Kontakta oss med Dina tankar och idéer! Kontakta oss med Dina tankar och idéer!

Ring, skriv eller besök oss!

Vi vill gärna höra vad du tycker är viktigt. Du vet själv bäst vad som engagerar dig och vad du tror vi kan göra för att utveckla dina frågor!

E-post:
kontakt@sorundanet.se

Telefon:
0708 - 92 17 50

Postadress:
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA

Besöksadress:
Vi träffas efter överenskommelse i Västerby gamla skola, korsningen Hemfosavägen / Sorundavägen.

Fakturaadress:
c/o Ångström, Ristomta 14, 148 97 SORUNDA

Org. nr:
80 24 35 - 3198

Konto / Plusgiro:
30 33 10 - 7

Använd vårt kontaktförmulär:
Använd kontaktformuläret för att nå oss!

Fullmäktigegrupp

Lena Dafgård

Partiledare / gruppledare
Lena Dafgård
lena.dafgard@sorundanet.se

Per Ranch

Vice gruppledare
Per Ranch
per.ranch@sorundanet.se

Jan-Erik Ljusberg

Ledamot
Jan-Erik Ljusberg
jan-erik.ljusberg@sorundanet.se

Aline Varre

Ledamot
Aline Varre
aline.varre@sorundanet.se

Hans-Ove Krafft

Ersättare
Hans-Ove Krafft
hans-ove.krafft@sorundanet.se

Michael Kaarlenkaski

Ersättare
Michael Kaarlenkaski
michael.kaarlenkaski@sorundanet.se

Förening

Acke Rising

Ordförande
Acke Rising
acke.rising@sorundanet.se

Irene Ångström

Kassör
Irene Ångström
irene.angstrom@sorundanet.se

Anne-Li Larsson

Sekreterare
Anne-Li Larsson
anne-li.larsson@sorundanet.se