Vi är 100% fritidspolitiker
Vi är 100% fritidspolitiker! Sorundanet Nynäshamns kommunparti!

Vi är den nytänkande kraften i vår kommun. Vi finns i Kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill varsamt ta tillvara hela vår kommuns unika möjligheter till en positiv utveckling av både landsbygd och stad.

Vi började som ett nätverk för positiv utveckling i kommundelen Sorunda. Vi fann att det behövdes en kraft som drivs av ett starkt engagemang för sakfrågor, förändring och demokrati. Vi blev ett parti och vänder oss till alla i hela vår kommun!

Vi är oberoende av övriga partier, ideologier, organisationer, och kommersiella intressen. Vi är öppna för samverkan med alla och vi lyssnar hellre än talar. Vi ser till helheten och eftersträvar ett långsiktigt hållbart samhälle. Kvalitet är bättre än kvantitet.

Videopresentation av några av våra kandidater!

Vår valsedel till kommunvalet 2018

Presentation av kandidaterna kommer ske efter hand!

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti valsedel 2018