Hem Vi är Vi vill Vi gör FAQ Länkar Kontakt Sök Kalender Lokala Partiers Nätverk
Sorundanet Nynäshamns kommunparti! Välkommen! Välkommen! Platser i Ösmo, Torö & Sorunda! Platser i Ösmo, Torö & Sorunda!

Välkommen!

Oavsett vad Du röstar på i landsting och riksdag är Du välkommen till oss. Vi anser att praktiska lösningar är bättre än politiska låsningar. Vi fokuserar på det bästa för hela vår kommun!

Vi är vanliga invånare som engagerade oss på fritiden för 10 år sedan. Vårt mål är en likvärdig fördelning av resurser i hela vår kommun.

Trots en mängd bra förslag och frågor med fokus på barnomsorg, skola, äldreomsorg och trafiksäkerhet inser vi att viljan till en positiv föränding i vår kommun saknas.

Därför bedömer vi att enda vägen framåt är att utreda bildandet av två nya kommuner. Att utreda två nya kommuner är vår huvudfråga inför valet 2018. Vill Du också utreda möjligheterna att bilda två nya pigga kommuner? I så fall ska Du välja oss.

Kommundelningseffekter De senaste nyheterna hittar Du på Facebook! Följ oss på Twitter! Valet är lätt - Sorundanet!

Läs mer om vad vi vill!

Läs vårt landsbygdsprogram! Läs mer om att utreda nya kommuner! Läs vår budget! Läs vår infofolder från valet 2014!Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1
137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50
kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Facebook Twitter Instagram Google+