken" Varför har vår kommun inte ansökt om lagfarter för 45 fastigheter, som ingår i den s.k. Stockholmsmarken?
2015-09-06: Interpellation om "Stockholmsmarken"
Varför har vår kommun inte ansökt om lagfarter för 45 fastigheter, som ingår i den s.k. Stockholmsmarken?


Yttrande över samrådshandlingar Detaljplan fär Telegrafen och Vaktberget, Nynäshamns tätort
2015-08-31: Yttrande över samrådshandlingar
Detaljplan fär Telegrafen och Vaktberget, Nynäshamns tätort


Yttrande över samrådshandling angående Detaljplan för del av Vidbynäs 1:3 med flera, bostäder i Källberga, Ösmo När vi läser samrådshandlingarna får vi intrycket av att kommunen helt vill avhända sig ansvaret för drift, skötsel och underhåll. Vi kan förstå syftet med att minimera kommunens kostnader, men vill också betona riskerna med minskat engagemang, delaktighet och känslan av utanförskap hos de boende, oavsett om detta leder till 'utsatta områden' eller 'grindsamhällen'.
2015-08-28: Yttrande över samrådshandling angående Detaljplan för del av Vidbynäs 1:3 med flera, bostäder i Källberga, Ösmo
När vi läser samrådshandlingarna får vi intrycket av att kommunen helt vill avhända sig ansvaret för drift, skötsel och underhåll. Vi kan förstå syftet med att minimera kommunens kostnader, men vill också betona riskerna med minskat engagemang, delaktighet och känslan av utanförskap hos de boende, oavsett om detta leder till 'utsatta områden' eller 'grindsamhällen'.


Övertorneå har 4 640 invånare och dessutom landets femte största förmögenhet per invånare. Utan att ha sålt vare sig bolag, mark eller skog så är förmögenheten 83 000 kronor per invånare!  Man är övertygad om att kunna fortsätta driva kommunen framgångsrikt utan sammanslagning med annan kommun.
2015-08-20: Övertorneå har 4 640 invånare och dessutom landets femte största förmögenhet per invånare.
Utan att ha sålt vare sig bolag, mark eller skog så är förmögenheten 83 000 kronor per invånare! Man är övertygad om att kunna fortsätta driva kommunen framgångsrikt utan sammanslagning med annan kommun.


Yttrande över samrådshandlingar Floravägen; Postmästaren 2 m.fl. Vi anser att detaljplanen ska följa översiktsplanen och anpassas för sortering av hushålls- och toalettavfall.
2015-06-25: Yttrande över samrådshandlingar Floravägen; Postmästaren 2 m.fl.
Vi anser att detaljplanen ska följa översiktsplanen och anpassas för sortering av hushålls- och toalettavfall.


Innehållsförteckning alla intryck! Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman
2015-06-21: Innehållsförteckning alla intryck!
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman


Kort och summariskt Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman
2015-06-10: Kort och summariskt
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman


Interpellation om kommunens miljonbidrag till Stadskärneföreningen i Nynäshamn Den 9 april 2003 fattade Nynäshamns kommunfullmäktige följande beslut: "att Nynäshamns kommun skall ingå som medlem i Nynäshamns stadskärneförening ekonomisk förening, samt att under tre år bidra med 50% per år dock max 400 000 per år. I detta ingår alla övriga serviceavgifter"
2015-06-03: Interpellation om kommunens miljonbidrag till Stadskärneföreningen i Nynäshamn
Den 9 april 2003 fattade Nynäshamns kommunfullmäktige följande beslut: "att Nynäshamns kommun skall ingå som medlem i Nynäshamns stadskärneförening ekonomisk förening, samt att under tre år bidra med 50% per år dock max 400 000 per år. I detta ingår alla övriga serviceavgifter"


Svar på interpellation beträffande reparation av vattenläcka Vägföreningen och de boende fick ju bra svar. Undrar om kommunalrådet har rådgjort med kommunjuristen?
2015-04-01: Svar på interpellation beträffande reparation av vattenläcka
Vägföreningen och de boende fick ju bra svar. Undrar om kommunalrådet har rådgjort med kommunjuristen?


Svar på interpellation om kommunens regler för skyltning av "inrättning" Jaha! Istället för att ordna bra skyltning så ska skyltarna tas bort! En olycka i tankearbetet?
2015-03-30: Svar på interpellation om kommunens regler för skyltning av "inrättning"
Jaha! Istället för att ordna bra skyltning så ska skyltarna tas bort! En olycka i tankearbetet?


Interpellation beträffande reparation av vattenläcka Till kommunalrådet Daniel Adborn tillika ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2015-03-01: Interpellation beträffande reparation av vattenläcka
Till kommunalrådet Daniel Adborn tillika ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden


Interpellation beträffande kommunens regler för skyltning av "inrättning" Bakgrunden till interpellationen är att företagarna som driver det nya apoteket i Ösmo har kontaktat oss för att få hjälp med formalian kring vägvisningsskyltar.
2015-03-01: Interpellation beträffande kommunens regler för skyltning av "inrättning"
Bakgrunden till interpellationen är att företagarna som driver det nya apoteket i Ösmo har kontaktat oss för att få hjälp med formalian kring vägvisningsskyltar.


Visst kan man tjäna bra som politiker! Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman
2015-01-14: Visst kan man tjäna bra som politiker!
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman


Det är något skumt med demokratin i Nynäshamn. Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman
2014-12-10: Det är något skumt med demokratin i Nynäshamn.
Intryck från Kommunfullmäktige i Nynäshamn av Ingemar Carleman


Replik Folkpartiet i Nynäshamnsposten I en insändare den 18 november 2014 försöker Folkpartiet att förklara varför man väljer ett fortsatt samarbete med S och därmed omöjliggör ett maktskifte i vår kommun.
2014-12-06: Replik Folkpartiet i Nynäshamnsposten
I en insändare den 18 november 2014 försöker Folkpartiet att förklara varför man väljer ett fortsatt samarbete med S och därmed omöjliggör ett maktskifte i vår kommun.


Synpunkter rörande Järnvägsplan Stockholm-Norvik Hamn Industrispår Dnr TRV2013/37880 Ökat buller längs hela Nynäsbanan norrut och konflikt med pendeltågens tidtabell är några av våra invändningar.
2014-12-01: Synpunkter rörande Järnvägsplan Stockholm-Norvik Hamn Industrispår Dnr TRV2013/37880
Ökat buller längs hela Nynäsbanan norrut och konflikt med pendeltågens tidtabell är några av våra invändningar.


Mål och Budget 2015 Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2015. Ekonomisk plan 2016-2018 för Nynäshamns kommun.
2014-11-11: Mål och Budget 2015
Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2015. Ekonomisk plan 2016-2018 för Nynäshamns kommun.


Yttrande över Fördjupning av översiktsplanen. Nynäshamns tätort Samråd 1 juli - 31 oktober 2014.
2014-10-31: Yttrande över Fördjupning av översiktsplanen.
Nynäshamns tätort Samråd 1 juli - 31 oktober 2014.


Yttrande rörande  verksamheter i Stora Vika kalkbrott Stora Vikas unika miljö kan bli en av de största attraktionerna i vår kommun. I stället planeras en soptipp.
2014-10-30: Yttrande rörande verksamheter i Stora Vika kalkbrott
Stora Vikas unika miljö kan bli en av de största attraktionerna i vår kommun. I stället planeras en soptipp.


Skolhusutredningen - inventering och strategier för barnomsorg och skolor Förskolor och grundskolor i vår kommun står inför ett antal utmaningar för att möta framtidens behov.
2014-10-01: Skolhusutredningen - inventering och strategier för barnomsorg och skolor
Förskolor och grundskolor i vår kommun står inför ett antal utmaningar för att möta framtidens behov.


Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för mandatperioden 2014-2018. Tveka inte att kontakta någon av oss om det är något Du vill ta upp eller undrar över!
2014-09-29: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för mandatperioden 2014-2018.
Tveka inte att kontakta någon av oss om det är något Du vill ta upp eller undrar över!


Hur många mandat har Sorundanet? Rätt svar är 3 mandat! Det finns totalt 41 mandat i Nynäshamns kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har 11, Moderaterna har 10 och Sverigedemokraterna har 4. Folkpartiet, Miljöpartiet, Sorundanet och Vänsterpartiet har 3 var. Centerpartiet har 2, Kristdemokraterna och Pensionärspartiet har 1 var.
2014-09-28: Hur många mandat har Sorundanet?
Rätt svar är 3 mandat! Det finns totalt 41 mandat i Nynäshamns kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har 11, Moderaterna har 10 och Sverigedemokraterna har 4. Folkpartiet, Miljöpartiet, Sorundanet och Vänsterpartiet har 3 var. Centerpartiet har 2, Kristdemokraterna och Pensionärspartiet har 1 var.


Lena Dafgård Hämta högupplöst bild!
2014-09-03: Lena Dafgård
Hämta högupplöst bild!


Särtryck från Tullingepartiets tidning inför valet 2014. Varför blev det bättre med en egen kommun? Här berättar ledande politiker från kommuner som frigjort sig.
2014-08-22: Särtryck från Tullingepartiets tidning inför valet 2014.
Varför blev det bättre med en egen kommun? Här berättar ledande politiker från kommuner som frigjort sig.


Vad vi vill utveckla i hela kommunen! Vi presenterar hur vi vill utveckla hela vår kommun till den plats där alla vill växa upp, leva och bli gamla.
2014-08-21: Vad vi vill utveckla i hela kommunen!
Vi presenterar hur vi vill utveckla hela vår kommun till den plats där alla vill växa upp, leva och bli gamla.


Vi finns på Facebook! Från och med augusti 2014 finner Du vårt nyhetsflöde på Facebook. Klicka här för att komma dit.
2014-08-01: Vi finns på Facebook!
Från och med augusti 2014 finner Du vårt nyhetsflöde på Facebook. Klicka här för att komma dit.


Vi svarar på enkät från Hyresgästföreningen Vinsten från Nynäshamnsbostäder ska återinvesteras i underhåll av befintliga fastigheter samt nybyggnation av nya bostäder.
2014-08-01: Vi svarar på enkät från Hyresgästföreningen
Vinsten från Nynäshamnsbostäder ska återinvesteras i underhåll av befintliga fastigheter samt nybyggnation av nya bostäder.


Vi svarar på enkät Nynäshamns Naturskyddsförening och Nynäshamns Ungdomsfullmäktige har skickat ut en enkät till partierna.
2014-07-18: Vi svarar på enkät
Nynäshamns Naturskyddsförening och Nynäshamns Ungdomsfullmäktige har skickat ut en enkät till partierna.


Vi vill bevara Strandvägen Strandvägen är ett av de vackraste områdena och med mycket hög attraktionskraft.
2014-07-14: Vi vill bevara Strandvägen
Strandvägen är ett av de vackraste områdena och med mycket hög attraktionskraft.


Per Ranch Hämta högupplöst bild!
2014-07-02: Per Ranch
Hämta högupplöst bild!


Olagligt använda VA-pengar till skatepark. Vi överklagar till förvaltningsrätten.
2014-06-15: Olagligt använda VA-pengar till skatepark.
Vi överklagar till förvaltningsrätten.


Fem år efter beslut - fortfarande ingen aula eller matsal i Sunnerbyskolan! Sorundanet vill ha svar av kommunledningen!
2014-05-31: Fem år efter beslut - fortfarande ingen aula eller matsal i Sunnerbyskolan!
Sorundanet vill ha svar av kommunledningen!


Fem år efter beslut - fortfarande ingen välkomstskylt på väg 549! Sorundanet vill ha svar av kommunledningen!
2014-05-30: Fem år efter beslut - fortfarande ingen välkomstskylt på väg 549!
Sorundanet vill ha svar av kommunledningen!


Varför mögel i Nynäshamns förskolor Vi vill ha svar av kommunledningen!
2014-05-29: Varför mögel i Nynäshamns förskolor
Vi vill ha svar av kommunledningen!


Mål och budget 2015. Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2015. Ekonomisk plan 2016-2018 för Nynäshamns kommun
2014-05-28: Mål och budget 2015.
Framtidsvision & Strategisk plan. Budget 2015. Ekonomisk plan 2016-2018 för Nynäshamns kommun


Prova vår nya app! Nu har vi mobilanpassat vår hemsida. Prova nå den med QR-koden och Din smartphone!
2014-05-20: Prova vår nya app!
Nu har vi mobilanpassat vår hemsida. Prova nå den med QR-koden och Din smartphone!


Två nya pigga kommuner? Inbjudan till informationsmöte om kommundelningsutredning.
2014-05-04: Två nya pigga kommuner?
Inbjudan till informationsmöte om kommundelningsutredning.


Pressmeddelande - utred kommundelning! Vi vill utreda möjligheterna att dela Nynäshamns kommun. Vi menar att en delning skulle stärka den lokala demokratin, stärka den geografiska tillhörigheten och stärka de framtida kommunernas ekonomi.
2014-04-26: Pressmeddelande - utred kommundelning!
Vi vill utreda möjligheterna att dela Nynäshamns kommun. Vi menar att en delning skulle stärka den lokala demokratin, stärka den geografiska tillhörigheten och stärka de framtida kommunernas ekonomi.


Medborgardialog om kommundelning Välkommen att tycka till i vår medborgardialog om två nya pigga kommuner!
2014-04-24: Medborgardialog om kommundelning
Välkommen att tycka till i vår medborgardialog om två nya pigga kommuner!


