Hem Vi är Vi vill Vi gör FAQ Länkar Kontakt Sök Kalender Lokala Partiers Nätverk
Länkar till fakta, kunskap och omvärld!

För oss är demokratin viktigast. För en demokratisk dialog krävs fakta, kunskap och helhetssyn. Många politiska beslut baseras varken på fakta eller kunskap. Tack vare Internet är det enkelt att finna fakta och bli kunnig.

Vi samverkar med kommunala partier i hela Sverige. Detta ger oss mycket kunskap och erfarenhet. En del av dessa partier samarbetar i "Lokala Partiers Nätverk, LPN".

Okunskap hos politiska makthavare är ett stort problem. Sorundas vårdcentral lades ner 2005 med motiveringen att den bara betjänade 1 300 invånare. I själva verket fanns mer än 5 500 invånare! Man hade blandat ihop en kommundel med en ort. Vi reste runt och informerade makthavarna. Hösten 2010 kom vårdcentralen tillbaka.


Nynäshamns kommun Södertörns Miljö & Hälsoskyddsförbund Trafikverket Statistiska centralbyrån Tidningen Skärgården Kommun och landstingsdatabasen SIRIS är ett verktyg för ökad insyn i skolans värld. Riksdagen bestämmer om lagarna i Sverige. Sveriges kommuner och landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner. Tidningen Nynäshamnsposten


Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1
137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50
kontakt@sorundanet.se

Facebook Twitter Instagram Google+