Hem Vi är Vi vill Vi gör FAQ Länkar Kontakt Sök Kalender Lokala Partiers Nätverk
Välkommnen till Sorundanet Nynäshamns kommunparti! Vi är 100 procent fritidspolitiker Vi vill utveckla hela vår kommun varsamt! Vi frågar, lyssnar och agerar! Hör av Dig med Dina frågor och idéer Vi utgår från fakta, kunskap och omvärld! Välkommen att söka i vår databas! Vi blir galad om Du kontaktar oss! Välkommen att söka i vår databas!

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Oavsett vad Du röstar på i landsting och riksdag är Du välkommen till oss. Vi anser att praktiska lösningar är bättre än politiska låsningar. Vi fokuserar på det bästa för hela vår kommun!

Vi är vanliga invånare som började engagera oss år 2004. I valet 2006 kom vi in i Kommunfullmäktige och sedan dess arbetar vi med alla frågor i hela vår kommun.

Trots en mängd bra förslag och frågor med fokus på barnomsorg, skola, äldreomsorg och trafiksäkerhet inser vi att viljan till en positiv förändring i vår kommun saknas.

Därför bedömer vi att enda vägen framåt är att utreda bildandet av två nya kommuner. Att utreda två nya kommuner är vår huvudfråga inför valet 2018. Vill Du också utreda möjligheterna att bilda två nya pigga kommuner? I så fall ska Du välja oss.

Vi är 100% fritidspolitiker! Vi vill utveckla hela vår kommun varsamt! Vi gör lyssnar, bedömer och agerar! Påverka Din och Dina barns framtid! Läs vårt landsbygdsprogram! Läs vår budget!


Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1
137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50
kontakt@sorundanet.se

Facebook Twitter Instagram Google+