Medborgardialog om kommundelning Välkommen att tycka till i vår medborgardialog om två nya pigga kommuner!
2014-04-22: Medborgardialog om kommundelning
Välkommen att tycka till i vår medborgardialog om två nya pigga kommuner!


Inbjudan till infomöte den 19 maj 2014. Välkommen till informationsmöte om hur man skapar två nya pigga kommuner!
2014-04-19: Inbjudan till infomöte den 19 maj 2014.
Välkommen till informationsmöte om hur man skapar två nya pigga kommuner!


Vår valsedel för 2014 är nu klar! Vi är nu sammanlagt 18 personer - en ökning med 80%.
2014-04-18: Vår valsedel för 2014 är nu klar!
Vi är nu sammanlagt 18 personer - en ökning med 80%.


Folkpartiet och demokratin. Kan Folkpartiet berätta för oss vilka investeringar man gjort utanför Nynäshamns tätort sedan man kom till makten?
2014-04-08: Folkpartiet och demokratin.
Kan Folkpartiet berätta för oss vilka investeringar man gjort utanför Nynäshamns tätort sedan man kom till makten?


Medborgardialog om kommundelning Vad tycker Du om att bilda två nya kommuner?
2014-03-20: Medborgardialog om kommundelning
Vad tycker Du om att bilda två nya kommuner?


Sorundanet - kommundelning frågor och svar Vi har kommuner för att vi skall kunna påverka vår näromgivning...
2014-03-19: Sorundanet - kommundelning frågor och svar
Vi har kommuner för att vi skall kunna påverka vår näromgivning...


Sorundanet vill utreda kommundelning. Hela vår kommun måste få utvecklas positivt samt att resurser fördelas över hela kommunen
2014-03-18: Sorundanet vill utreda kommundelning.
Hela vår kommun måste få utvecklas positivt samt att resurser fördelas över hela kommunen


Nynäshamn når inte målet 2013 Samtidigt växer grannkommunerna så det knakar och Sverige upplever den största folkökningen på 70 år. Varför inte Nynäshamn?
2014-03-09: Nynäshamn når inte målet 2013
Samtidigt växer grannkommunerna så det knakar och Sverige upplever den största folkökningen på 70 år. Varför inte Nynäshamn?


Frågor om verksamheten i Nynäshamns Stadskärneförening. Finns planer på att öka attraktionskraften och lönsamheten för företagare och fastighetsägare i flera centra i vår kommun och i så fall var finner man mer information om aktiviter, tidplan och budget?
2014-03-02: Frågor om verksamheten i Nynäshamns Stadskärneförening.
Finns planer på att öka attraktionskraften och lönsamheten för företagare och fastighetsägare i flera centra i vår kommun och i så fall var finner man mer information om aktiviter, tidplan och budget?


8 promilles folkökning 2013. Nynäshamn missar målet om 1-2 procent för 6:e gången på 10 år. Varför?
2014-03-02: 8 promilles folkökning 2013.
Nynäshamn missar målet om 1-2 procent för 6:e gången på 10 år. Varför?


Nynäshamns kommun svarar om miljöfarlig verksamhet i Stora Vika. Vi trodde i vår enfald att vår kommun är en ekokommun. Men nu säger man att man strävar efter att vår kommun ska bli en ekokommun! Någon som blir klokare av det här svaret?
2014-02-27: Nynäshamns kommun svarar om miljöfarlig verksamhet i Stora Vika.
Vi trodde i vår enfald att vår kommun är en ekokommun. Men nu säger man att man strävar efter att vår kommun ska bli en ekokommun! Någon som blir klokare av det här svaret?


Därför sa vi nej till försäljningen av Nynäshamnsbostäders lägenheter. Inget försäljningsuppdrag från ägaren och inga bra svar om värderingen.
2014-02-12: Därför sa vi nej till försäljningen av Nynäshamnsbostäders lägenheter.
Inget försäljningsuppdrag från ägaren och inga bra svar om värderingen.


Vi frågar om begränsning av utlåning av e-böcker. Forskning visar att tillgången på böcker är betydelsefullt för elevers framgång i skolan. Varför begränsa elevernas möjligheter till att läsa e-böcker?
2014-01-31: Vi frågar om begränsning av utlåning av e-böcker.
Forskning visar att tillgången på böcker är betydelsefullt för elevers framgång i skolan. Varför begränsa elevernas möjligheter till att läsa e-böcker?


Vi frågar om försäljning av Nynäshamnsbostäders lägenheter. Vem har gett bostadsbolagets styrelse i uppdrag att arbeta med försäljningen, hur är uppdraget dokumenterat och hur har värderingen gått till?
2014-01-31: Vi frågar om försäljning av Nynäshamnsbostäders lägenheter.
Vem har gett bostadsbolagets styrelse i uppdrag att arbeta med försäljningen, hur är uppdraget dokumenterat och hur har värderingen gått till?


Vi frågar om miljöfarlig verksamhet i Stora Vika. Finns det miljöskadliga ämnen och gifter kvar från tidigare verksamheter och är det ofarligt att bo i Stora Vika för nuvarande och kommande generationer?
2014-01-31: Vi frågar om miljöfarlig verksamhet i Stora Vika.
Finns det miljöskadliga ämnen och gifter kvar från tidigare verksamheter och är det ofarligt att bo i Stora Vika för nuvarande och kommande generationer?


Välkommen till årsmöte! Vi håller årsmöte den 30 mars kl 17.00 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på lätt förtäring.
2014-01-20: Välkommen till årsmöte!
Vi håller årsmöte den 30 mars kl 17.00 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på lätt förtäring.


Varför växer inte Nynäshamns kommun? Saknar kommunledningen insikt och handlingskraft för att få hela vår kommun att utvecklas positivt?
2014-01-18: Varför växer inte Nynäshamns kommun?
Saknar kommunledningen insikt och handlingskraft för att få hela vår kommun att utvecklas positivt?


Se över vår kommuns policy för representation! Vi vill att samtliga frågor som rör representation, gåvor m.m. till kommunanställda och förtroendevalda förs in i policyn.
2013-12-30: Se över vår kommuns policy för representation!
Vi vill att samtliga frågor som rör representation, gåvor m.m. till kommunanställda och förtroendevalda förs in i policyn.


Debatt med Folkpartiet om folkökningen. Som vanligt strax över 1% ökning. Vår kommun fortsätter att halka efter grannarna Haninge och Botkyrka.
2013-12-15: Debatt med Folkpartiet om folkökningen.
Som vanligt strax över 1% ökning. Vår kommun fortsätter att halka efter grannarna Haninge och Botkyrka.


Vi frågar om Workshop väg 225. Varför bjöds inte privata brukare in, varför hålls mötet på dagtid då många arbetar eller går i skolan, hur gick urvalsprocessen till samt varför bjöds inte flera företag, organisationer och vägfäreningar längs väg 225 in?
2013-12-01: Vi frågar om Workshop väg 225.
Varför bjöds inte privata brukare in, varför hålls mötet på dagtid då många arbetar eller går i skolan, hur gick urvalsprocessen till samt varför bjöds inte flera företag, organisationer och vägfäreningar längs väg 225 in?


Vi är aktivaste oppositionspartiet! Vi tackar Socialdemokratisk kommunpolitiker för berömmet! Lite sparkar får vi också som väntat!
2013-11-04: Vi är aktivaste oppositionspartiet!
Vi tackar Socialdemokratisk kommunpolitiker för berömmet! Lite sparkar får vi också som väntat!


Vi frågar om demokratiska brister i budgetarbetet. Vi undrar varför inte demokratiskt fattade beslut följs, vilket innebär att alla partier ska få tillgång till samma information när det gäller budgetförutsättningar?
2013-11-02: Vi frågar om demokratiska brister i budgetarbetet.
Vi undrar varför inte demokratiskt fattade beslut följs, vilket innebär att alla partier ska få tillgång till samma information när det gäller budgetförutsättningar?


Hela repliken som NP kortade ned! Vår andra replik till Moderata oppositionsrådet i Nynäshamn kortades ned till oigenkännlighet av Nynäshamnsposten 2013-10-25 Läs hela här.
2013-10-26: Hela repliken som NP kortade ned!
Vår andra replik till Moderata oppositionsrådet i Nynäshamn kortades ned till oigenkännlighet av Nynäshamnsposten 2013-10-25 Läs hela här.


Moderaternas argument tryter, då skyller man på oss! Replik på Moderata oppositionsrådet i Nynäshamn angrepp i Nynäshamnsposten 2013-10-01
2013-10-18: Moderaternas argument tryter, då skyller man på oss!
Replik på Moderata oppositionsrådet i Nynäshamn angrepp i Nynäshamnsposten 2013-10-01


Vårt förslag till Mål och Budget för 2014 samt Framtidsvision, Strategisk plan och Ekonomisk plan 2015-2017.
2013-10-15: Vårt förslag till Mål och Budget för 2014
samt Framtidsvision, Strategisk plan och Ekonomisk plan 2015-2017.


Det går fort vid Fagerviks skola! Topphastigheten var 116 km/h och under skoltid var rekordet 79 km/h! Vår kommun och Trafikverket borde göra något tillsammans
2013-10-07: Det går fort vid Fagerviks skola!
Topphastigheten var 116 km/h och under skoltid var rekordet 79 km/h! Vår kommun och Trafikverket borde göra något tillsammans


Vi yttrar oss om VA-plan. Miljardinvestering med kort remisstid, kostsamt, oklar miljönytta, ingen budget och inga ambitioner för stora delar av vår kommun. Gör om, gör rätt!
2013-09-16: Vi yttrar oss om VA-plan.
Miljardinvestering med kort remisstid, kostsamt, oklar miljönytta, ingen budget och inga ambitioner för stora delar av vår kommun. Gör om, gör rätt!


Vi engagerar oss i Stora Vika. Kalkbrottet i Stora Vika är en förtrollad plats som kräver en omfattande miljöinventering! Flera verksamheter med stor miljöpåverkan har varit belägna här.
2013-09-01: Vi engagerar oss i Stora Vika.
Kalkbrottet i Stora Vika är en förtrollad plats som kräver en omfattande miljöinventering! Flera verksamheter med stor miljöpåverkan har varit belägna här.


I Nynäshamn är det kutym att fira kommunalrådet trots usel ekonomi! I andra kommuner undviker man denna typ av privat-offentliga tillställningar p.g.a. kritik från skatteverket.
2013-08-27: I Nynäshamn är det kutym att fira kommunalrådet trots usel ekonomi!
I andra kommuner undviker man denna typ av privat-offentliga tillställningar p.g.a. kritik från skatteverket.


Kommunalrådet fyller 40 år! Vägverket - Idéstudie
2013-08-01: Kommunalrådet fyller 40 år!
Vägverket - Idéstudie


Kommunalrådet är vårdslös med sanningen. Fler lögner. Fokusera på vår kommuns problem i stället för att blanda bort korten och angripa oss fritidspolitiker!
2013-05-26: Kommunalrådet är vårdslös med sanningen.
Fler lögner. Fokusera på vår kommuns problem i stället för att blanda bort korten och angripa oss fritidspolitiker!


Vi analyserar Kommunalrådets insändare i NP 2013-05-14. Vi ogillar lögner - vi arbetar med sakfrågor och fakta.
2013-05-19: Vi analyserar Kommunalrådets insändare i NP 2013-05-14.
Vi ogillar lögner - vi arbetar med sakfrågor och fakta.


Vi lanserar landsbygdsprogram för Nynäshamns kommun! Vi presenterar här vårt förslag till "landsbygdsprogram" med prioriterade satsningar för landsbygdens utveckling i hela Nynäshamns kommun. Många av vår kommuns invånare upplever att de bor på landet och många har flyttat hit med en dröm om att leva på landet.
2013-04-10: Vi lanserar landsbygdsprogram för Nynäshamns kommun!
Vi presenterar här vårt förslag till "landsbygdsprogram" med prioriterade satsningar för landsbygdens utveckling i hela Nynäshamns kommun. Många av vår kommuns invånare upplever att de bor på landet och många har flyttat hit med en dröm om att leva på landet.


Välkommen till årsmöte! Vi har årsmöte den 10/3 kl 17.00 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på lätt förtäring.
2013-01-30: Välkommen till årsmöte!
Vi har årsmöte den 10/3 kl 17.00 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på lätt förtäring.


Trafiken har ökat med 90%! Vi har mätt trafiken på väg 546 genom Grödby. Sedan nya väg 73 har tillkommit så har trafiken ökat från 360 till 680 fordon per dygn. Vi vill förbättra trafiksäkerheten i hela vår kommun, speciellt för oskyddade trafikanter. Vi vill att vår kommun utreder möjligheten till belysning och trottoarer i samhället Grödby.
2013-01-07: Trafiken har ökat med 90%!
Vi har mätt trafiken på väg 546 genom Grödby. Sedan nya väg 73 har tillkommit så har trafiken ökat från 360 till 680 fordon per dygn. Vi vill förbättra trafiksäkerheten i hela vår kommun, speciellt för oskyddade trafikanter. Vi vill att vår kommun utreder möjligheten till belysning och trottoarer i samhället Grödby.


Vi önskar alla en God Jul 2012! Året slutade bra, vår kommun återinför hastighetsbegränsningen 30 km/h i Grödby. Nu känns det lugnare att ta helgledigt!
2012-12-20: Vi önskar alla en God Jul 2012!
Året slutade bra, vår kommun återinför hastighetsbegränsningen 30 km/h i Grödby. Nu känns det lugnare att ta helgledigt!


