Hem Vi är Vi vill Vi gör FAQ Länkar Kontakt Sök Kalender Lokala Partiers Nätverk
Vi är

Vi är vanliga invånare som engagerar oss på fritiden

Sorundanet Nynäshamns kommunparti är den nytänkande kraften i vår kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill varsamt ta tillvara hela vår kommuns unika möjligheter till en positiv utveckling av både landsbygd och stad.

Vi började som ett nätverk för positiv utveckling i kommundelen Sorunda. Vi fann att det behövdes en kraft som drivs av ett starkt engagemang för sakfrågor, förändring och demokrati. Vi blev ett parti och vänder oss till alla i hela vår kommun!

Vi är oberoende av övriga partier, ideologier, organisationer, och kommersiella intressen. Vi är öppna för samverkan med alla och vi lyssnar hellre än talar. Vi ser till helheten och eftersträvar ett långsiktigt hållbart samhälle. Kvalitet är bättre än kvantitet.

Utred två nya kommuner! Utred två nya kommuner!


Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1
137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50
kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Facebook Twitter Instagram Google+