Vår kommun behöver en nystart! Vi behöver lägga om kursen. Invånare och företagare ska vara i fokus. Det måste bli ordning i skolor och omsorg. Arbetsklimatet måste förbättras. Fastigheter måste underhållas. Nyinvesteringar måste göras. Vill Du att vår kommun storstädas? Så att alla i hela vår kommun får en bra service? Rösta för en nystart. Rösta på Sorundanet Nynäshamns kommunparti!
Sorundanet Nynäshamns kommunparti!

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn, värnar demokratin och Ditt inflytande. Vi är engagerade kommuninvånare och 100% fritidspolitiker.

Vår hjärtefråga är en likvärdig resursfördelning i hela vår kommun inom de kommunala verksamheterna som barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Vi lyssnar på Dig och ser hellre praktiska lösningar än politiska låsningar. Vi röstar själva på olika partier i landsting och riksdag och vad Du än röstar på kan Du rösta på oss i kommunvalet!

Vi presenterar stark valsedel inför 2018 års kommunval

Huvudpunkterna i vår valplattform 2018:

Vårt kommunhus

NYSTART Nynäshamn - genomgripande översyn av vår kommuns organisation samt utred förutsättningarna för att bilda 1-2 moderna och effektiva organisationer med fokus på invånarna.


Barn och Ungdom

Likvärdig förskola och skola i hela vår kommun där Dina barn är trygga, trivs och ges förutsättningar att uppnå målen genom stöd direkt vid behov.

Äldreomsorg

Förbättra livskvaliteten: gemenskap, träffpunkter, aktiviteter och högkvalitativ mat i trivsam miljö. Sunnerbos matsal ska bara användas av de boende.

Barn och Ungdom

Vi vill ha varsam utveckling och värna det unika; en mysig skärgårdsstad med bevarad Strandväg och genomföra vårt program för storstadsnära landsbygd.

Äldreomsorg

Vi vill ta fram en modern VA-plan med småskaliga kretsloppslösningar. Bygg gång- och cykelvägar i hela vår kommun. Avlasta väg 225 med pråmar till Södertälje.

Aktuellt

Läs mer