Nynäshamns kommun avslår förslag om alkobom i hamnen Vi vill förbättra trafiksäkerheten i hela vår kommun. Ett problem är rattonykterhet. Vi menar att onyktra lastbilsförare från färjor är ett stort problem och att det hänt flera olyckor i vår kommun, där det framkommit att lastbilsförarna varit onyktra.
2012-12-12: Nynäshamns kommun avslår förslag om alkobom i hamnen
Vi vill förbättra trafiksäkerheten i hela vår kommun. Ett problem är rattonykterhet. Vi menar att onyktra lastbilsförare från färjor är ett stort problem och att det hänt flera olyckor i vår kommun, där det framkommit att lastbilsförarna varit onyktra.


Nynäshamns kommun avslår förslag om alkobom vid Nicksta Camping. Vi vill förbättra trafiksäkerheten i hela vår kommun. Ett problem är rattonykterhet. Ibland blir det festande och alkoholförtäring på campingplatser. Bilkörning och alkohol hör inte ihop. En alkobom skulle öka trafiksäkerheten samt säkerställa att inga onyktra förare kör ut från Nicksta camping.
2012-12-12: Nynäshamns kommun avslår förslag om alkobom vid Nicksta Camping.
Vi vill förbättra trafiksäkerheten i hela vår kommun. Ett problem är rattonykterhet. Ibland blir det festande och alkoholförtäring på campingplatser. Bilkörning och alkohol hör inte ihop. En alkobom skulle öka trafiksäkerheten samt säkerställa att inga onyktra förare kör ut från Nicksta camping.


Debatt om obekväma medarbetare Vi frågar om det finns eller har funnits anställda som "köpts ut" av vår kommun av olika anledningar.
2012-12-12: Debatt om obekväma medarbetare
Vi frågar om det finns eller har funnits anställda som "köpts ut" av vår kommun av olika anledningar.


Vår kommun backar och återinför 30 km/h i Grödby! Nynäshamns Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har beslutat att upphäva beslutet att höja hastigheten genom Grödby. Sorundanet frågar sig varför man inte tänkte till innan - att hålla på så här kostar pengar och är slöseri med skattemedel!
2012-12-11: Vår kommun backar och återinför 30 km/h i Grödby!
Nynäshamns Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har beslutat att upphäva beslutet att höja hastigheten genom Grödby. Sorundanet frågar sig varför man inte tänkte till innan - att hålla på så här kostar pengar och är slöseri med skattemedel!


Protestlistor! Det ligger listor i Grödby kiosk fr.o.m. den 27 november 2012. Det är många som går här i mörkret utan trottoar eller belysning. Behåll 30 km/h! Skriv på om Du vill protestera mot hastighetshöjningen.
2012-11-27: Protestlistor!
Det ligger listor i Grödby kiosk fr.o.m. den 27 november 2012. Det är många som går här i mörkret utan trottoar eller belysning. Behåll 30 km/h! Skriv på om Du vill protestera mot hastighetshöjningen.


Sorundanets MÅL OCH BUDGET 2013. Framtidsvision, strategisk plan, budget 2013 samt ekonomisk plan 2014-2016.
2012-11-14: Sorundanets MÅL OCH BUDGET 2013.
Framtidsvision, strategisk plan, budget 2013 samt ekonomisk plan 2014-2016.


Genomtänkta lösningar krävs för att mildra störningar från tågtrafiken En studie vid Sahlgrenska akademin visar att det inte bara är bullernivån som avgör hur störande tågtrafiken upplevs, utan också till exempel vibrationer i marken och om balkongen eller uteplatsen vetter mot järnvägen.
2012-11-14: Genomtänkta lösningar krävs för att mildra störningar från tågtrafiken
En studie vid Sahlgrenska akademin visar att det inte bara är bullernivån som avgör hur störande tågtrafiken upplevs, utan också till exempel vibrationer i marken och om balkongen eller uteplatsen vetter mot järnvägen.


Vårt yttrande rörande köpet av av mark för 1/4 miljard kronor av Stockholms kommun Beslutsunderlaget innehållet allvarliga brister. Avsaknad av fakta gör det omöjligt att bedöma om köpet bör genomföras eller ej.
2012-11-13: Vårt yttrande rörande köpet av av mark för 1/4 miljard kronor av Stockholms kommun
Beslutsunderlaget innehållet allvarliga brister. Avsaknad av fakta gör det omöjligt att bedöma om köpet bör genomföras eller ej.


Trafikverkets framställan. Här är Trafikverkets framställan om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning utmed väg 542, 543 och 546 i anslutning till tätbebyggt område Grödby inom Nynäshamns kommun.
2012-11-07: Trafikverkets framställan.
Här är Trafikverkets framställan om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning utmed väg 542, 543 och 546 i anslutning till tätbebyggt område Grödby inom Nynäshamns kommun.


Interpellation angående obekväma medarbetare Det har nyligen rapporterats i media om att det har skett en kraftig ökning under senare år av utbetalningar från arbetsgivare som enkelt vill bli av med anställda där man har eller haft samarbetsproblem och kan ej fortsätta sin anställning av olika anledningar.
2012-10-09: Interpellation angående obekväma medarbetare
Det har nyligen rapporterats i media om att det har skett en kraftig ökning under senare år av utbetalningar från arbetsgivare som enkelt vill bli av med anställda där man har eller haft samarbetsproblem och kan ej fortsätta sin anställning av olika anledningar.


Höjd hastighet till 40 km/h i Grödby! Märkligt beslut anser vi. Varför?
2012-09-27: Höjd hastighet till 40 km/h i Grödby!
Märkligt beslut anser vi. Varför?


Nynäshamns Miljö och samhällsbyggnadsförvaltning vill höja hastigheten i Grödby! Nynäshamns Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning föreslår att höja hastigheten genom Grödby på Segersängsvägen, väg 546. Anledningen är att 40 km/h gäller i Ösmo och Nynäshamns tätorter. I Ösmo och Nynäshamn finns det dock trottoarer, gatubelysning och kommunal snöröjning, något som saknas i Grödby.
2012-09-11: Nynäshamns Miljö och samhällsbyggnadsförvaltning vill höja hastigheten i Grödby!
Nynäshamns Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning föreslår att höja hastigheten genom Grödby på Segersängsvägen, väg 546. Anledningen är att 40 km/h gäller i Ösmo och Nynäshamns tätorter. I Ösmo och Nynäshamn finns det dock trottoarer, gatubelysning och kommunal snöröjning, något som saknas i Grödby.


Kommunalrådet fortsätter skylla ifrån sig. Den politiska ledningen i Nynäshamns kommun fortsätter att skylla på markägarna när det gäller GC-väg Grödby-Sunnerby. Dags att personligen be om ursäkt anser Sorundanet.
2012-06-13: Kommunalrådet fortsätter skylla ifrån sig.
Den politiska ledningen i Nynäshamns kommun fortsätter att skylla på markägarna när det gäller GC-väg Grödby-Sunnerby. Dags att personligen be om ursäkt anser Sorundanet.


Vår kommun avslår Sorundanets motion om GC-väg längs väg 225. I sitt svar skriver vår kommun att en utbyggnad enligt motionen inte är aktuell inom överskådlig tid. Man prioriterar GC-väg i orterna Ösmo och Nynäshamn.
2012-06-12: Vår kommun avslår Sorundanets motion om GC-väg längs väg 225.
I sitt svar skriver vår kommun att en utbyggnad enligt motionen inte är aktuell inom överskådlig tid. Man prioriterar GC-väg i orterna Ösmo och Nynäshamn.


Gång- och cykelvägar i hela vår kommun? Sorundanet bjuder in till diskussion den 30 maj kl 19.00 i Sorunda Bygdegård. Välkomna!
2012-05-24: Gång- och cykelvägar i hela vår kommun?
Sorundanet bjuder in till diskussion den 30 maj kl 19.00 i Sorunda Bygdegård. Välkomna!


Hopp för GC-väg mellan Grödby och Sunnerby! Pengarna är inte problemet, markägarna vill inte, säger kommunalrådet. Alla politiker i KF ställer sig positiva till gång- och cykelväg om markägarna kan övertalas. Sorundanet uppmanas kontakta markägarna; vår kommun lovar ta fram lista på samtliga markägare!
2012-05-14: Hopp för GC-väg mellan Grödby och Sunnerby!
Pengarna är inte problemet, markägarna vill inte, säger kommunalrådet. Alla politiker i KF ställer sig positiva till gång- och cykelväg om markägarna kan övertalas. Sorundanet uppmanas kontakta markägarna; vår kommun lovar ta fram lista på samtliga markägare!


Vår kommun tar inget ansvar för GC-väg på landsbygden. Väldigt tydligt svar tyvärr. Vår kommun bör i första hand åtgärda och finansiera de brister som finns på det kommunala vägnätet, d.v.s. gator och vägar i orterna Ösmo och Nynäshamn.
2012-05-09: Vår kommun tar inget ansvar för GC-väg på landsbygden.
Väldigt tydligt svar tyvärr. Vår kommun bör i första hand åtgärda och finansiera de brister som finns på det kommunala vägnätet, d.v.s. gator och vägar i orterna Ösmo och Nynäshamn.


Nynäshamns kommun svarar om tomma lokaler Vi får svar på fråga om de lokaler som vår kommun inte använder men betalar hyra för.
2012-03-26: Nynäshamns kommun svarar om tomma lokaler
Vi får svar på fråga om de lokaler som vår kommun inte använder men betalar hyra för.


Sorundanets styrelse konstituerar sig Direkt efter årsmötet konstituerade sig Sorundanets styrelse. Läs protokollet här!
2012-03-18: Sorundanets styrelse konstituerar sig
Direkt efter årsmötet konstituerade sig Sorundanets styrelse. Läs protokollet här!


Protokoll från Sorundanets årsmöte Vi hade årsmöte Söndagen den 18 mars kl 16 i Västerby Bygdegård. Läs protokollet här!
2012-03-18: Protokoll från Sorundanets årsmöte
Vi hade årsmöte Söndagen den 18 mars kl 16 i Västerby Bygdegård. Läs protokollet här!


Avslag på vår motion om Intelligent Stöd för Anpassning av hastigheten, ISA. Svaret innehåller en mängd faktafel om bl.a. kostnaden för systemet. Man blandar också ihop trafiksäkerhet med "sparsam körning"!
2012-03-07: Avslag på vår motion om Intelligent Stöd för Anpassning av hastigheten, ISA.
Svaret innehåller en mängd faktafel om bl.a. kostnaden för systemet. Man blandar också ihop trafiksäkerhet med "sparsam körning"!


Interpellation om tomma lokaler Vi frågar om de tomma lokaler som vår kommun betalar för
2012-02-26: Interpellation om tomma lokaler
Vi frågar om de tomma lokaler som vår kommun betalar för


Interpellation Alkärrsplan Sorundandet frågar om aktieägaravtalet rörande Alkärrsplan
2012-02-26: Interpellation Alkärrsplan
Sorundandet frågar om aktieägaravtalet rörande Alkärrsplan


Revisorerna i Nynäshamns kommun Uppdraget som revisor, mål och uppdrag, en självständig och oberoende roll, mm
2012-02-21: Revisorerna i Nynäshamns kommun
Uppdraget som revisor, mål och uppdrag, en självständig och oberoende roll, mm


Länsstyrelsen om vår kommuns VA-strategi Länsstyrelsen i Stockholm yttrar sig över Nynäshamns kommuns VA-strategi
2012-02-17: Länsstyrelsen om vår kommuns VA-strategi
Länsstyrelsen i Stockholm yttrar sig över Nynäshamns kommuns VA-strategi


SMOHF om vår kommuns VA-strategi Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund yttrar sig över vår kommuns VA-strategi.
2012-02-17: SMOHF om vår kommuns VA-strategi
Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund yttrar sig över vår kommuns VA-strategi.


Välkommen till årsmöte! Sorundanet har årsmöte den 18/3 kl 16.00 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på lätt förtäring.
2012-02-12: Välkommen till årsmöte!
Sorundanet har årsmöte den 18/3 kl 16.00 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på lätt förtäring.


Nynäshamns sjukhus - ekonomi? Vem är ansvarig för att revisorerna får tillgång till underlag?
2012-02-08: Nynäshamns sjukhus - ekonomi?
Vem är ansvarig för att revisorerna får tillgång till underlag?


Sorundandets förslag om demokratiskt budgetarbete vinner gehör Kommunfullätiktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning till att samtliga partier kommer att under februari 2012 bjudas in till temadagar med syftet att alla partier ska få gemensamma planeringsförutsättningar.
2012-02-08: Sorundandets förslag om demokratiskt budgetarbete vinner gehör
Kommunfullätiktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning till att samtliga partier kommer att under februari 2012 bjudas in till temadagar med syftet att alla partier ska få gemensamma planeringsförutsättningar.


Vi deltar på hearing Hearingen anordnad av Södra Skärgårdens intresseförening på Dalarö.
2012-01-25: Vi deltar på hearing
Hearingen anordnad av Södra Skärgårdens intresseförening på Dalarö.


Debattartikel om GC-väg Är GC-väg mellan Kvarnängen och Älgviken rätt prioritering?
2012-01-23: Debattartikel om GC-väg
Är GC-väg mellan Kvarnängen och Älgviken rätt prioritering?


