Sorundanet Nynäshamns kommunparti! Vi är 100 procent fritidspolitiker! Vi vill utveckla hela vår kommun varsamt! Vi gör, men frågar och lyssnar först! Hör av Dig med Dina frågor och idéer! Vi utgår från fakta, kunskap och omvärld! Vi blir glada om Du kontaktar oss! Välkommen att6 söka i vår databas! Ansök om medlemskap nu!

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn, värnar demokratin och Ditt inflytande. Vi är engagerade kommuninvånare och 100% fritidspolitiker.

Vår hjärtefråga är en likvärdig resursfördelning i hela vår kommun inom de kommunala verksamheterna som barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Vi lyssnar på Dig och ser hellre praktiska lösningar än politiska låsningar. Vi röstar själva på olika partier i landsting och riksdag och vad Du än röstar på kan Du rösta på oss i kommunvalet!

Huvudpunkterna i vår valplattform 2018

NYSTART Nynäshamn - genomlys hela vår kommun och utred förutsättningarna för att bilda 1-2 moderna kommuner med effektiv organisation och fokus på invånarna.

Barn och ungdom - Likvärdig förskola och skola i hela vår kommun där Dina barn är trygga, trivs och ges förutsättningar att uppnå målen genom stöd direkt vid behov.

Äldreomsorg - Förbättra livskvaliteten: gemenskap, träffpunkter, aktiviteter och högkvalitativ mat i trivsam miljö. Sunnerbos matsal ska bara användas av de boende.

Miljö och samhällsbyggnad - Vi vill ha varsam utveckling och värna det unika; en mysig skärgårdsstad med bevarad Strandväg och genomföra vårt program för storstadsnära landsbygd.

Trafik och infrastruktur - Vi vill ta fram en modern VA-plan med småskaliga kretsloppslösningar. Bygg gång- och cykelvägar i hela vår kommun. Avlasta väg 225 med pråmar till Södertälje.

 

Aktuellt

Läs mer