Sorundandets yttrande över Nynäshamns kommuns VA-strategi Omodern, storskalig och centraliserad är vår sammanfattning.
2012-01-23: Sorundandets yttrande över Nynäshamns kommuns VA-strategi
Omodern, storskalig och centraliserad är vår sammanfattning.


Vi frågar om ekonomin för Nynäshamns sjukhus Vem är ansvarig för att revisorerna får tillgång till underlag och hur ser den ekonomiska redovisningen ut för sjukhusfastigheten samt Nynäshamn 2:1?
2012-01-11: Vi frågar om ekonomin för Nynäshamns sjukhus
Vem är ansvarig för att revisorerna får tillgång till underlag och hur ser den ekonomiska redovisningen ut för sjukhusfastigheten samt Nynäshamn 2:1?


Nynäshamns sjukhus - hur ser ekonomin ut? Sorundanet frågar om den ekonomiska redovisningen som utlovades i november 2011.
2012-01-11: Nynäshamns sjukhus - hur ser ekonomin ut?
Sorundanet frågar om den ekonomiska redovisningen som utlovades i november 2011.


Sorundanets synpunkter på kommunens nya Trafikplan Vi delar visonen men saknar en handlingsplan, budget och tidplan för hela vår kommun inklusive alla mindre orter och landsbygden.
2012-01-07: Sorundanets synpunkter på kommunens nya Trafikplan
Vi delar visonen men saknar en handlingsplan, budget och tidplan för hela vår kommun inklusive alla mindre orter och landsbygden.


Interpellation om sjukhuset Vi frågar om sjukhusets ekonomi
2011-12-28: Interpellation om sjukhuset
Vi frågar om sjukhusets ekonomi


Vi startar kanal på YouTube Vi hoppas kanalen underlättar för Dig som vill följa den kommunala debatten.
2011-12-14: Vi startar kanal på YouTube
Vi hoppas kanalen underlättar för Dig som vill följa den kommunala debatten.


Nynäshamn inför märklig policy/regel Policyn var egentligen en regel! Och vad händer om någon bryter mot regeln? Lena Dafgård (SN), Turid Rosenlund (PP) och Miriam Malm (V) yrkade på återremiss.
2011-12-14: Nynäshamn inför märklig policy/regel
Policyn var egentligen en regel! Och vad händer om någon bryter mot regeln? Lena Dafgård (SN), Turid Rosenlund (PP) och Miriam Malm (V) yrkade på återremiss.


Nynäshamn avvecklar konsumentvägledningen Lena Dafgård (SN), Turid Rosenlund (PP), Sverre Launy (V) och Eva Dannstedt-Branting (MP) yrkade på återremiss.
2011-12-14: Nynäshamn avvecklar konsumentvägledningen
Lena Dafgård (SN), Turid Rosenlund (PP), Sverre Launy (V) och Eva Dannstedt-Branting (MP) yrkade på återremiss.


Insändare i Nynäshamnsposten (S) och (FP) lägger ned konsumentvägledningen?
2011-12-09: Insändare i Nynäshamnsposten
(S) och (FP) lägger ned konsumentvägledningen?


Sorundanet mäter trafiken i Segersäng Trafiken har ökat med mer än 400% sedan Segersäng byggdes ut och motorvägen kom till!
2011-11-21: Sorundanet mäter trafiken i Segersäng
Trafiken har ökat med mer än 400% sedan Segersäng byggdes ut och motorvägen kom till!


Ligger vår kommun i framkant? (S) och (FP) vill inte ha digitala handlingar
2011-11-08: Ligger vår kommun i framkant?
(S) och (FP) vill inte ha digitala handlingar


(S) och (FP) vill inte ha lokala kommundelskontor För ökad demokrati och service har Sorundanet föreslagit lokala kommundelskontor.
2011-11-08: (S) och (FP) vill inte ha lokala kommundelskontor
För ökad demokrati och service har Sorundanet föreslagit lokala kommundelskontor.


Sorundanets förslag till mål och budget 2012-15 Vi satsar resurser på demokrati, skola och trafiksäkerhet. Vi ifrågasätter antalet kommunalråd och nivån på arvodet.
2011-11-05: Sorundanets förslag till mål och budget 2012-15
Vi satsar resurser på demokrati, skola och trafiksäkerhet. Vi ifrågasätter antalet kommunalråd och nivån på arvodet.


Vi föreslår samåkning Motion om samåkningstjänst föreslås utredas
2011-11-02: Vi föreslår samåkning
Motion om samåkningstjänst föreslås utredas


Sorundanets synpunkter på ny Översiktsplan Vi är bekymrade över diskrepansen mellan vår kommuns och landstingets bedömning av befolkningstillväxten.
2011-09-30: Sorundanets synpunkter på ny Översiktsplan
Vi är bekymrade över diskrepansen mellan vår kommuns och landstingets bedömning av befolkningstillväxten.


Väg 225 är en av Sveriges farligaste vägar På dessa vägar dör hundratals människor varje år.
2011-09-26: Väg 225 är en av Sveriges farligaste vägar
På dessa vägar dör hundratals människor varje år.


Positivt om samåkning? Sorundanets förslag om samåkning får stöd
2011-09-15: Positivt om samåkning?
Sorundanets förslag om samåkning får stöd


Nyinflyttad? Anmäl Dig till guidad busstur! Vår kommun bjuder nyinflyttade på en gratis guidad busstur runt hela vår kommun, en gång på våren och en gång på hösten.
2011-09-14: Nyinflyttad? Anmäl Dig till guidad busstur!
Vår kommun bjuder nyinflyttade på en gratis guidad busstur runt hela vår kommun, en gång på våren och en gång på hösten.


Förslag om skönhetsråd Se debatten om ett fristående skönhetsråd
2011-09-14: Förslag om skönhetsråd
Se debatten om ett fristående skönhetsråd


Skönhetsråd inget för vår kommun Kommunledningen avslår Sorundanets förslag om skönhetsråd!
2011-09-14: Skönhetsråd inget för vår kommun
Kommunledningen avslår Sorundanets förslag om skönhetsråd!


Hela vår kommun inte med i reklamen - varför? Man missar viktiga målgrupper genom att inte marknadsföra hela vår kommun. En sida om lantboende i tidningen!
2011-08-14: Hela vår kommun inte med i reklamen - varför?
Man missar viktiga målgrupper genom att inte marknadsföra hela vår kommun. En sida om lantboende i tidningen!


Spännande läsning tycker vi Kommunledningens ekonomiska plan för 2013-2015
2011-06-17: Spännande läsning tycker vi
Kommunledningens ekonomiska plan för 2013-2015


Vi ogillar bussning av skolbarn Se debatten om bussning av elever från Stora Vika!
2011-06-15: Vi ogillar bussning av skolbarn
Se debatten om bussning av elever från Stora Vika!


Bussning något nödvändigt ont? Svar om bussning av elever från Stora Vika Skola
2011-06-14: Bussning något nödvändigt ont?
Svar om bussning av elever från Stora Vika Skola


Avslag på motion Kommunledningen vill inte ha fristående och rådgivande skönhetsråd!
2011-05-27: Avslag på motion
Kommunledningen vill inte ha fristående och rådgivande skönhetsråd!


Debattartikel av Tage Jonevad införd i Nynäshamnsposten tisdagen den 17 maj 2011 Ett bemötande av innehållet i debattinlägg från Anna Ljungdell och Leif Stenquist ang. vår kommuns vattenförsörjning och fördelning av kostnader.
2011-05-17: Debattartikel av Tage Jonevad införd i Nynäshamnsposten tisdagen den 17 maj 2011
Ett bemötande av innehållet i debattinlägg från Anna Ljungdell och Leif Stenquist ang. vår kommuns vattenförsörjning och fördelning av kostnader.


Succé; för vårt förslag om guidade bussturer! Nyinflyttade bjuds på en gratis guidad busstur runt vår kommun.
2011-05-16: Succé; för vårt förslag om guidade bussturer!
Nyinflyttade bjuds på en gratis guidad busstur runt vår kommun.


Skriftligt svar ang. bättre belysning på Rosengårdens äldreboende! Nynäshamns kommun vill inte ha bättre belysning på äldreboendet Rosengården.
2011-05-11: Skriftligt svar ang. bättre belysning på Rosengårdens äldreboende!
Nynäshamns kommun vill inte ha bättre belysning på äldreboendet Rosengården.


Vårt förslag om infravärme genomförs! Nynäshamns kommun VILL(!) ha infravärme på äldreboendet Rosengården.
2011-05-11: Vårt förslag om infravärme genomförs!
Nynäshamns kommun VILL(!) ha infravärme på äldreboendet Rosengården.


Vi vill ha bättre belysning på Rosengårdens äldreboende! Nynäshamns kommun vill inte förbättra belysningen. Se debatten.
2011-05-11: Vi vill ha bättre belysning på Rosengårdens äldreboende!
Nynäshamns kommun vill inte förbättra belysningen. Se debatten.


Sorundanet frågar om bussning av elever från Stora Vika skola. Att bussa elever från Stora Vika skola till Kyrkskolan resp. Sunnerbyskolan kostar mer och innebär en försämring för skolbarnen.
2011-05-08: Sorundanet frågar om bussning av elever från Stora Vika skola.
Att bussa elever från Stora Vika skola till Kyrkskolan resp. Sunnerbyskolan kostar mer och innebär en försämring för skolbarnen.


Analys av befolkningsutveckling Växer Nynäshamn verkligen så det knakar? Sorundanet har analyserat statistik från 1950 till 2010. Nynäshamns kommun hänger inte med grannarna Haninge och Botkyrka. Vad ska vi göra?
2011-05-07: Analys av befolkningsutveckling
Växer Nynäshamn verkligen så det knakar? Sorundanet har analyserat statistik från 1950 till 2010. Nynäshamns kommun hänger inte med grannarna Haninge och Botkyrka. Vad ska vi göra?


Sorundanet om höjningen av VA-taxan. Anslutningen till Stockholms vatten berör endast en del av vår kommun och reservvattenförsörjningen fortfarande inte löst. Risk för ytterligare höjningar inom en nära framtid.
2011-05-04: Sorundanet om höjningen av VA-taxan.
Anslutningen till Stockholms vatten berör endast en del av vår kommun och reservvattenförsörjningen fortfarande inte löst. Risk för ytterligare höjningar inom en nära framtid.


Se debatten om bonus i skolorna! Vi frågar oss om det verkligen är rimligt att bonus betalas ut till de skolor som sparat pengar men inte har nått de pedagogiska målen?
2011-04-13: Se debatten om bonus i skolorna!
Vi frågar oss om det verkligen är rimligt att bonus betalas ut till de skolor som sparat pengar men inte har nått de pedagogiska målen?


FP måste bli tydligare om GC-vägar på landsbygden. Hur går det med vallöftet om att verka för att en GC-väg byggs mellan Spångbro och Ösmo?
2011-03-18: FP måste bli tydligare om GC-vägar på landsbygden.
Hur går det med vallöftet om att verka för att en GC-väg byggs mellan Spångbro och Ösmo?


Debattartikel i Nynäshamsposten Cykelvägfrågan ett (FP)-problem
2011-03-11: Debattartikel i Nynäshamsposten
Cykelvägfrågan ett (FP)-problem


Nynäshamns kommun svarar Interpellation/fråga om bonus (resultatbaserade styrsystemet) i skolan
2011-03-09: Nynäshamns kommun svarar
Interpellation/fråga om bonus (resultatbaserade styrsystemet) i skolan


Tack alla i hela vår kommun för valresultatet Tack vare väljarnas förtroende blev valet 2010 en fantastisk framgång för Sorundanet. Vi ökade i alla valkretsar, fick 2 mandat i kommunfullmäktige och ännu större möjlighet att påverka.
2011-02-22: Tack alla i hela vår kommun för valresultatet
Tack vare väljarnas förtroende blev valet 2010 en fantastisk framgång för Sorundanet. Vi ökade i alla valkretsar, fick 2 mandat i kommunfullmäktige och ännu större möjlighet att påverka.


Se debatten om GC-vägar längs 225:an! Mycket ska man höra innan örona trillar av! FP beredda att vänta 10-15 år!
2011-02-09: Se debatten om GC-vägar längs 225:an!
Mycket ska man höra innan örona trillar av! FP beredda att vänta 10-15 år!


Svar på fråga om fakta i budgetdebatten. Sorundanets kommentar är att det saknas vilja och engagemang hos vår kommuns politiska ledning för att bygga GC-vägar i hela kommunen.
2011-02-09: Svar på fråga om fakta i budgetdebatten.
Sorundanets kommentar är att det saknas vilja och engagemang hos vår kommuns politiska ledning för att bygga GC-vägar i hela kommunen.


Tidplan & budget för utbyggnad av GC-vägar 26 miljoner kronor kostar det vår kommun att bygga GC-väg mellan Ösmo och Frölunda samt mellan Sunnerby & Grödby. Om bara viljan fanns!
2011-02-09: Tidplan & budget för utbyggnad av GC-vägar
26 miljoner kronor kostar det vår kommun att bygga GC-väg mellan Ösmo och Frölunda samt mellan Sunnerby & Grödby. Om bara viljan fanns!


Vi föreslår GC-väg Spångbro-Frölunda Motion angående byggande av gång- och cykelväg utmed väg 225 från Spångbro till Frölunda
2011-02-07: Vi föreslår GC-väg Spångbro-Frölunda
Motion angående byggande av gång- och cykelväg utmed väg 225 från Spångbro till Frölunda


Bonus till lärare - i linje med skollagen? Interpellation angående det resultatbaserade styrsystemet - bonussystemet - i vår kommuns skolor. Bonusen till lärarna baseras på ekonomiska mål inte på lärande!
2011-02-04: Bonus till lärare - i linje med skollagen?
Interpellation angående det resultatbaserade styrsystemet - bonussystemet - i vår kommuns skolor. Bonusen till lärarna baseras på ekonomiska mål inte på lärande!


Positiv respons på vår motion om Rosengården. Rosengårdens balkong får infravärme! Balkongen kan utnyttjas mer under vår och höst vilket bedöms höja välbefinnande och trivsel.
2011-01-25: Positiv respons på vår motion om Rosengården.
Rosengårdens balkong får infravärme! Balkongen kan utnyttjas mer under vår och höst vilket bedöms höja välbefinnande och trivsel.


Minnesanteckningar från Trafikverkets besök av vår kommun Anna Ljungdell hälsade välkommen. Då hon hade förhinder att närvara vid hela mötet...
2011-01-17: Minnesanteckningar från Trafikverkets besök av vår kommun
Anna Ljungdell hälsade välkommen. Då hon hade förhinder att närvara vid hela mötet...


Trafikverketverket besöker Nynäshamns kommun Åtgärdsplaneringen 2010-2021 och fokus på genomförandeplanering och uppföljning!
2011-01-17: Trafikverketverket besöker Nynäshamns kommun
Åtgärdsplaneringen 2010-2021 och fokus på genomförandeplanering och uppföljning!


Årsmöte 20/3 kl 16 i Västerby Bygdegård Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på lätt förtäring.
2011-01-13: Årsmöte 20/3 kl 16 i Västerby Bygdegård
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på lätt förtäring.


Se debatten om skolinspektionens tillsyn Se den tuffa men värdiga och faktabaserade debatten om skolinspektionens tillsyn av vår kommuns skolor. Vi anser att genomgripande förbättringar krävs nu.
2011-01-12: Se debatten om skolinspektionens tillsyn
Se den tuffa men värdiga och faktabaserade debatten om skolinspektionens tillsyn av vår kommuns skolor. Vi anser att genomgripande förbättringar krävs nu.


Se debatten om de digitala handlingarna De verkar finnas men inte alla och ingen vet vilka som finns och inte finns!
2011-01-12: Se debatten om de digitala handlingarna
De verkar finnas men inte alla och ingen vet vilka som finns och inte finns!


Läs svaret angående skolinspektionens tillsyn Ett omfattande dokument men få svar på våra frågor. Vi anser att genomgripande förbättringar krävs nu.
2011-01-10: Läs svaret angående skolinspektionens tillsyn
Ett omfattande dokument men få svar på våra frågor. Vi anser att genomgripande förbättringar krävs nu.


Se när vi efterfrågar fakta och digitala handlingar. Här efterfrågar vi uppgifter i budgetdebatten och var de digitala handlingar till KF finns. Hur räknar man och var finns kompletta digitala handlingar på webben?
2010-12-08: Se när vi efterfrågar fakta och digitala handlingar.
Här efterfrågar vi uppgifter i budgetdebatten och var de digitala handlingar till KF finns. Hur räknar man och var finns kompletta digitala handlingar på webben?


Svar om var digitala KF-dokument finns. Ett mycket kort och koncist svar men tyvärr var det fel. Alla handlingar finns uppenbarligen inte på webben.
2010-12-08: Svar om var digitala KF-dokument finns.
Ett mycket kort och koncist svar men tyvärr var det fel. Alla handlingar finns uppenbarligen inte på webben.


Vi frågar om fakta bakom påstående i KF Ordförande i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden påstod under budgetdebatten att Sorundanets utbyggnad av GC-vägar kostar vår kommun 100 miljoner kr! Hur räknar han?
2010-12-07: Vi frågar om fakta bakom påstående i KF
Ordförande i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden påstod under budgetdebatten att Sorundanets utbyggnad av GC-vägar kostar vår kommun 100 miljoner kr! Hur räknar han?


Vi frågar om var digitala KF-dokument finns Inför KF läggs det upp digitala handlingar på vår kommuns hemsida. Dock inte alla handlingar - man har olika beslutsunderlag utan att veta om det!
2010-12-06: Vi frågar om var digitala KF-dokument finns
Inför KF läggs det upp digitala handlingar på vår kommuns hemsida. Dock inte alla handlingar - man har olika beslutsunderlag utan att veta om det!


Sorundanets förslag till mål och budget 2011 Vi satsar resurser på skolan, demokratin och cykelvägar på landsbygden. Vi ifrågasätter antalet kommunalråd och nivån på arvodet.
2010-11-30: Sorundanets förslag till mål och budget 2011
Vi satsar resurser på skolan, demokratin och cykelvägar på landsbygden. Vi ifrågasätter antalet kommunalråd och nivån på arvodet.


Vi frågar om skolinspektionens tillsyn av skolan Skolinspektionen riktar mycket allvarlig kritik mot grundskolan i vår kommun. Vi frågar om vilka åtgärder som planeras att genomföras.
2010-11-28: Vi frågar om skolinspektionens tillsyn av skolan
Skolinspektionen riktar mycket allvarlig kritik mot grundskolan i vår kommun. Vi frågar om vilka åtgärder som planeras att genomföras.


I december 2006 föreslog vi att KFs sammanträden skulle sändas på Internet. I april 2010 blev det verklighet - följ oss i Kommunfullmäktiges debatter.
2010-11-21: I december 2006 föreslog vi att KFs sammanträden skulle sändas på Internet.
I april 2010 blev det verklighet - följ oss i Kommunfullmäktiges debatter.


Vi frågade kommunstyrelsens ordförande om kartor Varför visar varken kartan i golvet eller papperskartan i kommunhusets entré; hela vår kommun?
2010-11-09: Vi frågade kommunstyrelsens ordförande om kartor
Varför visar varken kartan i golvet eller papperskartan i kommunhusets entré; hela vår kommun?


Synpunkter på detaljplan för Fjället/Mörbyvägen Vi anser bl.a. att bebyggelsen bör anpassas bättre till omgivningen samt att ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv f.n. saknas.
2010-10-28: Synpunkter på detaljplan för Fjället/Mörbyvägen
Vi anser bl.a. att bebyggelsen bör anpassas bättre till omgivningen samt att ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv f.n. saknas.


Ny valframgång tack vare väljarnas förtroende! Vi ökade i alla valkretsar. Vi blev det tredje största partiet i kommundel Sorunda och får två mandat i Kommunfullmäktige.
2010-09-27: Ny valframgång tack vare väljarnas förtroende! Vi ökade i alla valkretsar.
Vi blev det tredje största partiet i kommundel Sorunda och får två mandat i Kommunfullmäktige.


3:e störst i valdistrikt Nynäshamn 20! Vi tackar Dig som röstade på oss!
2010-09-20: 3:e störst i valdistrikt Nynäshamn 20!
Vi tackar Dig som röstade på oss!


Naturvårdsverket dissar containerhamnen! Man avstyrker ansökan med hänvisning till bl.a. brister i ansökningshandlingarna.
2010-09-17: Naturvårdsverket dissar containerhamnen!
Man avstyrker ansökan med hänvisning till bl.a. brister i ansökningshandlingarna.


Välkommen på Sorundanets valvaka. Vi samlas runt kl 20 på Sorunda Restaurang och håller på till midnatt. Kom med och ät en god middag tillsammans med oss!
2010-09-15: Välkommen på Sorundanets valvaka.
Vi samlas runt kl 20 på Sorunda Restaurang och håller på till midnatt. Kom med och ät en god middag tillsammans med oss!


Debattartikel om ridsportens framtid i vår kommun. Vi hoppas det blir en bred debatt och att frågan kommer upp på den politiska agendan.
2010-09-12: Debattartikel om ridsportens framtid i vår kommun.
Vi hoppas det blir en bred debatt och att frågan kommer upp på den politiska agendan.


Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund, SMOHF, yttrande om Norvik. Man menar att väg 225 och järnvägen måste byggas ut innan hamnen etableras. Sträckan Tungelsta och Älvsjö behöver kanske bullerplank!
2010-09-08: Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund, SMOHF, yttrande om Norvik.
Man menar att väg 225 och järnvägen måste byggas ut innan hamnen etableras. Sträckan Tungelsta och Älvsjö behöver kanske bullerplank!


Vi vill se en ny grafisk profil! Nynäshamns kommun vill inte förnya den grafiska profilen så att den speglar hela vår kommun.
2010-09-08: Vi vill se en ny grafisk profil!
Nynäshamns kommun vill inte förnya den grafiska profilen så att den speglar hela vår kommun.


Vår kommuns kartor visar inte hela vår kommun! Kommuninvånare tipsade om att kartan i golvet i kommunhusets entré saknar den norra kommundelen. Papperskartan i receptionen likaså!
2010-09-07: Vår kommuns kartor visar inte hela vår kommun!
Kommuninvånare tipsade om att kartan i golvet i kommunhusets entré saknar den norra kommundelen. Papperskartan i receptionen likaså!


Vi deltar i skoldebatt 25/8 i Gröndalsskolan. Vi tackar Lärarförbundet för att de bjöd in oss i god demokratisk anda. Vi är glada att få redovisa hur vi tror att skolfrågorna kan lösas.
2010-08-23: Vi deltar i skoldebatt 25/8 i Gröndalsskolan.
Vi tackar Lärarförbundet för att de bjöd in oss i god demokratisk anda. Vi är glada att få redovisa hur vi tror att skolfrågorna kan lösas.


Vi föreslår alkobom vid campingplats. Syftet är att öka trafiksäkerheten och minska trafikolyckor genom att förhindra att onyktra förare kör ut från campingplatser och kommer ut på vägnätet.
2010-08-14: Vi föreslår alkobom vid campingplats.
Syftet är att öka trafiksäkerheten och minska trafikolyckor genom att förhindra att onyktra förare kör ut från campingplatser och kommer ut på vägnätet.


Lokala kommundelskontor för bättre demokrati. Vi tror att närhet och direktkontakt mellan medborgare, kommunpolitiker och tjänstemän stärker demokratin och invånarnas delaktighet.
2010-08-14: Lokala kommundelskontor för bättre demokrati.
Vi tror att närhet och direktkontakt mellan medborgare, kommunpolitiker och tjänstemän stärker demokratin och invånarnas delaktighet.


Rosengårdens balkong behöver infravärme! De boende kan utnyttja balkongen mer under vår och höst vilket rimligen bör höja deras välbefinnande och trivsel.
2010-08-12: Rosengårdens balkong behöver infravärme!
De boende kan utnyttja balkongen mer under vår och höst vilket rimligen bör höja deras välbefinnande och trivsel.


Vi föreslår alkobom vid utlandsfärjorna. Syftet är att öka trafiksäkerheten och minska trafikolyckor genom att förhindra att onyktra förare kör av färjorna och kommer ut på vägnätet.
2010-08-10: Vi föreslår alkobom vid utlandsfärjorna.
Syftet är att öka trafiksäkerheten och minska trafikolyckor genom att förhindra att onyktra förare kör av färjorna och kommer ut på vägnätet.


Vad vi gjort sedan valet 2006. Vad Sorundanet gjort under senaste mandatperioden d.v.s frå 2006 till 2010.
2010-08-10: Vad vi gjort sedan valet 2006.
Vad Sorundanet gjort under senaste mandatperioden d.v.s frå 2006 till 2010.


Bygg GC-väg mellan Grödby och Sunnerby. Syftet är att öka trafiksäkerheten, minska olycksrisken, minska bilberoendet, minska miljöbelastningen och främja folkhälsan.
2010-08-09: Bygg GC-väg mellan Grödby och Sunnerby.
Syftet är att öka trafiksäkerheten, minska olycksrisken, minska bilberoendet, minska miljöbelastningen och främja folkhälsan.


Kammarkollegiet dissar containerhamnen! Man menar att Stockholms hamnars ansökan innehåller felaktigheter, osäkerheter och bygger på antaganden som saknar verklighetsförankring!
2010-07-09: Kammarkollegiet dissar containerhamnen!
Man menar att Stockholms hamnars ansökan innehåller felaktigheter, osäkerheter och bygger på antaganden som saknar verklighetsförankring!


Sorundanet vill se över antalet kommunalråd och deras arvoden. Nynäshamn har många kommunalråd jämfört med grannkommunerna. Pengarna behövs till mycket annat i verksamheten.
2010-07-05: Sorundanet vill se över antalet kommunalråd och deras arvoden.
Nynäshamn har många kommunalråd jämfört med grannkommunerna. Pengarna behövs till mycket annat i verksamheten.


Länstyrelsen hissar containerhamnen! Vi tolkar det som att Länstyrelsen har ändrat uppfattning från tidigare samrådsyttrande (2007-05-14). Man kan undra varför?
2010-06-28: Länstyrelsen hissar containerhamnen!
Vi tolkar det som att Länstyrelsen har ändrat uppfattning från tidigare samrådsyttrande (2007-05-14). Man kan undra varför?


260 miljoner kr till cykelvägar - i Haninge! Haninge har 3 gånger fler invånare och med samma ambitionsnivå borde en cykelplan i Nynäshamns kommuns omfatta 80-90 miljoner.
2010-06-07: 260 miljoner kr till cykelvägar - i Haninge!
Haninge har 3 gånger fler invånare och med samma ambitionsnivå borde en cykelplan i Nynäshamns kommuns omfatta 80-90 miljoner.


Rätta svaren på frågorna under Ösmo marknad. Sorundanet gratulerar alla vinnare och tackar alla deltagare. Presentkort och trisslotter skickas med brev till pristagarna.
2010-06-01: Rätta svaren på frågorna under Ösmo marknad.
Sorundanet gratulerar alla vinnare och tackar alla deltagare. Presentkort och trisslotter skickas med brev till pristagarna.


Sorundanet har sin kalender här! Nu kan Du se var vi finns inför valet 2010. Saknar Du oss i något sammahang? Hör av Dig så försöker vi vara med!
2010-05-28: Sorundanet har sin kalender här!
Nu kan Du se var vi finns inför valet 2010. Saknar Du oss i något sammahang? Hör av Dig så försöker vi vara med!


Södertäljemodellen - Enskilda avlopp i kretslopp Södertälje kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Institutet för jordbruk och miljöteknik har tagit fram den här modellen.
2010-05-25: Södertäljemodellen - Enskilda avlopp i kretslopp
Södertälje kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Institutet för jordbruk och miljöteknik har tagit fram den här modellen.


Sammanställning på vad vi gjort sedan valet. Vi är stolta över allt vi gjort sedan förra valet och kan se våra väljare i ögonen. Jämför gärna med vad de övriga partier har gjort.
2010-05-21: Sammanställning på vad vi gjort sedan valet.
Vi är stolta över allt vi gjort sedan förra valet och kan se våra väljare i ögonen. Jämför gärna med vad de övriga partier har gjort.


Besök oss på Ösmo marknad 29 och 30 maj! Kom och tala om hur Du vill att vår kommun ska utvecklas i framtiden. Enkel och rolig tävling för hela familjen om vår kommun med fina priser.
2010-05-09: Besök oss på Ösmo marknad 29 och 30 maj!
Kom och tala om hur Du vill att vår kommun ska utvecklas i framtiden. Enkel och rolig tävling för hela familjen om vår kommun med fina priser.


Insändare Fler och fler stöder GC-vägar på landsbygden
2010-05-08: Insändare
Fler och fler stöder GC-vägar på landsbygden


Handlingsprogram inför valet 2010. Här finner Du en sammanställning på vad vi vill och tänker göra efter valet 19 september. Hör av Dig om Du saknar något.
2010-04-28: Handlingsprogram inför valet 2010.
Här finner Du en sammanställning på vad vi vill och tänker göra efter valet 19 september. Hör av Dig om Du saknar något.


Vi föreslår gång & cykelväg längs väg 225! Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bedrövlig. Vår kommun kan bygga GC-väg om bara viljan finns! Varför inte under nästa valperiod?
2010-04-26: Vi föreslår gång & cykelväg längs väg 225!
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bedrövlig. Vår kommun kan bygga GC-väg om bara viljan finns! Varför inte under nästa valperiod?


Trafiken på väg 225 är en viktig fråga. Hamnen i Nynäshamns och få tvärförbindelser på Södertörn innebär att tung trafik tvingas ta väg 225. Vad kan Nynäshamns kommun göra åt detta?
2010-04-16: Trafiken på väg 225 är en viktig fråga.
Hamnen i Nynäshamns och få tvärförbindelser på Södertörn innebär att tung trafik tvingas ta väg 225. Vad kan Nynäshamns kommun göra åt detta?


Vår valsedel är klar - se vilka som kandiderar! Vi känner ett stort stöd i hela vår kommun och har fått in nya kandidater på valsedeln. Nu fokuserar vi på ökat inflytande under nästa period.
2010-04-14: Vår valsedel är klar - se vilka som kandiderar!
Vi känner ett stort stöd i hela vår kommun och har fått in nya kandidater på valsedeln. Nu fokuserar vi på ökat inflytande under nästa period.


Sorundanets nya stadgar antagna på årsmötet 2010-03-28. Vi är ett lokalt, självständigt politiskt parti i Nynäshamns kommun, Stockholms län.
2010-03-28: Sorundanets nya stadgar antagna på årsmötet 2010-03-28.
Vi är ett lokalt, självständigt politiskt parti i Nynäshamns kommun, Stockholms län.


Svar på vår interpellation om varför Segersäng inte klassas som tätort. Anledningen är att utbyggnaden fortfarande pågår! Så länge sista spiken inte är slagen får Segersängsborna alltså vänta!
2010-03-24: Svar på vår interpellation om varför Segersäng inte klassas som tätort.
Anledningen är att utbyggnaden fortfarande pågår! Så länge sista spiken inte är slagen får Segersängsborna alltså vänta!


Inbjudan till årsmöte Vi har årsmöte 28/3 kl 16 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på kaffe och Sorundatårta.
2010-03-14: Inbjudan till årsmöte
Vi har årsmöte 28/3 kl 16 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på kaffe och Sorundatårta.


Förslag om guidade bussturer för nyinflyttade. Syftet är bl.a. att nya kommuninvånare ska känna sig välkomna, lära känna sin nya kommun samt snabbt finna sig tillrätta och trivas.
2010-02-25: Förslag om guidade bussturer för nyinflyttade.
Syftet är bl.a. att nya kommuninvånare ska känna sig välkomna, lära känna sin nya kommun samt snabbt finna sig tillrätta och trivas.


Om Segersäng blir tätort kan hastigheten sänkas och övergångställen byggas! Vi undrar varför inte Segersäng klassas som tättbebyggt område redan nu?
2010-02-14: Om Segersäng blir tätort kan hastigheten sänkas och övergångställen byggas!
Vi undrar varför inte Segersäng klassas som tättbebyggt område redan nu?


Vill Du vara med och förbättra Nynäshamns kommun? "Då skulle all administration bli dubbelt så dyr som idag. Då skulle det behövas två parallella kommunorganisationer, två kommunhus och två parallella administrativa stöd." Gamla motargument som bevisat sig vara felaktiga.
2010-02-09: Vill Du vara med och förbättra Nynäshamns kommun?
"Då skulle all administration bli dubbelt så dyr som idag. Då skulle det behövas två parallella kommunorganisationer, två kommunhus och två parallella administrativa stöd." Gamla motargument som bevisat sig vara felaktiga.


Sorundanet kritiska till nya översiktsplanen. Tidsperspektivet är för kort, befolkningsökningen orealistisk och planens fokus på tätorter hämmar en positiv utveckling av hela vår kommun.
2010-01-31: Sorundanet kritiska till nya översiktsplanen.
Tidsperspektivet är för kort, befolkningsökningen orealistisk och planens fokus på tätorter hämmar en positiv utveckling av hela vår kommun.


Vi tycker till om detaljplan för Strandvägen. Stor risk att ett av de vackraste och mest uppskattade naturområdena i Nynäshamn skadas. Vi föreslår att detaljplanen avslås i dess helhet.
2010-01-28: Vi tycker till om detaljplan för Strandvägen.
Stor risk att ett av de vackraste och mest uppskattade naturområdena i Nynäshamn skadas. Vi föreslår att detaljplanen avslås i dess helhet.


Våra synpunkter på detaljplan Himmelsö. Vi instämmer i Länstyrelsen yttrande att den föreslagna plannen innebär omfattande inverkan på miljö och natur. Vi är kritiska till planen.
2010-01-19: Våra synpunkter på detaljplan Himmelsö.
Vi instämmer i Länstyrelsen yttrande att den föreslagna plannen innebär omfattande inverkan på miljö och natur. Vi är kritiska till planen.


Nej till Norvik en chans till nystart för Nynäshamn. "Bingo" för Stockholm stad som slipper investera 2 miljarder. Ansökan var så bristfällig så man tvivlar på att den som ansökt vill ha hamnen.
2010-01-08: Nej till Norvik en chans till nystart för Nynäshamn.
"Bingo" för Stockholm stad som slipper investera 2 miljarder. Ansökan var så bristfällig så man tvivlar på att den som ansökt vill ha hamnen.


Glädjande beslut om Norvik. Det är med stor glädje och tillfredsställelse som Sorundanet nås av nyheten att Miljödomstolen fattat beslut om att säga nej till Norvik. Bra för hela Nynäshamn.
2009-12-14: Glädjande beslut om Norvik.
Det är med stor glädje och tillfredsställelse som Sorundanet nås av nyheten att Miljödomstolen fattat beslut om att säga nej till Norvik. Bra för hela Nynäshamn.


Annons om möte i Sorunda bygdegård Vi bjuder in till diskussion om vår kommuns framtid!
2009-12-08: Annons om möte i Sorunda bygdegård
Vi bjuder in till diskussion om vår kommuns framtid!


Svar på interpellation om kommunens skönhetsråd. Skönhetsrådet har hanterat fyra ärenden under senaste mandatperioden varav ett handlade om nybyggnation.
2009-12-07: Svar på interpellation om kommunens skönhetsråd.
Skönhetsrådet har hanterat fyra ärenden under senaste mandatperioden varav ett handlade om nybyggnation.


Svar på vår interpellation om vår kommuns skönhetsråd. Målet för skönhetsrådet är att ett estetiskt helhetsgrepp över vår kommuns ansvarsområden ska eftersträvas genom ett brett synsätt...
2009-12-07: Svar på vår interpellation om vår kommuns skönhetsråd.
Målet för skönhetsrådet är att ett estetiskt helhetsgrepp över vår kommuns ansvarsområden ska eftersträvas genom ett brett synsätt...


Fråga om verksamhet och boende enligt LSS. Berga 2:23 köptes för 5 mkr i syfte 'att uppföra byggnader för boende och daglig verksamhet enligt LSS'. Det har gått 2 år. Vad händer?
2009-12-07: Fråga om verksamhet och boende enligt LSS.
Berga 2:23 köptes för 5 mkr i syfte 'att uppföra byggnader för boende och daglig verksamhet enligt LSS'. Det har gått 2 år. Vad händer?


Vill Du vara med och påverka kommunens framtid? Vi söker fler, och gärna yngre, som engagerar sig i vår kommuns framtid. Nya tankar och idéer, faktabaserad och konstruktiv debatt samt fokus på gemensamma vardagsproblem och framtidsdrömmar.
2009-11-30: Vill Du vara med och påverka kommunens framtid?
Vi söker fler, och gärna yngre, som engagerar sig i vår kommuns framtid. Nya tankar och idéer, faktabaserad och konstruktiv debatt samt fokus på gemensamma vardagsproblem och framtidsdrömmar.


Kom till möte om vår kommuns framtid den 8/12. Nynäshamns kommun hoppas på och planerar för flera nya byggprojekt. I många fall uppstår en konflikt mellan exploatörer och boende...
2009-11-28: Kom till möte om vår kommuns framtid den 8/12.
Nynäshamns kommun hoppas på och planerar för flera nya byggprojekt. I många fall uppstår en konflikt mellan exploatörer och boende...


Synpunkter på detaljplan för Gudby 6:4. Vi stödjer oss bl.a. på Länsstyrelsens och Sorunda hembygdsförenings yttranden och föreslår en försiktig exploatering...
2009-11-13: Synpunkter på detaljplan för Gudby 6:4.
Vi stödjer oss bl.a. på Länsstyrelsens och Sorunda hembygdsförenings yttranden och föreslår en försiktig exploatering...


Vi frågar Ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Interpellation om vår kommuns skönhetsråd som beslutades inrättas 1996. Vi undrar bl.a. hur många möten som hållits?
2009-11-10: Vi frågar Ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Interpellation om vår kommuns skönhetsråd som beslutades inrättas 1996. Vi undrar bl.a. hur många möten som hållits?


Vi frågar Ordförande i Kommunstyrelsen Interpellation om vår kommuns skönhetsråd som beslutades inrättas 1996. Vi undrar bl.a. om hur uppdraget ser ut och vilka uppgifter rådet har?
2009-11-10: Vi frågar Ordförande i Kommunstyrelsen
Interpellation om vår kommuns skönhetsråd som beslutades inrättas 1996. Vi undrar bl.a. om hur uppdraget ser ut och vilka uppgifter rådet har?


Synpunkter på detaljplan för Fjället. Vi undrar varför vår kommun inte följer sin egen översiktsplan eller lyssnar kringboende. Vi saknar även ett hållbarhetsperspektiv...
2009-11-10: Synpunkter på detaljplan för Fjället.
Vi undrar varför vår kommun inte följer sin egen översiktsplan eller lyssnar kringboende. Vi saknar även ett hållbarhetsperspektiv...


Förslag till Mål och Budget 2010. Vår kommun kan bli en framtidskommun om satsningar görs på de områden som är viktigast för nuvarande och framtida kommuninvånare.
2009-11-05: Förslag till Mål och Budget 2010.
Vår kommun kan bli en framtidskommun om satsningar görs på de områden som är viktigast för nuvarande och framtida kommuninvånare.


Synpunkter på detaljplan för Telegrafen 16 m.fl.! Vi efterlyser en vision för hela Nynäshamns tätort, där den planerade nybyggnationen ingår som en del.
2009-10-26: Synpunkter på detaljplan för Telegrafen 16 m.fl.!
Vi efterlyser en vision för hela Nynäshamns tätort, där den planerade nybyggnationen ingår som en del.


Vi överklagar till miljödomstolen ang. bergtäkt i Väggarö! Sorundanet anser att miljö-konsekvensbeskrivningen inte godkänns och att tillstånd inte ges till täktverksamhet och krossning.
2009-10-22: Vi överklagar till miljödomstolen ang. bergtäkt i Väggarö!
Sorundanet anser att miljö-konsekvensbeskrivningen inte godkänns och att tillstånd inte ges till täktverksamhet och krossning.


Matsal för Sunnerbo och Sunnerbyskolan är prioriterad i budgeten! Positivt svar! Snart kan de äldre på Sunnerbo och eleverna på Sunnerbyskolan inta sina måltider lugnt och värdigt.
2009-10-12: Matsal för Sunnerbo och Sunnerbyskolan är prioriterad i budgeten!
Positivt svar! Snart kan de äldre på Sunnerbo och eleverna på Sunnerbyskolan inta sina måltider lugnt och värdigt.


Interpellationssvar Svar på vår interpellation om varför vår motion om införande av WebbTV inte behandlats ännu. Förslaget lämnades ursprungligen 2006 och inget har hänt ännu. Läs svaret här.
2009-10-12: Interpellationssvar
Svar på vår interpellation om varför vår motion om införande av WebbTV inte behandlats ännu. Förslaget lämnades ursprungligen 2006 och inget har hänt ännu. Läs svaret här.


Synpunkter på detaljplan för Nornan 28, Studiegården 1 m.fl.! Passar den nya byggnaden av glas och betong in i en tätort som Nynäshamn, med småskalig, charmig skärgårdsatmosfär?
2009-10-09: Synpunkter på detaljplan för Nornan 28, Studiegården 1 m.fl.!
Passar den nya byggnaden av glas och betong in i en tätort som Nynäshamn, med småskalig, charmig skärgårdsatmosfär?


Synpunkter på detaljplan för kv. Doppingen! Avsaknad av alternativa förslag, hård exploatering och bristande dialog innebär risk för konflikt mellan vinstintressen och kommuninvånare.
2009-09-27: Synpunkter på detaljplan för kv. Doppingen!
Avsaknad av alternativa förslag, hård exploatering och bristande dialog innebär risk för konflikt mellan vinstintressen och kommuninvånare.


80 miljoner skattekronor saknar fortfarande kostnadskalkyl. Trots att ärendet har återremitterats saknas tydliga kalkyler. Vi kan inte se någon förändring av underlaget.
2009-09-09: 80 miljoner skattekronor saknar fortfarande kostnadskalkyl.
Trots att ärendet har återremitterats saknas tydliga kalkyler. Vi kan inte se någon förändring av underlaget.


Vi vill se alkolås i vår kommuns fordon! Syftet är att öka trafiksäkerheten, att vår kommun föregår med gott exempel och att kvalitetssäkra vår kommuns transporter.
2009-09-07: Vi vill se alkolås i vår kommuns fordon!
Syftet är att öka trafiksäkerheten, att vår kommun föregår med gott exempel och att kvalitetssäkra vår kommuns transporter.


Vi vill införa ISA-systemet (Intelligent Anpassning av hastigheten) i vår kommuns fordon Motionen syftar till att öka trafiksäkerheten och minska miljöbelastningen.
2009-09-06: Vi vill införa ISA-systemet (Intelligent Anpassning av hastigheten) i vår kommuns fordon
Motionen syftar till att öka trafiksäkerheten och minska miljöbelastningen.


Synpunkter på förslag till detaljplan för del av Marsta 5:1, Stora Vika. Det är viktigt att Marsta är och förblir ett fungerande samhälle. Upphävande av strandskydd följer inte vår kommuns mål.
2009-08-30: Synpunkter på förslag till detaljplan för del av Marsta 5:1, Stora Vika.
Det är viktigt att Marsta är och förblir ett fungerande samhälle. Upphävande av strandskydd följer inte vår kommuns mål.


Vad vi sa om Revudden i Kommunfullmäktige! Stora brister i beslutsunderlaget där vår kommun inte redovisar grunden för förköp, planbestämmelser eller drift- och räntekostnader m.m.
2009-08-26: Vad vi sa om Revudden i Kommunfullmäktige!
Stora brister i beslutsunderlaget där vår kommun inte redovisar grunden för förköp, planbestämmelser eller drift- och räntekostnader m.m.


Revudden-affären blottar demokratiskt problem i Nynäshamns kommun! Trots att vår kommun har förhandlat med säljaren i över ett år har inte alla partier fått samma information.
2009-08-23: Revudden-affären blottar demokratiskt problem i Nynäshamns kommun!
Trots att vår kommun har förhandlat med säljaren i över ett år har inte alla partier fått samma information.


Sorundanet deltar på "Skärgårdsdagen" lördagen den 29 augusti 2009. Besök oss och berätta vad som ska förbättras i vår kommun. Enkel och kul frågetävling med fina priser. Välkomna!
2009-08-13: Sorundanet deltar på "Skärgårdsdagen" lördagen den 29 augusti 2009.
Besök oss och berätta vad som ska förbättras i vår kommun. Enkel och kul frågetävling med fina priser. Välkomna!


Yttrande lokala miljömål Vi har fler förslag till lokala miljömål och vill komplettera med tydliga mål för cykelvägar på landsbygden och individuella elmätare i Nynäshamnsbostäders hyreslägenheter.
2009-06-10: Yttrande lokala miljömål
Vi har fler förslag till lokala miljömål och vill komplettera med tydliga mål för cykelvägar på landsbygden och individuella elmätare i Nynäshamnsbostäders hyreslägenheter.


Sorundanet tackar nej till storhamn i Nynäshamn (Norvik) Fakta saknas om positiva effekter för vår kommun. Vår kommuns miljö påverkas negativt och landtransporterna är inte lösta.
2009-06-10: Sorundanet tackar nej till storhamn i Nynäshamn (Norvik)
Fakta saknas om positiva effekter för vår kommun. Vår kommuns miljö påverkas negativt och landtransporterna är inte lösta.


Sorundanet frågar om att Sunnerbyskolan saknar matsal! 68 elever äter i klassrummet och 285 elever äter på ett äldreboende trots Skolverkets rapport om problem 2005.
2009-06-09: Sorundanet frågar om att Sunnerbyskolan saknar matsal!
68 elever äter i klassrummet och 285 elever äter på ett äldreboende trots Skolverkets rapport om problem 2005.


Interpellation Sorundanet frågar om status på WebbTV! Vi föreslog 2006 att kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas på webben för att alla ska få möjlihet att följa debatten.
2009-06-09: Interpellation
Sorundanet frågar om status på WebbTV! Vi föreslog 2006 att kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas på webben för att alla ska få möjlihet att följa debatten.


Pressmeddelande Vi frågar om matsal i Sunnerbyskolan!
2009-06-09: Pressmeddelande
Vi frågar om matsal i Sunnerbyskolan!


Pressmeddelande Vi frågar om status på WebbTV!
2009-06-09: Pressmeddelande
Vi frågar om status på WebbTV!


Konstig debatt om konstgräs Vi svarar på kritik om konstgräsplan i Sorunda; viktiga förutsättningar och fakta har utelämnats vilket gör kritiken obefogad.
2009-05-27: Konstig debatt om konstgräs
Vi svarar på kritik om konstgräsplan i Sorunda; viktiga förutsättningar och fakta har utelämnats vilket gör kritiken obefogad.


Vi svarar på insändare om Revudden. Alla vill väl behålla friluftsområdet med camping och strand. Bristfällig information, märkligt kommunalt agerande och högt pris. Vad göra?
2009-05-25: Vi svarar på insändare om Revudden.
Alla vill väl behålla friluftsområdet med camping och strand. Bristfällig information, märkligt kommunalt agerande och högt pris. Vad göra?


Vi föreslår ny grafisk profil för vår kommun! Det är viktigt att kommunens grafiska profil speglar hela kommunen så att alla känner sig delaktiga.
2009-05-05: Vi föreslår ny grafisk profil för vår kommun!
Det är viktigt att kommunens grafiska profil speglar hela kommunen så att alla känner sig delaktiga.


Sorundanet föreslår ny grafisk profil för vår kommun! Det är viktigt att kommunens grafiska profil speglar hela kommunen så att alla känner sig delaktiga.
2009-04-26: Sorundanet föreslår ny grafisk profil för vår kommun!
Det är viktigt att kommunens grafiska profil speglar hela kommunen så att alla känner sig delaktiga.


Sorundanets verksamhetsberättelse för 2008! Ännu ett år har gått och vi kan konstatera att vi gör avtryck i politiken i vår kommun.
2009-04-05: Sorundanets verksamhetsberättelse för 2008!
Ännu ett år har gått och vi kan konstatera att vi gör avtryck i politiken i vår kommun.


Vi har årsmöte 29/3 kl 18 i Västerby Bygdegård! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på kaffe och Sorundatårta.
2009-03-14: Vi har årsmöte 29/3 kl 18 i Västerby Bygdegård!
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Vi bjuder på kaffe och Sorundatårta.


Oacceptabel situation på Sunnerbyskolan! Vi oroar sig för våldsutvecklingen på skolorna i vår kommun.
2009-03-10: Oacceptabel situation på Sunnerbyskolan!
Vi oroar sig för våldsutvecklingen på skolorna i vår kommun.


Interpellation om situationen på Sunnerbyskolan Vi oroar oss för våldsutvecklingen på skolorna i vår kommun.
2009-03-08: Interpellation om situationen på Sunnerbyskolan
Vi oroar oss för våldsutvecklingen på skolorna i vår kommun.


Vi deltar i lokalpartiträff i Sörmland! Vi träffar regelbundet partierna "Vägen till livskvalitet", VTL, (Vingåker), "Mariefredspartiet", "Strängnäspartiet" och "A2" (Katrineholm)
2009-02-10: Vi deltar i lokalpartiträff i Sörmland!
Vi träffar regelbundet partierna "Vägen till livskvalitet", VTL, (Vingåker), "Mariefredspartiet", "Strängnäspartiet" och "A2" (Katrineholm)


Pressmeddelande Vi frågar om advokathjälp i hela vår kommun.
2009-02-09: Pressmeddelande
Vi frågar om advokathjälp i hela vår kommun.


Vi undrar när kommunskyltarna kommer upp! Det är mer än ett år sedan det beslutades att "Välkomstskyltar" skulle sättas upp på alla infarter till vår kommun.
2009-02-09: Vi undrar när kommunskyltarna kommer upp!
Det är mer än ett år sedan det beslutades att "Välkomstskyltar" skulle sättas upp på alla infarter till vår kommun.


Interpellation Frågar om säkerhet på Segersängsvägen. Nya väg 73 kommer generera mycket trafik!
2009-02-08: Interpellation
Frågar om säkerhet på Segersängsvägen. Nya väg 73 kommer generera mycket trafik!


Pressmeddelande Vi frågar om direktbussar Ösmo-Stockholm!
2009-02-03: Pressmeddelande
Vi frågar om direktbussar Ösmo-Stockholm!


Nynäshamns politiker vill inte ha etiska regler Avslag för vår motion som syftade till en trevligare samtalston i politiken.
2009-02-01: Nynäshamns politiker vill inte ha etiska regler
Avslag för vår motion som syftade till en trevligare samtalston i politiken.


Interpellation Vi undrar varför rådgivning inte kan erbjudas i Ösmo, Stora Vika, Torö och Landfjärden!
2009-01-14: Interpellation
Vi undrar varför rådgivning inte kan erbjudas i Ösmo, Stora Vika, Torö och Landfjärden!


Pressmeddelande Vi vill ha demokratiskt budgetarbete!
2009-01-13: Pressmeddelande
Vi vill ha demokratiskt budgetarbete!


Interpellation Sorundanet frågar om fler snabbbussar; t.ex. från Ösmo, Segersäng och Landfjärden!
2009-01-12: Interpellation
Sorundanet frågar om fler snabbbussar; t.ex. från Ösmo, Segersäng och Landfjärden!


Likvärdiga förutsättningar Vi vill ha ett demokratiskt budgetarbete där alla partier har samma information.
2008-12-23: Likvärdiga förutsättningar
Vi vill ha ett demokratiskt budgetarbete där alla partier har samma information.


Inrätta ett skönhetsråd! Många byggprojekt är på gång och dessa måste bidra till vår kommuns attraktionskraft och upplevas positivt av nuvarande och blivande invånare samt besökare.
2008-11-02: Inrätta ett skönhetsråd!
Många byggprojekt är på gång och dessa måste bidra till vår kommuns attraktionskraft och upplevas positivt av nuvarande och blivande invånare samt besökare.


Vi interpellerar om skolmaten! En näringsriktig kost är viktig för lärandet och välbefinnandet! Sorundanet oroar sig för att många elever föredrar snabbmat och godis.
2008-11-01: Vi interpellerar om skolmaten!
En näringsriktig kost är viktig för lärandet och välbefinnandet! Sorundanet oroar sig för att många elever föredrar snabbmat och godis.


Digitala handlingar till kommunfullmäktige! Många invånare har lång väg till kommunhuset. Digitala handlingar skulle underlätta för många och onödiga resor undvikas.
2008-10-26: Digitala handlingar till kommunfullmäktige!
Många invånare har lång väg till kommunhuset. Digitala handlingar skulle underlätta för många och onödiga resor undvikas.


Mål och Budget 2009 Mer resurser till skola och barnomsorg, utbyggnad av service och infrastruktur på landsbygden är några av våra prioriterade områden.
2008-10-26: Mål och Budget 2009
Mer resurser till skola och barnomsorg, utbyggnad av service och infrastruktur på landsbygden är några av våra prioriterade områden.


2008-10-26: Motion angående handlingar till kommunfullmäktige i digital form Vi föreslår att de handlingar, som idag skickas ut till ledamöterna och ersättarna i kommunfullmäktige, ska finns tillgängliga i digital form på kommunens hemsida.
2008-10-26: 2008-10-26: Motion angående handlingar till kommunfullmäktige i digital form
Vi föreslår att de handlingar, som idag skickas ut till ledamöterna och ersättarna i kommunfullmäktige, ska finns tillgängliga i digital form på kommunens hemsida.


Namngivning av valdistrikten Vårt förslag till namngivning av valdistrikten! Det är viktigt att namnen på de tre valdistrikten i Sorunda ansluter till hur invånarna benämner respektive område.
2008-10-15: Namngivning av valdistrikten
Vårt förslag till namngivning av valdistrikten! Det är viktigt att namnen på de tre valdistrikten i Sorunda ansluter till hur invånarna benämner respektive område.


Svensk Kommunrating om ekonomin Hur står det till med vår kommuns ekonomi? Vi har bekostat en oberoende analys för att få en opartisk bedömning av läget och lättare kunna jämföra med andra kommuner.
2008-10-09: Svensk Kommunrating om ekonomin
Hur står det till med vår kommuns ekonomi? Vi har bekostat en oberoende analys för att få en opartisk bedömning av läget och lättare kunna jämföra med andra kommuner.


Pressmeddelande samåkning. Otillräcklig kollektivtrafik och miljöhänsyn talar för samåkning.
2008-06-29: Pressmeddelande samåkning.
Otillräcklig kollektivtrafik och miljöhänsyn talar för samåkning.


Sorundanet föreslår ökad samåkning Miljöskäl samt gles och opålitlig kollektivtrafik har gjort att vi motionerar om att vår kommun ska uppmuntra samåkning.
2008-06-26: Sorundanet föreslår ökad samåkning
Miljöskäl samt gles och opålitlig kollektivtrafik har gjort att vi motionerar om att vår kommun ska uppmuntra samåkning.


Motion genomförd Ny postadress NORRA SORUNDA! 2006 föreslog vi det; 1 april 2008 blev det verklighet.
2008-03-15: Motion genomförd
Ny postadress NORRA SORUNDA! 2006 föreslog vi det; 1 april 2008 blev det verklighet.


Insändare Läs vår replik på signaturen B.A. insändare 5 februari 2008 om storhamn i Nynäshamn. Brist på fakta och ingen medborgardialog gjorde oss skeptiska till motiven för hamnen på Norvikudden.
2008-02-05: Insändare
Läs vår replik på signaturen B.A. insändare 5 februari 2008 om storhamn i Nynäshamn. Brist på fakta och ingen medborgardialog gjorde oss skeptiska till motiven för hamnen på Norvikudden.


Pressmeddelande Sorundanet föreslår etiska regler för politiker!
2008-01-13: Pressmeddelande
Sorundanet föreslår etiska regler för politiker!


Vi föreslår etiska regler för politikerna i Nynäshamn. Många arbetsplatser har regler för hur man uppför sig, behandlar medarbetare och agerar i olika situationer. Vi tror att sådana regler är bra för demokratin.
2008-01-08: Vi föreslår etiska regler för politikerna i Nynäshamn.
Många arbetsplatser har regler för hur man uppför sig, behandlar medarbetare och agerar i olika situationer. Vi tror att sådana regler är bra för demokratin.


Resvaneundersökning 2007. Sorundanets resvaneundersökning i vår kommun 2007 – genomförande och resultat.
2007-12-31: Resvaneundersökning 2007.
Sorundanets resvaneundersökning i vår kommun 2007 – genomförande och resultat.


Sammanfattning av 2007! Vi föreslår en budget för medborgarförslag och en återvinningsstation i Västerby. Vi oroar oss över vattnet i Grindsjön och räknar långtradare på väg 225.
2007-12-09: Sammanfattning av 2007!
Vi föreslår en budget för medborgarförslag och en återvinningsstation i Västerby. Vi oroar oss över vattnet i Grindsjön och räknar långtradare på väg 225.


Vi interpellerar om utsläpp i Grindsjön! Vattnet i Grindsjön är nu helt grönt. Enligt vad vi erfar är orsaken att FOI har släppt ut 12 gånger mer fosfat än vad som är tillåtet.
2007-10-28: Vi interpellerar om utsläpp i Grindsjön!
Vattnet i Grindsjön är nu helt grönt. Enligt vad vi erfar är orsaken att FOI har släppt ut 12 gånger mer fosfat än vad som är tillåtet.


Sorundanet antar miljöutmaning! Vi välkomnar kommunledningens initiativ när det gäller miljö och klimatfrågor och antar kommunledningens utmaning!
2007-10-15: Sorundanet antar miljöutmaning!
Vi välkomnar kommunledningens initiativ när det gäller miljö och klimatfrågor och antar kommunledningens utmaning!


Motion Pengar till medborgarförslag!
2007-10-10: Motion
Pengar till medborgarförslag!


Motion Konsumentvägledare till Nynäshamn!
2007-10-10: Motion
Konsumentvägledare till Nynäshamn!


Vi föreslår återvinningsstation i Västerby Nynäsham är en ekokommun och borde ha fler återvinningsstationer i syfte att öka återvinningen och minska bilåkandet.
2007-10-08: Vi föreslår återvinningsstation i Västerby
Nynäsham är en ekokommun och borde ha fler återvinningsstationer i syfte att öka återvinningen och minska bilåkandet.


Iordningställ GC-väg Hamnviken-Lövhagen! Vägen mellan Hamnviken och Lövhagen är säsongsvis mycket trafikerad.
2007-07-06: Iordningställ GC-väg Hamnviken-Lövhagen!
Vägen mellan Hamnviken och Lövhagen är säsongsvis mycket trafikerad.


Mall trafikräkning Trafikräkning i Ösmorondellen - vi tillhandahåller en praktisk mall!
2007-04-23: Mall trafikräkning
Trafikräkning i Ösmorondellen - vi tillhandahåller en praktisk mall!


Pressmeddelande Sorundanet skriver till Reinfeldt om vårdcentral!
2007-04-20: Pressmeddelande
Sorundanet skriver till Reinfeldt om vårdcentral!


Pressmeddelande Sorundanet anser "Nej till Norvik" naturligt!
2007-04-17: Pressmeddelande
Sorundanet anser "Nej till Norvik" naturligt!


Motion Vi föreslår en vägbom vid Grindsjön i syfte att utestänga bilar från badplatsen!
2007-04-01: Motion
Vi föreslår en vägbom vid Grindsjön i syfte att utestänga bilar från badplatsen!


Vi frågar om adresser. Stora delar av vår kommun saknar fortfarande adekvata belägenhetsadresser vilket är ett stort problem för polis, brandkår och ambulans.
2007-03-21: Vi frågar om adresser.
Stora delar av vår kommun saknar fortfarande adekvata belägenhetsadresser vilket är ett stort problem för polis, brandkår och ambulans.


Pressmeddelande Trafikmätning på 225:an!
2007-03-19: Pressmeddelande
Trafikmätning på 225:an!


Kommunledningen har fel visar vår räkning av lastbilar på väg 225. Kommunledningen påstår att lastbilstransporterna från Baltikum kör väg 73 mot Stockholm. Sorundanets trafikräkning visar att de kör väg 225 mot Norge via Södertälje!
2007-03-11: Kommunledningen har fel visar vår räkning av lastbilar på väg 225.
Kommunledningen påstår att lastbilstransporterna från Baltikum kör väg 73 mot Stockholm. Sorundanets trafikräkning visar att de kör väg 225 mot Norge via Södertälje!


Förslag att rusta upp Rangsta badplats! Besöksfrekvensen vid badplatsen Rangsta Brygga har genom åren ökat kraftigt. En effekt av ökningen av antalet besökare är en kraftigt ökad förslitning av bryggor, hopptorn etc.
2007-02-19: Förslag att rusta upp Rangsta badplats!
Besöksfrekvensen vid badplatsen Rangsta Brygga har genom åren ökat kraftigt. En effekt av ökningen av antalet besökare är en kraftigt ökad förslitning av bryggor, hopptorn etc.


Förslag om översyn och åtgärd av vår kommuns skyltar Det saknas skyltar, skyltar är missvisande samt dåligt skötta. Dags för inventering och översyn!
2007-01-10: Förslag om översyn och åtgärd av vår kommuns skyltar
Det saknas skyltar, skyltar är missvisande samt dåligt skötta. Dags för inventering och översyn!


Förslag om webbsändning av Kommunfullmäktige, KF. Det är endast i orten Nynäshamn som man kan se KF enkelt hemma. I resten av vår kommun får man gå till biblioteket och låna videoband.
2006-12-01: Förslag om webbsändning av Kommunfullmäktige, KF.
Det är endast i orten Nynäshamn som man kan se KF enkelt hemma. I resten av vår kommun får man gå till biblioteket och låna videoband.


Förslag att ändra postadressen i norra Sorunda. Postadressen är just nu Västerhaninge vilket saknar historisk anknytning och ställer till problem.
2006-11-01: Förslag att ändra postadressen i norra Sorunda.
Postadressen är just nu Västerhaninge vilket saknar historisk anknytning och ställer till problem.


Infofolder inför valet 2006. Vi går till val med ledorden "Engagerade, oberoende och obekväma".
2006-08-18: Infofolder inför valet 2006.
Vi går till val med ledorden "Engagerade, oberoende och obekväma".


Radiointervju i P4 Stockholm. Sorundanet i radiointervju inför valet 2006! Kommunalrådet som tipsade oss om att bilda parti verkar negativ.
2006-08-15: Radiointervju i P4 Stockholm.
Sorundanet i radiointervju inför valet 2006! Kommunalrådet som tipsade oss om att bilda parti verkar negativ.


Sorundanet besöker Vägverket för att diskutera trafiksäkerheten på väg 225. Vi träffade regiondirektör Susanne Lindh och tre av hennes medarbetare. Vårt intryck av mötet är mycket positivt och vi upplever att man lyssnade på oss.
2006-03-10: Sorundanet besöker Vägverket för att diskutera trafiksäkerheten på väg 225.
Vi träffade regiondirektör Susanne Lindh och tre av hennes medarbetare. Vårt intryck av mötet är mycket positivt och vi upplever att man lyssnade på oss.


Inventering väg 225 Sorundanet genomför en fotoinventering av väg 225 i syfte att dokumentera de trafikfarliga avsnitten
2006-03-05: Inventering väg 225
Sorundanet genomför en fotoinventering av väg 225 i syfte att dokumentera de trafikfarliga avsnitten


Under hösten 2005 anordnar vi möten en gång i månaden Inför valet 2006 är det extra viktigt att Sorundaperspektivet förs fram och att de frågor som berör Sorunda diskuteras grundligt.
2005-08-15: Under hösten 2005 anordnar vi möten en gång i månaden
Inför valet 2006 är det extra viktigt att Sorundaperspektivet förs fram och att de frågor som berör Sorunda diskuteras grundligt.


Pressmeddelande: Sorunda.net inbjuder till debatt Vad ska Sorunda med Nynäshamns tätort till?
2005-02-13: Pressmeddelande: Sorunda.net inbjuder till debatt
Vad ska Sorunda med Nynäshamns tätort till?


Vägverket - Idéstudie Busshållplatser utmed väg 225. Sträckan Berga-Lövstalund, i Botkyrka och Nynäshamn kommun.
2005-02-01: Vägverket - Idéstudie
Busshållplatser utmed väg 225. Sträckan Berga-Lövstalund, i Botkyrka och Nynäshamn kommun.


Pressmeddelande - Vårdkollaps i Sorunda orsakad av bristande ledaregenskaper i landsting och verksamhet. Vårdkollapsen i Sorunda där 5 400 invånare har mist sin vårdcentral beror på en ledning som saknar visioner, handlingskraft och skyller ifrån sig.
2004-08-11: Pressmeddelande - Vårdkollaps i Sorunda orsakad av bristande ledaregenskaper i landsting och verksamhet.
Vårdkollapsen i Sorunda där 5 400 invånare har mist sin vårdcentral beror på en ledning som saknar visioner, handlingskraft och skyller ifrån sig.


Stadskärneförening ska få fart på centrum Kommunen kommer att bidra med halva summan i tre år, det vill säga 400 000 kronor. Fastighetsägarna ska bidra med 280 000 kronor, och köpmännen med 120 000 kronor per år.
2003-05-23: Stadskärneförening ska få fart på centrum
Kommunen kommer att bidra med halva summan i tre år, det vill säga 400 000 kronor. Fastighetsägarna ska bidra med 280 000 kronor, och köpmännen med 120 000 kronor per år.


Kommundelningseffekter En inventering av 1990-talets nya kommuners lokaldemokratiska erfarenheter av Av Gissur Ó. Erlingsson
2001-01-01: Kommundelningseffekter
En inventering av 1990-talets nya kommuners lokaldemokratiska erfarenheter av Av Gissur Ó. Erlingsson


Sorunda och Ösmo kritiskt inställda till kommunsammanslagning. Regeringen har nu beslutat att Nynäshamn-Sorunda-Ösmo skall utgöra kommunblock 23. Sorunda och Ösmo kritiskt inställda. Centralorten kan lika gärna ligga på Gotland!
1964-02-11: Sorunda och Ösmo kritiskt inställda till kommunsammanslagning.
Regeringen har nu beslutat att Nynäshamn-Sorunda-Ösmo skall utgöra kommunblock 23. Sorunda och Ösmo kritiskt inställda. Centralorten kan lika gärna ligga på Gotland!
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1
137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50
kontakt@sorundanet.se

Facebook Twitter Instagram Google+